fredag, augusti 26, 2005

Beslutsunderlaget för att förbjuda Riga Pride...

Efter många om och men hölls slutligen Rigas prideparad under stort polisskydd. Det känns skönt att se att demokratin fungerar även där totalitarismen har rått. Fast gör den det, förresten? Kvaliteten hos många av de argument för att paraden skulle stoppas var skrämmande låg. Så här skrev till exempel vice ordföranden i det lettiska parlamentets internationella utskott, Leopolds Ozolin från det Gröna bondepartiet:

Det är ett exempel på degenererade som glorifierar sina perversioner... Samhällets rädsla för att försvara den normala livsstilen har uppmuntrat bögarna inte bara till att gnugga varandras rövar i sovrummen, men till och med att öppet provocerande föra fram sin propaganda om sin livsstil till andra.

Jag skulle ge mitt stöd till ett så radikalt beslut som att lämna EU om denna internationella organisation, dold bakom slogans om demokrati, fortsätter att vara lika aktiv i att häckla normala människor och de grundläggande värderingarna i den lettiska nationen och i ett hälsosamt samhälle - familjen - genom att tvinga oss respektera, upprätthålla och till och med stödja dessa bajspackare.

Brukar lettiska politiker fatta beslut baserade på sina privata sexuella fantasier? Finns det någon som är insatt i den lettiska demokratiska beslutsprocessen som kan ge mig svar? För om så är fallet är det allvarligt...

1 Comments:

Blogger Göran Koch-Swahne said...

Ja, det är ju rätt fantastiskt.

Men, vi skall nog inte glömma att Sovjets stora insats var att konservera mellankrigstiden bland sina sateliter...

fredag, augusti 26, 2005 11:38:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home