tisdag, februari 28, 2006

Studentpräst, men bara för somliga

När skulle jag personligen behöva prata med en präst – en person med stor erfarenhet av människors smärta, ångest och desperation...?
När det gör som ondast.

När gör det som ondast?
När man har problem i familjen.
När anhöriga dör.
När det är problem i ens relation.

Skulle jag kunna vända mig till en präst som utgår från bibelns demoniserande berättelse om Sodom och Gomorra i sin förståelse av homosexualitet, om jag upplevde smärta?
Nej, knappast. Hans övertygelse skulle hindra honom från annat än att ta avstånd från min relation. Är det meningsfullt med en studentpräst som inte är villig att hjälpa alla studenter?

Kommer Världen Idag att ha denna utgångspunkt i sina artiklar om studentprästen Dag Sandahl imorgon?
Ingalunda. Jag tippar snarare på något sånt här:

Bibeltrogen syn på homosexuell livsstil tvingade bort studentpräst i Kalmar

Eller varför inte:

Politiskt korrekt studentkår bannlyser bibeltrogen präst

Vi får väl se imorgon...

Bakgrund:
Artikel i Dagen
Artikel i Högskolans i Kalmar kårtidning SHICK

torsdag, februari 23, 2006

Snedvriden argumentation om barnens bästa

Då är den nya debatten kring äktenskapslagstiftningen igång på allvar. Tidningen Dagen stoltersar med att Paolo Roberto skriver under uppropet Bevara äktenskapet - "för barnens skull". Detta visar mycket tydligt hur grunda insikterna i den här frågan verkligen är. Att "barnens bästa" bara är ett dövstumt slentrianargument man drar till med för att det låter bra - utan att tänka. Varför är det så svårt att begripa att det är helt meningslöst att stoppa homoäktenskap, om man vill skydda barn från homosexuella? Homosexuellas föräldraskap har inte det minsta med äktenskapet att göra. Att bevara äktenskapet för barnens skull, är som att höja matmomsen för att komma till rätta med rattfylleriet.

Här kommer relevanta och meningsfulla åtgärder för att skydda barn från homosexuella:

1. Beslagta barn som redan lever i familjer med två vuxna av samma kön, och placera dem i familjehem med heterosexuella föräldrar.

2. Riv upp adoptionslagen.

3. Inför sterilisering av homosexuella kvinnor.


Slutligen kan jag inte låta bli att uppmärksamma de underbara citationstecknen kring ordet homopar i artikeln.
[Paolo Roberto:] Om ”homopar” vill viga sig, kan de väl viga sig under andra former.

Ett par citationstecken säger ofta mer än tusen ord.

onsdag, februari 22, 2006

Rapport fällt för osaklighet

Den 13 november sände Rapport ett inslag där det påstods att beslutet om homovälsignelser lett till medlemsras för Svenska Kyrkan. Uppgiferna kom från tendentiöst tolkad statistik från tidningen Dagen, och stämde helt enkelt inte med verkligheten. Nu är reportaget fällt av Granskningsnämnden:

Granskningsnämnden har fällt ett inslag i Rapport om minskande medlemsantal i Svenska kyrkan. I inslaget sas bl.a. att uppståndelsen kring kyrkomötets beslut om välsignelse av homosexuella par påskyndade avhoppen ur kyrkan. Samtidigt visades texten ”Homobeslut ger färre kyrkbesökare”.

Granskningsnämnden ansåg att SVT inte visat grund för påståendet att kyrkomötets beslut om välsignelse av homosexuella par påskyndat avhoppen ur Svenska kyrkan. Inslaget stred därför mot kravet på saklighet i sändningstillståndet.

Ett annat inslag om utträden ur kyrkan, som sändes två månader senare, uppfyllde inte de krav som kan ställas på ett beriktigande och ändrade inte nämndens bedömning av sakligheten i det första inslaget.

Granskningsnämnden förelade SVT att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Beslutet var enhälligt.

BAKGRUND
Kravet på saklighet i SVT:s sändningstillstånd innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, t.ex. genom att väsentliga uppgifter utelämnas.

