fredag, januari 27, 2006

Katolsk paradox

På målningar som skildrar kyrkofadern S:t Hieronymus (342-420) eremitliv i öknen avbildas han ibland med en sten i handen. Han använde den när han renade sig från sexuella fantasier. Han bokstavligen bankade sexualiteten ur kroppen på sig själv. Sedan översatte han Bibeln till latin.

I veckan publicerade påven Bengt XVI sin första encyklika –”Gud är kärlek”, och den katolska världen spetsar öronen. För vad, kan man verkligen fråga sig. Återigen blottar sig en av katolicismens paradoxer: föreställningen att den som har minst erfarenhet av något skulle vara den största auktoriteten på området. Kardinaler och påvar har under hela sina långa liv tvingats förneka sexualiteten och kärleken. Tanken bakom Hieronymus aversionsterapi i öknen var att minnet av smärtan från stenarna skulle övervinna varje erotisk känsla. Han lärde sig hata sexualiteten lika mycket som han hatade smärtan. Nu hoppas jag verkligen inte att alla katolska präster använder samma drastiska metoder som Hieronymus, men han är ett bra exempel på vad som kan krävas.

Påvar och kardinaler! Era kunskaper om skriften, historien och språken är inspirerande. Er förmåga att memorera långa textstycken är avundsvärd. Era gärningar för dem ni känner kall att leda är ovärderliga. Men på ett område KAN ni inte ha någon kunskap: Sexualitetens och samlevnadens. Låtsas inte som det, är ni snälla!(utveckling av en text på samma tema nedan)

4 Comments:

Blogger Göran Koch-Swahne said...

Hieronimus (som var född i Steiermark) översatte endast Psaltaren, Job och de 4 Evangelierna; alltså sådant som lästes i de då nya klostren.

Resten är en myt, beroende på att Tridentinska koncilierna vid 1500-talets mitt antog Versio vulgata, det sena 1100-talets parisiska f ö r ä n d r i n g a r (abstinensläror och prästcelibat) i den mycket pålitliga gamla latinska översättningen från 100-talets nordafrika (det är ett afrikanskt latin), under Hieronimus' namn.

Och de båda första försöken att sätta samman och ge ut en sådan fick kasseras - man hade ackumulerat felen ;=)

Versio vulgata betyder "den i Paris vanliga versionen", och kallas så första gången 1248.

fredag, januari 27, 2006 6:43:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Tack för att du delar med dig av din helt oöverskådliga kunskap... Och förlåt att jag använder ordet "kristen" ovarsamt ibland.

lördag, januari 28, 2006 9:39:00 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Ok, men ett osant påstående blir inte kristet för att stollen som påstår, påstår att den är kristen ;=)

Svenska språket är trubbigt i bland - om inte ganska ofta.

lördag, januari 28, 2006 2:06:00 em  
Blogger fredrikhimlen said...

"Kardinaler och påvar har under hela sina långa liv tvingats förneka sexualiteten och kärleken."
Kanske är det så att dem har en bredare begreppsyn vad gäller innebörden av ordet kärlek än vad du har. Jag kan inte tänka mig annat än att Kardinaler och Påvar har väldigt stor av vad kärlek verkligen innebär, vilket inte alla yngre har särskilt stor kunskap om.

onsdag, februari 01, 2006 6:14:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home