tisdag, september 20, 2005

Kyrkan ber om ursäkt

På 1600-talet medverkade de som hade störst kunskap om kristendomen och Bibeln till att hundratals män och kvinnor dömdes för häxeri och brändes levande. Precis som nu gjorde de anspråk på att representera den yttersta och odisputabla sanningen.

Men som bekant är sanningen inte konstant - inte ens den religiösa. Idag vet vi att häxprocesserna var ett resultat av religöst skrock, och i helgen bad också Svenska Kyrkan om ursäkt för dessa övergrepp. Det var biskop Tony Guldbrandzén som ledde förlåtelsegudstjänsten i Lillhärdal i Härjedalen, som också spelades in som del i en dramadokumentär av Jan Guillou. En minnessten avtäcktes, och biskopen lyste frid över platsen. Sanningens offer hedras till slut.

(källa: Dagen)

1 Comments:

Blogger Göran Koch-Swahne said...

I de medeltida lagarna är trolldom en - helt visst samhällsfarlig, men dock - inbillning av den Onde.

Endast att försöka s k a d a någon genom s v a r t magi var straffbart.

Renässansens ny-platonister däremot trodde att häxeri var verkligt; en personens faktiska p a k t med djävulen.

Blåkullaresor osv.

Skillnaden är att Inkvisitionen från 1330 var arbetslös - det fanns inga kättare kvar att bränna. Alltså fick man hitta på något nytt - institutioner avskaffar inte sig själva...

Det nya "verkliga" häxeriet undervisades i 1600-talet vid den svenska kungamaktens privatfinansierade akademier i Uppsala och Dorpat.

Det var inga "folkliga" föreställningar utan ny-platonistiska akademiska och litterära.

Och det var ny-platonistiska/calvinistiska akademiker, ämbetsmän och präster, som jagade häxor.

Häxbränningarnas utbredning markerar inflytandet från Uppsala och Dorpat - och förstås Kansliet i Stockholm.

Politiskt och teologiskt traditionella delar av landet brände inte hex, t.ex. Viborgs stift där manliga schamaner fans kvar, och vars biskop inte var nyplatonist/calvinist, utan svenskkyrklig och hade läst (och varit professor) i Åbo.

tisdag, september 20, 2005 9:35:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home