måndag, januari 30, 2006

Rädslan som framkallar hot och våld

Censurutpressningen mot Danmark efter Jyllands-Postens Muhammedbilder intensifieras. För oss som följer den religiösa högern i USA är fenomenet inget nytt. Minst en gång i veckan skickar American Family Association ut uppmaningar om bojkotter eller aktioner mot företag som till exempel inte diskriminerar homosexuella, eller mot filmer som inte beskriver homosexualitet på ett negativt sätt. Ford är ett aktullet exempel. Huruvida det var på grund av American Family Associations hot om bojkott eller av andra orsaker de slutade annonsera i gaypress, är fortfarande inte helt klarlagt.

Nu vidtar flera länder åtgärder mot Danmark och danska företag. Till exempel bojkottas Arla i Saudiarabien. Länderna som kräver att Danmarks regering ska gripa in skämmer ut sig internationellt. I ett demokratiskt land har regeringen inte inflytande över massmedia på det sättet. Turkiet - som gör anspråk på EU-medlemskap - är en av länderna som har krävt sådana åtgärder...

I dag meddelas det att terroristorganisationerna Aqsa-martyrernas brigader och Isamska Jihad uppmanar nordiska medborgare att lämna Gaza. Annars...

Skrämmande idioti, och bevis på hur makt och religion i symbios leder till farlig fördumning av folket.

Den främsta mekanismen bakom det här är emellertid inte personlig kränkning, utan rädsla. Muslimernas uppdrag inför sin gud är att upprätthålla den ordning han har ställt upp för världen. Om de inte förmår upprätthålla ordningen, straffas de. Om de inte förmår Danmark till avbön för hädelsen, har de handlat fel.

Vi har precis samma rädsla inom kristendomen. Åke Greens predikan är det tydligaste exemplet, där han målar upp en bild av att Sverige kan drabbas av katastrofer och olyckor på grund av den ogudaktiga partnerskapslagen etc. De kristnas uppgift är att upprätthålla det de tolkar som Guds ordning på jorden, det vill säga bekämpa homosexuellas rättigheter och annat som inte är religiöst korrekt. Annars straffar Gud inte bara dem som syndar - utan även dem som inte lyckas hindra synden.

1 Comments:

Anonymous Björn said...

Precis, samma fundamentalism och känsla av att sitta inne med den enda sanningen finns hos många frikyrkor i Sverige som hos extrema islamister.

Jag undrar vart toleransen tog vägen? Ett ord som den kristna högern har marknadsfört som en svordom på senaste tiden.

Samtidigt som dom själva bönar och ber för tolerans för deras tro och att få behålla sin starka motvilja mot homosexuella människor så vill dom inte se att vi homos får ha några rättigheter under lagen.

Alltså, tolerans för vissa men inte alla.

Det finns inga värre hycklare än Livets ord och stora delar av frikyrkorörelsen i Sverige.

Just nu är deras yttersta mål att splittra Svenska kyrkan som straff för deras mänskliga inställning till homosexuella medmänniskor och Livets Ord genom sin tidning Världen idag publicerar artiklar efter artiklar med sedvanlig propaganda och lögner.

Som om nu de som lämnar Svenska kyrkan skulle vara så sjuka i hela huvudet att dom blev medlemmar i Livets ord?

Jag tror inte det. Flykten från kyrkan har andra anledningar än att folk söker sig bort från öppen kristendom till stängd, kall och hatfylld extremism som predikas hos Livets ord.

måndag, januari 30, 2006 8:07:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home