tisdag, januari 31, 2006

Missa inte Insider i TV3

Förra gången Insider granskade den konservativa kristenheten, var motdraget från Världen Idag att släppa den sensationella nyheten att programledaren Robert Aschbergs farfar finansierade den ryska revolutionen. Logiken var alltså att programmets trovärdighet kunde ifrågasättas för något programledarens farfar eventuellt hade gjort.

På torsdag (2 februari) sänder TV3 en ny granskning av den konservativa kristenheten. Denna gång med fokus på RKTL och homobotning. I studiodebatten medvekar bland annat Åke Green och Maria Hallman. Hallman är pastor och författare till boken Homosexualitet är synd, som inte bara sågas av mig, utan även av Medvandrarna (en organisation av kristna homosexuella, som valt att leva i celibat). Hallman beklagar i sin bok bland annat att homosexuella nämns i samband med förföljelserna i nazityskland. Enligt henne var nämligen nazimen i grunden en homosexuell ideologi. Läs mer om den myten här.

Visst måste den religiösa fundamentalismen granskas – det är absolut nödvändigt. Men man ska inte inbilla sig att det påverkar den konservativa kristenheten i mer ödmjuk, mer reflekterande och mindre fundamentalistisk riktning – tvärtom. För det är just den här typen av granskningar – eller attacker, som Världen Idag kommer att skriva imorgon eller på fredag, som gör att kristenheten kan exploatera sin förföljelsemytologi. Att de är de förföljda. Att deras sanningar är hotade. Att de är de hotade. Både chefredaktören Carin Stenström och VD:n Ruben Agnarsson har varnat för närmast holocaustliknande förhållanden för kristna – bland annat på grund av homosexuellas ökade rättigheter.

Såna här så kallade attacker är en viktig del i den konservativa kristenhetens idoga arbete med att utmåla det sekulära samhället som något farligt och genomruttet. Den teokratiska utopin utmålas implicit som det enda rätta. Andra kuggar i samma maskineri är tidningens frossande i konspirationsteorier om Estonia och DC3:an. Den senaste artikelserien om polisens brottslighet kan också ses som en pusselbit i det här spelet. Världen Idag arbetar aktivt för att läsarnas förtroende för myndigheterna, politikerna och det sekulära samhället ska undermineras – allt för att skapa en otrygghet som leder till att människor knyter sig starkare till sina religiösa ledare istället. Vad det handlar om i slutändan är givetvis makt.

Etiketter:

måndag, januari 30, 2006

Rädslan som framkallar hot och våld

Censurutpressningen mot Danmark efter Jyllands-Postens Muhammedbilder intensifieras. För oss som följer den religiösa högern i USA är fenomenet inget nytt. Minst en gång i veckan skickar American Family Association ut uppmaningar om bojkotter eller aktioner mot företag som till exempel inte diskriminerar homosexuella, eller mot filmer som inte beskriver homosexualitet på ett negativt sätt. Ford är ett aktullet exempel. Huruvida det var på grund av American Family Associations hot om bojkott eller av andra orsaker de slutade annonsera i gaypress, är fortfarande inte helt klarlagt.

Nu vidtar flera länder åtgärder mot Danmark och danska företag. Till exempel bojkottas Arla i Saudiarabien. Länderna som kräver att Danmarks regering ska gripa in skämmer ut sig internationellt. I ett demokratiskt land har regeringen inte inflytande över massmedia på det sättet. Turkiet - som gör anspråk på EU-medlemskap - är en av länderna som har krävt sådana åtgärder...

I dag meddelas det att terroristorganisationerna Aqsa-martyrernas brigader och Isamska Jihad uppmanar nordiska medborgare att lämna Gaza. Annars...

Skrämmande idioti, och bevis på hur makt och religion i symbios leder till farlig fördumning av folket.

Den främsta mekanismen bakom det här är emellertid inte personlig kränkning, utan rädsla. Muslimernas uppdrag inför sin gud är att upprätthålla den ordning han har ställt upp för världen. Om de inte förmår upprätthålla ordningen, straffas de. Om de inte förmår Danmark till avbön för hädelsen, har de handlat fel.