Härigenom kan man hoppas att seriösa medier lär sig läxan att inte svälja nyheter från den religiösa pressen med hull och hår i framtiden.

Motsägelsefullt om barnens bästa

Precis som skäggen i inlägget här nedan lyckas skapa enighet i en tid av extrema religiösa motsättningar, går representanter för katolska kyrkan, pingströrelsen, Svenska Kyrkan, Judiska församlingen, islam, ortodoxa kyrkan, en advokat och Siwert Öholm idag ihop i en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken Bevara begreppet äktenskap. Jag rörs åter av att judar och muslimer, katoliker och pingstvänner kan ta varann i hand, ställa sig i en ring och höja dem mot skyn och samstämmigt utropa: Vi vill egentligen värva er som proselyter och få er att överge er kätterska och otrogna tro, men i ett förenas vi: Våra fantasier om homosexualitet.

Nå, vad innehåller då en artikel om äktenskapet februari 2006, två år efter den stora debatten? Den presenterar väl nya och intressanta argument? Nya tänkesätt och vinklar?

Ingalunda. Nej. Det är samma skåpmat. Samma formuleringar och argument som tidigare, satta på repeat...

Det främsta argumentet för att äktenskapet skall förbehållas man/kvinna är att det kan ge barn. Det främsta argumentet är således baserat på eventualiteter. Den tragiska konsekvensen av det här arugmentet är att infertila par, par som är äldre, samt par som aktivt inte vill ha barn också skall utestängas från äktenskapet. Två åttioåringar som funnit kärleken på äldre dar skall således inte få gifta sig. Deras relation kan inte ge barn.

Ett annat argument är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, som i förbigående nämner att äktenskapet är ett förbund mellan man och kvinna. Att i en fråga som berör homosexualitet åberopa en deklaration som för det första säkerligen är författad på den tiden då homosexualitet var kriminellt eller sjukdomsklassat i större delen av världen, och för det andra måste kunna godkännas av länder som Iran och Nigeria, där homosexualitet leder till dödsstraff – är inte bara löjligt, utan stötande.

Givetvis används även favoritargumentet barnens bästa. Men som vanligt ges ingen förklaring till varför det stora antal barn som redan lever i familjer med föräldrar av samma kön ska ha sämre villkor än andra barn. Varför vill ni offra de här barnen, kära kyrkoledare? Ena sekunden skriver ni att äktenskapet ger störst trygghet för barnen, andra sekunden menar ni att vissa barn inte skall få åtnjuta denna trygget.


Fotnot
I samband med artikeln har det startats ett upprop på www.bevaraaktenskapet.nu. Förra gången ett upprop av det här slaget startades var det mycket informativt att läsa motiveringarna till varför undertecknarna skrivit under. Det sade en hel del om deras föreställningar och fantasier om homosexualitet. Det gamla uppropet ligger kvar här, gå gärna in och läs.

fredag, februari 17, 2006

Dags igen. Denna gång: Moskva

Moskvas borgmästare Jurij Luzjkov förvägrar homosexuella demonstrationsrätt, skriver Expressen. Religiösa företrädare har i sedvanlig ordning uttalat sig obildat och populistiskt. Talesmannen för ortodoxa kyrkan kallar en demonstration för mänskliga rättigheter för "propaganda". Rysslands chefsrabbi säger att sådan propaganda inte har "rätt att existera", och stormuftin Talgat Tadzjuddin, officiell ledare för Rysslands muslimer, tycker att "homosexuella kan göra vad de vill hemma men om de går ur på gatan så bör de pryglas".

I en tid av ekumenisk splittring och allvarliga religiösa motsättningar är det underbart att jag genom att bara finnas till kan bidra till att de stora monoteistiska religionerna kan mötas under samma drypande föraktsparaply. När alla broar dem emellan är frusna, förenas de i det gemensamma hatet. Låt dem för all del sitta där och klia varandras glesa och lusiga skägg och försöka överträffa varanders sadistiska fantasier om hur demonstrationer för mänskliga rättigheter skall bemötas och bekämpas. De kan fantisera om vad fan de vill där under sitt paraply, men om de går ut med fantasierna på gatan så bör de få tårtor gjorda på åsnemjölk upptryckta i sina skenheliga ansikten.

torsdag, februari 16, 2006

Ny bekantskap i bloggosfären

Bibelbloggen

Ytterligare en analfixerad homosexualitetsbesatt bibelbloggare att hålla ögonen på...

