måndag, augusti 29, 2005

Ulf Ekman ärkebiskopkandidat?

Carin Stenström kommenterar idag nyheten om ärkebiskop KG Hammars avgång.

Han inledde sitt ledarskap med att bejaka den kontroversiella Ecce Homo-utställningen i Uppsala domkyrka, han avslutar sin ämbetstid med att genomdriva en könsneutral vigselsyn i kyrkan, kombinerad med tvångsåtgärder mot präster som anser detta strida mot kyrkans lära. Mellan Ecce Homo och vigselbeslutet, som tas i höst, finns en klar linje: KG Hammar har som ärkebiskop målmedvetet arbetat på att riva ner fundamenten för den kristna tron. Han har varit döv för kyrkfolkets vädjanden, men lyhörd för yttre påtryckargruppers krav.

Carin Stentström spinner vidare på den populistiska myten att Ecce Homo framställer Jesus som homosexuell. Det har blivit en sanning som många konservativa debattörer inbilskt biter sig fast i (se t.ex. sverigedemokraten Gabriella Johanssons artikel nedan). Vad Ecce Homo gör är att framställa Jesus omgiven av alla slags människor - även "syndare", det vill säga precis som Bibeln beskriver. Detta betraktar Carin Stenström vara att "riva ner fundamenten för den kristna tron".

Vad som dock får mig att riktigt tappa hakan är vem hon lanserar som ny ärkebiskop: Livets Ord-mannan Ulf Ekman. Förutom ärkebiskopskandidat är han är styrelseordförande i Världen Idag, flitig annonsör, ledarskribent och ofta förekommande på nyhetsplats.

2 Comments:

Blogger Göran Koch-Swahne said...

Nu har jag läst hennes artikel. Och intervjusnuttarna. I stort sett alla som föreslogs är identifierade med en eller annan marginalrörelse...

Och det roliga är att KG Hammar samtidigt anklagas för att inte ha varit enande nog ;-)

Och Tuffe Uffe?

Ja, det finns ju egentligen inga formella krav. Döpt bör man vara, men det finns exempel i historien på folk som inte ens har varit det...(Ambrosius av Milano i 300-talet).

Men som prästvigd av Bertil Gärtner och avkragad torde nog inte Ekman vara så attraktiv - den underliga teologin oräknad ;-)

måndag, augusti 29, 2005 7:58:00 em  
Anonymous Anonym said...

Må Gud bevara oss för Ulf Ekman!Han har lyckligtvis ett tunt stöd i Svenska kyrkan eftersom den fundamentalistiska extremism han förespråkar inte är förenlig med Svenska kyrkans historiska syn på Gud.

lördag, september 03, 2005 12:45:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home