Vi har precis samma rädsla inom kristendomen. Åke Greens predikan är det tydligaste exemplet, där han målar upp en bild av att Sverige kan drabbas av katastrofer och olyckor på grund av den ogudaktiga partnerskapslagen etc. De kristnas uppgift är att upprätthålla det de tolkar som Guds ordning på jorden, det vill säga bekämpa homosexuellas rättigheter och annat som inte är religiöst korrekt. Annars straffar Gud inte bara dem som syndar - utan även dem som inte lyckas hindra synden.

fredag, januari 27, 2006

Katolsk paradox

På målningar som skildrar kyrkofadern S:t Hieronymus (342-420) eremitliv i öknen avbildas han ibland med en sten i handen. Han använde den när han renade sig från sexuella fantasier. Han bokstavligen bankade sexualiteten ur kroppen på sig själv. Sedan översatte han Bibeln till latin.

I veckan publicerade påven Bengt XVI sin första encyklika –”Gud är kärlek”, och den katolska världen spetsar öronen. För vad, kan man verkligen fråga sig. Återigen blottar sig en av katolicismens paradoxer: föreställningen att den som har minst erfarenhet av något skulle vara den största auktoriteten på området. Kardinaler och påvar har under hela sina långa liv tvingats förneka sexualiteten och kärleken. Tanken bakom Hieronymus aversionsterapi i öknen var att minnet av smärtan från stenarna skulle övervinna varje erotisk känsla. Han lärde sig hata sexualiteten lika mycket som han hatade smärtan. Nu hoppas jag verkligen inte att alla katolska präster använder samma drastiska metoder som Hieronymus, men han är ett bra exempel på vad som kan krävas.

Påvar och kardinaler! Era kunskaper om skriften, historien och språken är inspirerande. Er förmåga att memorera långa textstycken är avundsvärd. Era gärningar för dem ni känner kall att leda är ovärderliga. Men på ett område KAN ni inte ha någon kunskap: Sexualitetens och samlevnadens. Låtsas inte som det, är ni snälla!(utveckling av en text på samma tema nedan)

HB Hammar reducerar människor till könsorgan

Jag har förresten ytterligare en kommentar till Ärkebiskopskandidat HB Hammars valmanifest. I sin punkt 7 - Bibliskt äktenksap - blottar han en av den konservativa kristenhetens mer enfaldiga dogmer, nämligen komplementaritetsprincipen. Den innebär att äktenskapet är reserverat för man och kvinna, på grund av "mannens och kvinnans olika, mot varandra svarande, utrustning". I gårdagens Rapport tillade han "Det kan ju till och med ett barn förstå vad jag menar med detta."

Ja, Hans Börje Hammar - ett barn kan förstå vad du menar med det: Att en människa motsvaras av sitt könsorgan. Att intellekt och egenskaper är sekundärt. Att penetration är en förutsättning för sann, Biblisk kärlek.

Jag lägger en röst på en annan kandidat. Eller ska jag kanske själv ställa upp? Jag är ju faktiskt döpt. OCH konfirmerad!

torsdag, januari 26, 2006

Religiös censur

Slutsatsen av de konservativt kristna kommentarerna till filmen Brokeback Mountain är att vissa historier inte skall få berättas. En del levnadsöden och erfarenheter skall helt enkelt förtigas. Censureras ur det kollektiva medvetandet.

Så här problematiserar Alan Chambers, ledare för Exodous Global Alliance filmen:

They don't point to the truth that homosexuality is a very difficult lifestyle. It's one full of desperation and devastation and heartache.

Han menar att kristna kan och måste kämpa emot:

We in the evangelical community, the Christian community, even the pro-family community need to come out and support the movies that are family-friendly by going to see them. And we need to tell Hollywood that we don't want the others by sending the message that we're not going to pay for this, and we're not going to support it, and we're not going to allow you to bring it into our communities.

Just hur de ska hindra filmerna från att visas på biograferna framgår inte av intervjun. Kanske blir det som på Världskulturmuseet i Göteborg, när museiledningen kände sig tvingade att plocka ner konstverk efter protester från muslimska grupper? Den religiösa censuren gräver sig allt djupare i samhället. Om vi låter det hända utan att reagera är demokratin mycket illa ute.

