fredag, oktober 21, 2005

Vad är "homosexuell livsstil"?

Ett av den konservativa kristenhetens mest oärliga försök att styra debatten om homosexualitet, och frånta homosexuella rätten att definiera sig själva, är införandet av det luddiga uttrycket homosexuell livsstil. Det används framförallt för att understryka att homosexualitet alltid är ett val, men har även den mycket praktiska funktionen att det implicit endast innehåller (ur deras synvinkel) negativa aspekter av homosexualietet. När begreppet homosexuell livsstil används av religokonservativa debattörer talar de alltså underförstått om promiskuitet, droganvändande, riskfyllt sexuellt beteende, sadomasoschism, exhibitionism med mera. Det medför att de dels befäster en negativ bild av homosexuella, och dels klistrar de beteenden de har definierat som typiskt homosexuella på hela det "homosexuella kollektivet".

Det är som att vi skulle definiera kristen livsstil utifrån Helge Fossmos och Maranatapedofilens beteende, och klistra det i pannan på alla kristna.

Fotnot
Sourze.se finns en liten text i samma ämne, och en efterföljnade debatt.

8 Comments:

Blogger Göran Koch-Swahne said...

Du glömde djur och barn ;=)

fredag, oktober 21, 2005 5:44:00 em  
Blogger ~Karin Långström Vinge~ said...

Så sant.

lördag, oktober 22, 2005 8:45:00 fm  
Anonymous Björn said...

Hammaren rakt på spiken! Bra artkiel.

Eftersom mycket av den kampanj mot oss homosexuella drivs av församlingar och kyrkor (som Livets Ord i Sverige via deras tidning Världen idag) är det av yttersta vikt att alla vi som är kristna och inte accepterar denna förföljelse gör oss hörda.

Det duger inte att sitta tyst och se på.

Jag besöker ofta Soulforce på: http://www.soulforce.org/

Det är en samlingplats för oss kristna homos som med fredliga medel (bygger på Gandhi och Martin Luther Kings ideologier) bemöter den massiva hat- kampanj som just nu bedrivs mot oss homos av många kyrkor.

Human Rights Campaign i USA har också utökat sitt fokus för våra rättigheter att även omfatta rätten att vara kristen och homosexuell och bekämpa det religösa hatet. Besök dem gärna på: http://www.hrc.org/

Det är tråkigt att vi i Sverige inte har motsvarande sammanslutningar utan måste lita på RFSL som mest verkar engagera sig i bastuklubbars varande eller ej samt polyamorösa äktenskap snarare än i denna vikiga kamp för vår rätt till att excistera.

Jag saknar en bred front i Sverige som mera aktivt engagerar sig i homosexuella rättigheter.

lördag, oktober 22, 2005 10:33:00 fm  
Anonymous Joakim said...

Sadomasochism och droger sätter krydda på tillvaron, liksom promiskuisitet. Det är väl inget att skämmas över?

söndag, oktober 23, 2005 10:33:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Jag kan rekommendera Inclusive Church där jag själv är aktiv.

http://inclusivechurch.net/

IC gjorde nyligen väl ifrån sig i valet till engelska kyrkomötet.

Över veckoslutet var jag i London i anledning av ett möte om ICs diskussionsforum, som vi kommer att göra om de närmaste veckorna.

Där har varit en del troll...

Fler länkar finns på Augustus Meriwethers blogg:

http://frontparlour.blogspot.com

onsdag, oktober 26, 2005 12:10:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Dogmatiskt är bakgrunden till påståendet om "livsstil", att det är en alltför extrem sektståndpunkt att påstå att "synden" är skapad i Skapelsen, vilket annars blir alternativet...

Denna avvisades i Flaccianska striden i 1530-talet ;=)

Men man kan ju lätt se att det i verkligheten är denna ståndpunkt som ligger bakom den nya anti-gay socialpolitiken i USA sedan 1960-talet.

onsdag, oktober 26, 2005 12:13:00 em  
Anonymous Bengt said...

"Det är som att vi skulle definiera kristen livsstil utifrån Helge Fossmos och Maranatapedofilens beteende, och klistra det i pannan på alla kristna."

Dåligt, dessa personer är avfällingar och har hittat på sin egna religion, precis som Göran, som så ofta har skrivit på din blogg.
Om han har gjort liknande saker som dessa två du tar upp det vet jag inget om och vill inte veta, eller påstår det. Bara att hans religion är ett påhitt.

Men faktum kvarstår att homosexuell livsstil innehåller en hel del parksex och bastuklubbs sex, nakenhet i parader och annat omoraliskt. Man behöver inte vara konservativ kristen för att veta detta, utan en ateist ser detta med.

Det är en livsstil.

måndag, november 06, 2006 10:46:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jaha.

Jag är homosexuell, men jag idkar varken park- eller bastuklubbssex, jag tar inte knark, och går inte i Prideparader. Menar du därmed att jag inte har en homosexuell livsstil? Eller vad menar du egentligen med begreppet? Jag är säker på att du har massor av bra arugment och exempel.

måndag, november 06, 2006 10:56:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home