Den Stora Konspirationen

Täppas Fogelbergs onyanserade och lite korkade uttalande om Världen Idag i Ring P1 förra veckan har upprört tidningen och dess läsare. Till radions klagomur har det kommit upprörda samtal som krävt att radioledningen ska ”vidta åtgärder” med mera.

När tidningen själv skriver om saken är det givetvis omöjligt att utesluta den homofila konspirationen som anstiftare till attacken. Tidningens VD Ruben Agnarsson förklarar angreppet så här:

- Med tanke på att RFSL:s pressansvarige Pether Öhlén är en av producenterna på Ring P1 är det lätt att föreställa sig vilka stämningar som råder på redaktionen. Påhoppen på Världen idag tyder på att programmet knappast är en plattform för lyssnares uppfattningar, vilket sägs vara syftet, utan snarare för Täppas och Öhlén.

Uttalandet visar att Världen Idag måste uppdatera sitt sodomitregister. Öhlén är inte alls pressansvarig för RFSL. Däremot var han pressansvarig för RFSL-avdelningen i Sundsvall under de dagarna förbundet hade kongress förra året.

Debatt om ateism

De senaste veckorna har en debatt om ateism rasat i tidningen Dagen. Jag tog mig för pannan när jag läste artikeln Ateismen har banat väg för massmord och tänkte skriva något om det själv men hade inte tid. Som ur är finns det fler som bemöter den här typen av utläggningar. Missa inte ordföranden för Humanisterna Christer Sturmarks svar Ateism anklagas med retorisk bluff.

Debatten går vidare i Dagen.

onsdag, februari 15, 2006

Varning för politiserad religion. Igen.

Jag får vanligen exem av sydsvenskanskribenten Mats Skogkärs uppenbara strävan att bli sin generations Ulf Nilson, men dagens kommentar på sidan tre är mycket bra. (Ej ännu ute på SDS:s värdelösa webb.) I ljuset av politiseringen av islam, varnar han för samma teokratiska strävanden inom kristendomen, något som jag också ständigt återkommer till på denna blogg.

Texten handlar om riksdagsman Tuve Skånbergs (kd) motion om en trofridslag:

Skånberg vill ha en trosfridslag som gör det förbjudet "att i ord eller handling på ett kränkande och sårande sätt visa ringaktning för någons trosbekännlse". [...] Sina egna möjligheter att hetsa mot andra vakar dock missionsförbundare Skånberg svartsjukt över.

Skånberg hoppas få stort stöd för sin motion från muslimskt håll. Skogkär fortsätter:

Vad många tycke blunda från är följande: Politisk islam, islamism, är både religion och politik. [...] I en demokrati kan det inte finnas en lag som skyddar en politisk ideologi mot uttryck för ringaktning.

Detta kan vara värt att hålla i minnet i en tid då politiseringen av kristendomen är ett ofrånkomligt faktum. Vi ser det i falanger av kristdemokraterna, genom lobbyorganisationen RKTL och tidningen Världen Idag. Bland annat.

Etiketter:

tisdag, februari 14, 2006

Pajkastningen fortsätter

Den iranska tidningen Hamshahri har utlyst en tävling som går ut på att göra karikatyrer av förintelsen för att testa var gränserna för yttrandefriheten går i väst. Tja, det är väl ett någorlunda relevant "argument" i debatten. Lycka till med yttrandefriheten själv, Hamshahri. Hoppas ni välsignas av den snart.

Världen Idag och Muhammed

Världen Idag redogjorde igår för sin hållning i muhammedkarikatyrfrågan. Sent om sider, får man väl säga. Om man styrs av principer, är det väl bara att redovisa dem så fort en konflikt blossar upp, istället för att vänta tills den nästan mattats av helt? Det är över en månad sedan den norska systertidningen Magazinet återpublicerade bilderna... Men det är inte mer än en vecka sedan Ulf Ekman fördömde publiceringarna...