Ärkebiskopsämbetet - en familjeaffär?

Den som tror att det är familjen Bronett som var Sveriges mesta cirkusfamilj, har förmodligen aldrig hört talas om familjen Hammar. Landet söker ny ärkebiskop efter att broder KG Hammar avgår. I veckan meddelade syster Anna Karin Hammar att hon kandiderar på posten. Och i Svenska Dagbladet idag tillkännager brodern HB Hammar att han också kandiderar, med valmanifest och allt. Han förklarar bland annat att "tiden inte är mogen för en kvinna som ärkebiskop". Nä, och kanske framför allt en homosexuell kvinna? Av de tio punkterna handlar inte mindre än tre direkt om homosexualitet ("Begränsat bud", "Bibliskt äktenskap", "Kyrklig välsignelse"), och ytterligare ett indirekt ("Viktig tradition").

Men det finns inte anledning att tjura överdrivet över HB Hammars manifest. Han fördömer inte homosexualitet, utan öppnar istället upp för en välsignelseakt - dock inom ramen för själavården - på samma sätt som heterosexuella sambor skulle kunna få kyrkans välsignelse. Intressant är punkt nummer tre, som handlar om Bibeln:

Det måste medges att i Bibeln möter oss också sådant som är överspelat, kanske till och med felaktigt. Bibelns centrum är Jesus Kristus. I förhållande till honom är allt annat i Bibeln sekundärt.

Vi får se hur det går. HB Hammar är konservativ, men inte den ärkekonservativa kandidat som den reaktionära delen av kristenheten önskar sig. Det kommer att bli ett spännande val. Framförallt kommer det att bli spännande att se om Ulf Ekman ställer upp, Världen Idag föreslog i höstas.

onsdag, januari 25, 2006

Att åberopa den som inget vet som auktoritet

Påve Bengt XVI har efter nio månader på sitt ämbete släppt sin första Encyklika - Deus Caritas Est (Gud är kärlek) är titeln, och det råder väl inget tvivel vad som är huvudsyftet med att välja just kärlek som tema? Här ligger texten, jag har inte läst den själv än, men det ska bli ett sant nöje att följa logiken i de 22 sidorna, och bländas av hårklyverierna som ska förklara för oss att kärlek inte kan existera mellan två män eller två kvinnor.

Den katolska världen skämmer återigen ut sig genom att på kärlekens och samlevnadens område åberopa de som har absolut minst erfarenhet som auktoriteter...

måndag, januari 23, 2006

Kristlig vetenskap som havererar igen

”Det är viktigt att slå vakt om budbärare och sanningssägare”, skriver Hans-Göran Björk i gårdagens Världen Idag, och avser den i tidningen intervjuade dr Paul Cameron. Här ligger intervjun, och här en demonbild av RFSL-ordföranden Sören Andersson, som kritiserar Camerons studier.

Paul Cameron är mannen bakom Family Resarch Institute, som trots namnet endast ägnar sig åt att producera artiklar och undersökningar om homosexualitetens fördärv. Senast han figurerade i Världen Idag handlade det om en undersökning där han visade att homosexualitet leder till avsevärt förkortad livslängd. Metoden var ur vetenskaplig synpunkt skrattretande, vilket jag kommenterade i tidningen. Skriftväxlingen – samt min slutkommentar som givetvis inte publicerades i tidningen – ligger här. Och här ligger ytterligare synpunkter på den undersökningen.

Den förkortade livslängden – som Hans-Göran Björk alltså utropar till sanning trots de ofrånkomliga bristerna, understryks även i dagens tidning. Så här säger Cameron:

det finns något i livsstilen – jag vet inte exakt vad – som orsakar sjukdomar som för heterosexuella hör ihop med högre åldrar.

”Det finns något i livsstilen”, alltså… Luddigare än så kan det knappast bli. Vad skulle det vara? Vad är det för magiskt i den ”homosexuella livsstilen” som gör att man dör i förtid? Oförmågan att kunna peka på vad som skulle orsaka dessa den förkortade livslängden bekräftar att metoderna, utgångspunkterna och urvalet är bristfälliga. Att det handlar om något annat.

