tisdag, september 20, 2005

RKTL och "respekten för enskildas sexuella läggning"

De senaste veckorna har ett fall uppmärksammats där en pingstpastor under en lektion på en skola i Sandviken, sagt att homosexualitet är onaturligt. Kring detta har det uppstått ett ovärdigt och tragiskt ställningskrig, läs bland annat min text om Hans-Göran Björks polariserande utfall i Världen Idag härförleden.

Den 10 september beslutade sig skolan att avbryta samarbetet med pingstpastorn.
- Det är inte värt priset att fortsätta det här samarbetet. Vi vill inte att elever och personal ska behöva må dåligt, sa biträdande rektorn till Arbetarbladet.

Situationen är tragisk. För givetvis behövs också religiösa representanter på en skola. Kyrkans företrädare har mycket att bidra med, men det är tråkigt att det måste ske så burdust.

Riksförbundet Kristen Tro och Livsstil (RKTL) kritiserar det avbrutna samarbetet i ett långt pressmeddelande av den 14 september. Men istället för att bemöta den mest väsentliga aspekten i sammanhanget: ångesten och utanförskapet som uttalanden som detta skapar hos elever som mitt i all tonårsproblematik dessutom har en sexualitetsproblematik med skamkänslor, självförakt och rädsla, väljer RKTL helt sonika att bortse ifrån. Som så ofta skall dessa elever offras på den religiösa korrekthetens altare. Istället hänvisar RKTL tre gånger till att det är många kristna som anser att homosexualitet är onaturligt.

Vi är 100.000 tals kristna som tycker att homosexualitet är onaturligt och det måste vi få säga. RKTL har stor respekt för den enskildes sexuella läggning, som ju är var och ens eget beslut men en traditionell kristen bibeltolkning måste få vara en del av vårt öppna samhälle. På samma sätt som RFSL jobbar med sina värderingar på skolorna så måste vi få vara där.

Vad hjälper det den enskilde homosexuelle eleven att det är många som anser att han eller hon är onaturlig? Skulle det bli lättare, menar RKTL-mannen Stefan Grevle? Och märk väl att han skriver att sexuell läggning ju är var och ens eget beslut. När valde Grevle sin heterosexualitet? Och hur gick det till?

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home