torsdag, oktober 06, 2005

Den billiga anonymiteten

Homosexuellt.com beklagar sig över att ha blivit bemött med tvivelaktiga metoder och förföljelser, till exempel att folk har försökt röja upphovsmannen.

Men HS.com avhände sig alla anspråk på att stå för en öppen och seriös debatt det ögonblick det beslutades att sajten skulle vara anonym. Jag förstår att man kan vinna en billig poäng på att låtsa sig tvingas vara anonym; att låtsas vara dissident. Men det är ju just anonymiteten som har provocerat fram det här beteendet hos kritikerna. Man känner sig föga benägen att bemöta ett anonymt påhopp seriöst, eftersom anonymiteten i sig är oseriös.

Det finns gott bevis för att man inte måste vara anonym för att publicera texter som är negativa till homosexuella. Tidens tecken, Bed.nu, Maranata, Anders Brogren, RKTL och Olof Amkoff är bara några exempel på ickeanonyma homokritiska hemsidor.

Att HS.com känner sig förföljd NU är en annan sak, men det är en konsekvens av den fega anonymiteten - som alltså aldrig var nödvändig, men tjänade två gyllene syften i den populistiska debatten:

1. Att slippa ta personligt ansvar för vad man publicerar, vilket gör det lättare att vidarebefodra rykten, vanföreställningar och kvasivetenskap
2. Att vinna en billig poäng på att utmåla sig som förföljd utan att vara det.

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home