Den största bristen är självförvållad, och har sin grund i den ideologiska besattheten av det revisionistiska uttrycket homosexuell livsstil. Det är ett begrepp kristenheten har skapat för att kunna reducera homosexualitet till ett självvalt beteendemönster – allt för att slippa tala om homosexualitet som en läggning. Det paradoxala är att Cameron med sina undersökningar underförstått bekräftar att homosexualitet är någon typ av genetisk betingad variation, eftersom han upptäcker så många gemensamma faktorer och egenskaper hos homosexuella. Eller rättare sagt, hos människor som har en homosexuell livsstil.

Vad är då homosexuell livsstil? Underförstått innehåller begreppet en mängd beteenden och egenskaper, till exempel promiskuitet, sadomasoschism, droganvändande, sexuellt risktagande och andra för kristenheten negativa egenskaper som det är lätt att kritisera om man inte vet något om dem. Att försöka bedriva vetenskap utifrån religiöst korrekta föreställningar om samliv är givetvis dömt att misslyckas. Studier som Camerons blir inget annat än undersökningar av vissa beteenden – inte av homosexuella människor.

En annan akut brist är att lesbiska vanligen utesluts när det talas om homosexuell livsstil. Lesbiska utesluts för övrigt ur de flesta sammanhang som har med homosexualitet att göra. Lesianism är liksom inte lika lätt att demonisera. Det är ju tvärtom lite - ja ni vet - pikant...

Hur fel och motsägelsefullt begreppet homosexuell livsstil fungerar i vetenskapliga sammanhang framgick tydligt i artikeln ”Orsakar homosexuell livsstil psykisk ohälsa?” som Homosexuellt.com publicerade för några år sedan. Slutsatsen var givetvis ja, men vad var orsaken? Jo, promiskuiteten. Att partnerbyten orsakar psykisk ohälsa. Som om partnerbyten skulle vara typiskt för den "homosexuella livsstilen". Artikelförfattaren lever i en låtsasvärld och borde besöka Avenyn i Göteborg en lördagkväll...

Den ofrivilliga kontentan av artikeln blev att homosexuella som lever i parrelationer inte löper högre risk att drabbas av ohälsa, samt att det är viktigt att uppmuntra homosexuella att leva i stabila förhållanden, till exempel i partnerskap. (Homosexuellt.com ligger nere just nu, men jag refererar till artikeln här.)

Som intäkt för Camerons vetenskapliga hederlighet och validitet lyfter tidningen upp det faktum att Cameron i slutet av 1960-talet skrev studier om den passiva rökningens skadeverkningar. Men ingen trodde honom då heller. ”Cameron dårförklarades för sina upptäckter, men idag är hans rön allmänt accepterade.”

Det är ett billigt sätt att försöka skapa trovärdighet. Det är som att lyfta fram historierevisionisten David Irving som en hederlig historiker bara för att han i början av sin karriär skrev böcker med historisk och vetenskaplig akuratess.

Varje synpunkt på Camerons forskning avfärdas med dissidentargumentet – att hans rön och resultat inte är politiskt korrekta, och därför tystas ner och förbjuds. ”En budbärare som ska tystas”, är rubriken på Hans-Göran Björks ledare. Allt enligt gängse propagandadramaturgi.

den här sidan ligger fler synpunkter på dr Paul Cameron.

Etiketter: ,

måndag, januari 16, 2006

Homosexuella modeskapare försöker göra kvinnor till småpojkar

Det är de homosexuella männens i modeindustrin fel att det idag råder en sjuklig smalhetsnorm för unga tjejer, säger psykologen Lily Skarby i dagens Metro (sid 3).

- Det massmediala kvinnoidealet är att ha en kropp som en mager pojke. Framförallt unga tjejer faller lätt offer för det budskapet. [De homosexuella männens] bild av vad som är vackert grundas på manskroppen. Det är smala höfter och spenslig kropp som gäller.

Enligt Skarby är det alltså ett homosexuellt pedofilt ideal som smittar av på kvinnonormen.

