torsdag, september 22, 2005

Att exploatera lidande

Ruben Agnarsson exploaterar miljontals mördade judars lidande, och försöker koketterande snylta sig till en plats i kön till gaskammaren, för att Sveriges riksdag har stiftat en lag som ställer sig tveksam till uttalanden som likställer homosexuella med cancersvulster på samhällskroppen. Patetiskt och stötande, Ruben.

1 Comments:

Blogger Göran Koch-Swahne said...

Fenomenet är inte obekant.

Googlar man på Gnosticism får man upp tusentals sidor, som säger sig vara gnostiska, men nästan aldrig är det.

Och likaså tusentals sidor som fördömmer Gnosticism i alla tonarter...

Dessa är vanligen mycket starkt gnosticistiska ;=)

Glåpord som glåpord.

torsdag, september 22, 2005 7:04:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home