Världen Idags VD Ruben Agnarsson redovisar tidningens ståndpukter i en ledartext:
Vi har konsekvent protesterat mot kränkningar av kristen tro, och vill följa den gyllene regeln: det du vill att andra skall göra dig, det skall du göra dem. Vi vill föra diskussionen om islam och dess våldsideologi med sakliga argument, inte med hånfullhet och satir.

Det är samma synsätt som jag efterlyste i artikeln Som om respekt för religiösa känslor inte vore önskvärd, som publicerades i Sydsvenskan den 16 januari. Nu kan i och för sig Världen Idags sakliga argument, och påstådda frånvaro av hånfullhet gentemot andra andliga uttryck än det kristna ifrågasättas. Efter att ha läst tidningen under lång tid märker jag ofta en implicit skepsism och respektlöshet när till exempel buddhism och Waldorfpedagogik skildras. ´

Och märk väl att Agnarsson här skriver "islam och dess våldsideologi". Inte islamismens, utan islams våldsideologi...

Etiketter:

måndag, februari 13, 2006

Filosofi i ViD

Världen Idags utrikesredaktör Mats Tunehag tar på sig de stora filosofipjäxorna i dagens tidning och försöker vara rolig. Livets små och stora frågor, handlar texten om och här är några exempel.

• Varför kallas jag homofob om jag är emot kyrklig välsignelse av homosexuella ”äktenskap”, när jag inte är sjukligt eller irrationellt rädd för homosexuella?

Mats, om du utgår från en traditionell tolkning av Bibeln som tar avstamp i berättelsen om Sodom och Gomorra är du per automatik homofob. De bibelställen de traditionella uttolkarna hänvisar till i kampen mot homosexuellas villkor används just för att skapa en irrationell rädsla mot homosexuella. Vilken bild målas upp i berättelsen om Sodom och Gomorra? Vilka synder nämner Paulus i samma andetag som homosexualitet? Den traditionella tolkningen slår fast att homosexuella är farliga. Påven har utifrån samma tolkning slagit fast att homosexuella relationer inte är mänskliga. Om du tror på Bibeln (din tolkning av Bibeln) så är du homofob. Om du säger att du INTE är homofob, säger du samtidigt att du inte tror på Bibeln. Enkelt.

• Varför kvoteras det inte in fler män till Lucia?

Ho ho, mycket lustigt. Idag betraktas man ju vara rasist om man inte genast gifter sig med en transexuell handikappad neger, ho ho...

• Varför är det så svårt att få en kopp kaffe? Nej, nu ska det vara kaffe latte, cappucino, espresso, caffé mocha och dylikt. Dessutom måste man välja liten, mellan eller stor.

Vafalls? Tidningen som är Sveriges största förespråkare av valfrihet ondgör sig plötsligt över valfrihet?! Är valfrihetskampen kosmetika för mannens rätt att vara familjens huvud och tvinga kvinnan "välja" att stanna hemma med barnen?

• Varför kritiseras HM-annonser för sexualisering av det offentliga rummet, medan den sex-fixerade gay-paraden i Stockholm ses som något positivt?

HM-annonserna genomsyras av en föreställning där kvinnor är objekt och män subjekt. Kvinnor underordnade och män överordnade. Prideparaden är en karneval som genomsyras av jämställdhet.

torsdag, februari 09, 2006

Fotnot om Livets Ord

Den 16 januari skrev jag den här artikeln apropå den norska tidningen Magazinets återpublicering av Muhammedbilderna. Idag publicerar Dagen en artikel som är relevant att länka till i sammanhanget.

onsdag, februari 08, 2006

Genant i Toppkandidaterna

Jag överrumplades av Toppkandidaterna igår. Från ingenstans skulle de medverkande plötsligt äta middag med bröderna Grevle/Olofsson, samt Mian Lodalen och Robert Fux. Samtalsämnet var HBT-frågor. Det var fruktansvärt.

Här kommer några tips till Toppkandidaten och queeraktivisten Klara:
- Skrik inte åt dina meningsmotståndare.
- Hånskratta dem inte upp i ansiktet.
- Infria aldrig dina meningsmotståndares fördomar om dig själv.

tisdag, februari 07, 2006

Nordeuropas självbelåtna sekularism...

I dagens Svenska Dagbladet formulerar Anders Strindberg det bästa som hittills sagts i den tragiska Muhammedförletongen:

När Jyllands-Posten publicerar bilder på den svartmuskige, kroknäste, lömske och beväpnade muslimen i "kulturpolitiskt" syfte är parallellerna till nazistpropagandans vidriga karikatyrer av "den vandrande juden" fullkomligt uppenbara.

När sådana nidbilder återges i arabpressen fördöms de undantagslöst av en indignerad västvärld, och i Europa sorterar med rätta den sortens smörja under lagar om hets mot folkgrupp. Varför är samma sorts avbildning av muslimer helt plötsligt en "tryckfrihetsfråga"?

Faktum är att vi väljer vem vi vill skydda, vilket också innebär att vi väljer vem vi inte vill skydda. Vi måste våga möta världen sådan den är. Nordeuropas självbelåtna sekularism är inte världens måttstock.

söndag, februari 05, 2006

Hyckleri

Expressen igar:

Tecknaren Christoffer Zieler sände 2003 in flera satiriska teckningar med Jesu uppståndelse som motiv till Jyllands-Posten. Tidningen tackade nej med motivering att teckningarna skulle skapa negativa reaktioner.
"Jag tor inte att Jyllands-Postens läsare kommer att ha roligt åt teckningen. Faktiskt tror jag att den kommer att utlösa ett ramaskri. Därför kommer jag inte att använda den", svarade tidningens söndagsredaktör Jens Kaiser i ett mejl

(Med reservation for att det ar en omskrivning for en vanlig refusering...)

onsdag, februari 01, 2006

Pinsam rubriksättning i Världen Idag

Den här notisen är en äkta Världenidagare:

Beslut om homovälsignelse drabbar ryska barn

Tidigare i januari uppmärksammade Världen idag att Rysk-ortodoxa kyrkoledningen stoppar vitryska barn från att resa på läger i Sverige. I december meddelade Moskvapatriarkatet att man fryser relationerna med Svenska kyrkan efter kyrkomötets beslut om välsignelsehandlingar i kyrkan för samkönade par.

Nu stoppas även ett återkommande läger med ryska och svenska barn som varje år arrangeras på något av Luleå stifts lägergårdar.
– Vi beklagar att den Ryska ortodoxa kyrkan känt sig nödgad att ta ett sådant beslut, säger Inger Aasa Marklund, internationell sekreterare i Luleå stift i ett pressmeddelande.

I en notis som denna avslöjar Världen Idag sin målsättning att konsekvent förvränga och vinkla nyheter till homosexuellas nackdel. I rubriken framställs det som att det är Svenska Kyrkans fel, och dess beslut om homovälsignelser som stoppar de ryska barnen. Men det är inte Svenska Kyrkan som stoppar barnen, utan Moskvapatriarkatet. Det är de som frusit relationerna med Svenska Kyrkan. Det är de som hindrar barnen att komma på läger i Sverige.

Dröm om det totalitära

När kristendomen utmanas, kritiseras eller blir föremål för komik är en av de vanligaste reaktionerna från kristenheten "Skulle ni våga göra likadant med Muhammed och Allah?" Det är en märklig inställning. Istället för att vara stolta över att deras religion håller för granskning och prövning, avundas de islamismens totalitära förhållande till Muhammed.

Lena Andersson briljerar igen

Lena Andersson befäster sin ställning som Sveriges skarpaste intellektuella med dagens tevekrönika i Svenska Dagbladet. Den handlar om medias flathet i samband med de vreden mot Jyllands-Posten, och "hur långt religionsprinsessor på ärten ska styra oss, gång efter gång".

Läs den i sin helhet!