Men varför gäller trådsmalhetsidealet även i helt homobefriade miljöer som heteroporr och herrtidningar som Café, Slitz, Moore och FHM? Är Bingo Rimér smygbög?

Som om respekt för religiösa känslor inte vore önskvärd...

Det är givetvis bisarrt att man inte ska kunna publicera hypotetiska bilder av profeten Muhammed utan att få en dödsdom inskriven i pannan. "Om man inte tål att Muhammed avbildas i tidningarna och att koranen omtolkas av Salman Rushdie får man vara muslim någon annanstans", skrev Expressens ledare i måndags.

Det finns emellertid en mycket relevant invändning mot publiceringen av bilderna – nämligen respekt. Respekt för den islamska kulturen och religionen. Respekt för andras tro och övertygelse. Nu ska inte en tidning som Jyllands-Posten behöva visa den respekten, en morgontidning ska kunna publicera utan förbehåll. Vad som däremot förvånar mig är hur den kristna pressen ställer sig till den här respekten. I måndags publicerade den norska kristna tidningen Magazinet Jyllands-Postens bilder igen, för att "skapa debatt kring yttrandefriheten", som tidningens chefredaktör Vebjörn K. Selbekk sa till tidningen Dagen i torsdags. Inte för att utmana den islamska tron.

Men det är fullkomligt skitsnack. Hur angelägna om yttrandefriheten brukar kristenheten vara när det gäller sånt som tolkas som provokationer mot den kristna tron? Hur togs fotografen Elisabeth Ohlson-Wallins Ecce Homo emot? Lena Anderssons sommarprogram om Jesus? Aldrig i Sommarprogammets fyrtiosexåriga historia har det kommit så många protester till redaktionen. Sårade känslor, ilska och sorg över den respektlöshet mot kristen tro som Andersson hade visat i programmet. Det krävs inte mycket för att såra religiösa känslor. Det vet tidningen Magazinet. Och just därför publicerar de material som kränker en annan religions principer.

Det är samma taktik som Rote Armee Fraktion använde i Västtyskland på 70-talet. De ville med sina terrorhandlingar skapa konfrontationer med polis och myndigheter för att därigenom tvinga fram statens "sanna fascistiska ansikte", så att nationens proletärer skulle resa sig och göra revolution. På samma sätt vill den fundamentalistiska kristenheten provocera fram det de vill ska vara "islams samma ansikte", för att skapa folkligt avståndstagande mot islam.

Norska tidningen Magazinet är en Livets Ord-publikation, och systertidning till den numera avsomnade svenska tidningen med samma namn, som i viss mån lever kvar genom den flerkyrkliga tredagarstidningen Världen Idag, där Ulf Ekman sitter som styrelseordförande och f.d. Magazinetchefredaktören som VD. Även i Världen Idag har tonen mot islam skärpts tydligt de senaste månaderna. I en artikel som nyligen publicerades i både Världen Idag och Magazinet beskrev Ulf Ekman behovet av en reaktion mot den ”omfattande kampanj att skönmåla islam” som mainstreammedia ägnar sig åt. Och förra veckan liknades den islamska närvaron i Sverige vid en trojansk häst, så som Karl Gerhard besjöng den för att varna för nazismen i folkhemmet. Och så fortsätter det.

Ett helt vanligt religionskrig i massmediernas tidsålder.Publicerad i Sydsvenskan den 16 januari 2005

Etiketter:

söndag, januari 15, 2006

Samma snack

Den senaste veckan har Storbritanniens most senior Muslim figure, Sir Iqbal Sacranie skapat lite uppståndelse kring uttalanden om homosexuella. Inget att förvånas över, givetvis. Samma gamla visa: homosexualitet sprider sjukdomar, vållar ohälsa och bidrar till destabiliseringen av samhället.

