tisdag, februari 14, 2006

Världen Idag och Muhammed

Världen Idag redogjorde igår för sin hållning i muhammedkarikatyrfrågan. Sent om sider, får man väl säga. Om man styrs av principer, är det väl bara att redovisa dem så fort en konflikt blossar upp, istället för att vänta tills den nästan mattats av helt? Det är över en månad sedan den norska systertidningen Magazinet återpublicerade bilderna... Men det är inte mer än en vecka sedan Ulf Ekman fördömde publiceringarna...

Världen Idags VD Ruben Agnarsson redovisar tidningens ståndpukter i en ledartext:
Vi har konsekvent protesterat mot kränkningar av kristen tro, och vill följa den gyllene regeln: det du vill att andra skall göra dig, det skall du göra dem. Vi vill föra diskussionen om islam och dess våldsideologi med sakliga argument, inte med hånfullhet och satir.

Det är samma synsätt som jag efterlyste i artikeln Som om respekt för religiösa känslor inte vore önskvärd, som publicerades i Sydsvenskan den 16 januari. Nu kan i och för sig Världen Idags sakliga argument, och påstådda frånvaro av hånfullhet gentemot andra andliga uttryck än det kristna ifrågasättas. Efter att ha läst tidningen under lång tid märker jag ofta en implicit skepsism och respektlöshet när till exempel buddhism och Waldorfpedagogik skildras. ´

Och märk väl att Agnarsson här skriver "islam och dess våldsideologi". Inte islamismens, utan islams våldsideologi...

Etiketter:

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home