Här ligger artiklarna:
Gays are immoral, says top Muslim
Gay, Muslim and trying to come out of the closet

Och här försvarar en rad imamer uttalandena:
Islam and homosexuals

I verkligheten - den verkligheten som imamerna och Sir Iqbal Sacranie vägrar erkänna, lever homosexuella muslimer i låtsasäktenskap som aldrig kan bli lyckliga, eftersom kärleken inte är ömsesidig. Imamerna och Sir Iqbal Sacraine verkar tro att man kan bygga stabila samhällen med instabila och olyckliga äktenskap. Märkligt - hur kan ytan vara viktigare än insidan?

Etiketter:

lördag, januari 14, 2006

Pastorer bedömer penisstorlek

Inte mindre än två gånger på ledarsidan drar Världen Idag i fredagens tidning upp den gamla kristna myten om Ecce Homo - att bilderna skildrar Jesus som homosexuell. Skulle Elisabeth Ohlsson-Wallin våga framställa Muhammed som homosexuell? Nej, knappast , skriver Hans-Göran Björk, och Ulf Ekman skriver I Svenska kyrkan har som bekant förnekelsen för somliga gått så långt att de kan godta Ecce homo-bilder av Jesus som homosexuell och ivra för att välsigna homopar.

Jag vet inte varför de älskar den här förvanskningen av Ecce Homo. Bilderna framställer inte Jesus som homosexuell, utan skildrar Jesus omgiven av homosexuella - syndare ni vet. Precis som Bibeln beskriver det.

Det enda som skulle kunna implicera en homoerotisk situation är dopbilden, och då är Jesus penisstorlek det enda man har att gå på: ÄR det halvstånd? Den som påstår att Ecce Homo framställer Jesus som bög bedömer således penisen på dopbilden som upphetsat halverigerad till följd av en homoerotisk situation. Trots att jag har åtskillig erfarenhet på området är jag inte lika snabb att dra samma slutsats som pastorerna Ekman och Björk. Vi kanske har något att lära av varandra?

fredag, januari 13, 2006

Debatt om kristna homosexualitetsföreställningar

Den här debatten på Ring P1:s debattforum har hållt på ett bra tag, men kommit till vägs ände nu verkar det som. Kolla in den innan den raderas på grund av inaktivitet.

Serier

Chick Publications producerar och säljer serier med konservativt och religiöst innehåll, som alltid slutar med att syndaren faller på knä och omvänder sig. Givetvis tar de även upp problemet med homosexualitet. Notera frosseriet i den kristna förföljelsemyten, och studera framförallt seriernas bildretorik - hur de homosexuella framställs - deras sjuka, hycklande och förvrina ansikten. Rent och oförfalskat kristet förakt... Serierna distrubueras i Sverige av förlaget Dragen Ut i Borås.

Här ligger homoserierna:

Sin City
Doom Town
Birds and the Bees
Gay Blade

Och här en bonus, Tjocka Släkten, som är ett bra exempel på hur teokrater hanterar vetenskap.

Religiös korrekthet i massor

Jag roade mig med att googla
"Brokeback Mountain" + propaganda
och det visade sig vara en riktig fullträff...

onsdag, januari 11, 2006

Kd-riksdagsman blottar glapp

Riksdagsledamoten Erling Wälivaara (kd) blottar i en intervju i Ekot idag det enorma glappet mellan kristenhetens uppfattning om homosexualitet och verkligheten. Han talar om homosexualitet och jämför med andra synder som framkallas av behov/läggning, till exempel pyromani och kleptomani.

– Den homosexuelle, du och jag är exakt lika mycket värda enligt bibelns syn, men det är företeelserna, till exempel att pyromaner älskar att se eld och kleptomaner som säger att de inte kan låta bli att stjäla, men lika fullt säger bibeln att det är fel att stjäla, det är fel att tända på andras egendom. Vi måste våga säga i det här sammanhanget att Gud älskar den homosexuelle, men företeelsen älskar han inte. Han anser inte att det är rätt.

I sina brev talar Paulus om "homosexualitet" i samma andetag som han talar om föräldramördare, lögnare, stridslystna och blodtörstiga, med flera. Vad skiljer synderna Erling Wälivaara och Paulus nämner från verklighetens homosexualitet? Jo, att homosexualiteten inte skadar någon annan. Alla andra synder i Paulus brev, och de Wälivaara räknar upp är till sin natur sådana att en annan människa skadas mycket konkret av dem.

Är det inte dags att kristenheten försöker förstå vad Bibeln egentligen förbjuder, istället för att predika vad man själv vill att Bibeln ska förbjuda?

Vågar vi lita på Svensson?

RKTL-mannen Stefan Grevle arbetar hårt för att Sverige ska omformas från demokrati till teokrati. I Dagen drev han härförleden tesen att KD:s stöd skulle öka om det blev ett rent konfessionellt parti, samt att kristna inte bör kritisera varanda öppet. Igår bemötte kristdemokraten Ingvar Svensson Grevle i en bra text:
Att vi skulle bli ett stort och inflytelserikt parti genom att följa Grevles råd är rent nys. Vi skulle med en sådan inriktning snabbt förpassas till enprocentsnivån eller därunder. Men det är inte det som bestämmer vår inriktning utan insikten om att i demokratin har politiken ett begränsat kompetensområde som aldrig kan likställas med religionens.


Jag hoppas att vi kan lita på Svensson om att KD inte har någon teokratisk - och därigenom antidemokratisk - agenda.

måndag, januari 09, 2006

Homosexuellt.com-nytt

Sajten Homosexuellt.com verkar ånyo ligga nere. I höstas stormade det ordenligt kring sajten och den förföll i osmakliga personangrepp och uthängningar av personer som hade kritiserat dem - och även attacker mot deras familjemedlemmar. Efter en tid kravlade sajten sig upp ur moraset och återupptog sin gamla verksamhet, som huvudsakligen gick ut på att länka till artiklar i Världen Idag. Men nu är Homosexuellt.com alltså nere igen. Fortsättning följer med stor sannolikhet.

Artiklar om Homosexuellt.com:

Homosexuellt.com i ny version
Homosexuellt.com-nytt (notera debatten med sajtens upphovsman bland kommentarerna)
Olustigt
Homosexuellt.com-nytt
Den billiga anonymiteten
Friska tag på Homosexuellt.com
Självmotsägande om homosexuellas hälsa
HS.com: RFSL #1
HS.com RFSL #2

Åke Greens lögner

Skribenterna på Himlen.nu kritiserar i en ledare medias bevankning av Åke Green-fallet, och skriver i slutklämmen att Lögnen kan aldrig användas för att skapa ett bättre samhälle , men glömmer genast de många lögner som Åke Green framförde i sin predikan.

Några exempel:

- Han säger att AIDS har uppkommit på grund av homosexualitet. Det är lögn. HIV kan smittas genom samlag, men kan inte ALSTRAS av homosexuella samlag.

- Han ger vid handen att AIDS kommer att spridas i större utsträckning i och med partnerskapslagstifningen. Det är lögn. Hur kan en lag som reglerar tvåsamma parrelationer medföra en ökning av en sjukdom som sprider sig genom partnerbyten och sexuellt risktagande?

- Han säger att "Varken i djur- eller växtriket förekommer några abnormiteter", och syftar med den formuleringen på homosexella handlingar. Det är lögn. Homosexuella handlingar är väldokumenterade inom många djurarter. Dessutom förekommer det gott om andra typer av abnormiteter inom djurriket, såsom incest, kannibalism, sadism, utstötning av svaga och sjuka med mera.

- "Här läser vi för första gången om homosexuella män", säger han om berättelsen om Sodom och Gomorra. På vilket sätt är den berättelsen representativ för homosexuellt beteende?

- Han för in resonemang om övergrepp på djur och barn. Vad har det i en predikan om homosexualitet att göra?

- Han säger att pedofiler börjar sin syndakarriär som homosexuella.

- Han säger att homosexualitet till varje pris är något man väljer själv, bara för att det blir lättare för honom själv att förstå fenomenet. Det är fegt, lögnaktigt och gränslöst respektlöst mot alla de som upptäcker att de inte dras till det motsatta könet, och drabbas av skamkänslor och ångest på grund av detta. All skuld läggs på dem.

Ja, och så fortsätter det. Åke Green och hans försvarare hävdar ständigt att hans syfte är gott. Frågan är varför man måste ljuga för att göra gott?

Etiketter: