tisdag, maj 30, 2006

Många som ingår partnerskap har tidigare levt i heteroäktenskap

Homosexuella par skiljer sig oftare, enligt en rapport från SCB. Detta brukar den konservativa kristenheten tolka som ett bevis på att
1.) Homosexuella inte vill leva i parrelationer.
2.) Homosexuella inte kan leva i parrelationer.

Men betyder det faktum att det gick fem heterosexuella skiljsmässor på tio äktenskap år 2003, att heterosexuella inte heller kan eller vill leva i tvåsamhet?

2004 skrev Världen Idag en artikel med rubriken Få homosexuella vill knyta band. Chatrine Pålsson (kd) slog fast att partnerskapsutredningen inte var att betrakta som en samhällsinsats, och förklarade de verkliga skälen till att homosexuella argumenterade för att få reglera sina relationer på samma sätt som heterosexuella:

– (...) Partnerskap var en fluga. De ville bara få fram att deras beteende skulle betraktas som lika normalt som heterosexuella relationer.

Kärlek, trygghet och omsorg om sina barn kallar Pålsson för ett beteende. Läs gärna artikeln i sin helhet, den dryper av skadeglädje. Det kommer väl bli något liknande när Världen Idag tar upp SCB:s rapport imorgon (eller på fredag). Att homosexuella som grupp varesig vill eller kan leva i tvåsamhet.

Sanningen är givetvis att många både vill och kan. Men självfallet finns det många som inte är det minsta intresserade av något sådant. Det skrämmande med den konservativa kristenhetens argumentation är att de vill hindra de som vill leva i parrelationer, på grund av att det finns homosexuella som inte är intresserade av detta. Märkligt.

Vad jag tvivlar på att Världen Idag kommer att ta hänsyn till när de skriver om SCB:s rapport, är att det fortfarande är stigmatiserande att vara homosexuell och leva i en homosexuell relation. Givetvis tär det på relationen att hela tiden känna sig iakkttagen när man går på stan. En relation behöver stöd från omgivningen för att funka, och framförallt: stöd från familjerna. Homosexuella relationer blir givetvis oftare fördömda av familjerna, än heterosexuella relationer. Att leva med en spricka i förhållandet till sina föräldrar gör ont, och är verklighet för många homosexuella. Sedan spelar det förstås roll att så stora delar av samhället inte stödjer och uppmuntrar homosexuella parrelationer. För tjugo år sedan skällde den konservativa kristenheten på homosexuella för de var promiskuösa. Idag skäller de på dem för att de vill leva i fasta parrelationer, och nickar "vad var det vi sa" till varandra när de spricker.

Ett annat skäl till att partnerskap slutar i skilsmässa oftare, är att det inte är ett äktenskap. Partnerskapet har ingen tradition att falla tillbaka på, det har definierats under sin korta existens, och håller på att definieras än idag.

Vad Världen Idag med största sannolikhet inte heller kommer att skriva om, är att kurvan över antalet nya partnerskap är på uppåtgående. Och att i en femtedel av de manliga och en tredjedel av de kvinnliga partnerksapen har åtminstone en av parterna tidigare varit gift med en person av motsatt kön. Och att i en femtedel av de manliga och en tredjedel av de kvinnliga är också åtminstone en av parterna förälder.

Det vittnar om hur många homosexuella som har tvingats in i konventionsäktenskap genom åren, på grund av samhällets, familjens och kyrkans förväntningar och krav. Veritabla tragedier med en make eller maka som aldrig har kunnat bli älskad fullt ut, och ett liv i förnekelse och kanske otrohet för den homosexuella parten. Priset för att leva upp till normalitetens krav är mycket högt.

Och som tydligt framgår: Det finns många barn som har homosexuella föräldrar - en grupp som kristdemokratiska debattörer helt valde att negligera i debatten om homoadoptioner för några år sedan.

Uppgifterna är hämtade ur artikeln Elva år av partnerskap ur Välfärd nr 2, 2006.

måndag, maj 29, 2006

Världen Idag skriver om Homosexuellt.com

Så går historien om sajten Homosexuellt.com in i ett nytt stadium. Världen Idag skriver idag om företagaren som ansvarade för domänen, och hur han känt sig uthängd och trakasserad av folk som varit kritiska till sajten. Han ska även ha lidit ekonomisk skada, eftersom han förlorat kunder på grund av att han ansvarade för sajten.

Detta kallas med vanligt språkbruk marknadsekonomi, och är något som värdekonservativa tidningar i regel brukar föredra framför till exempel planekonomi. Det innebär att man som kund har möjlighet att välja av vem man vill köpa en vara eller tjänst. Om man hamnar i ett läge där man inte samtycker med säljarens övriga verksamhet kan man välja att avsluta samarbetet med säljaren. Det finns människor som bojkottar hela länder för att de inte vill stödja ländernas politik (israeliska apelsiner, franska viner, danskt smör). Ibland bojkottas företag för att de stödjer homosexuellas kamp för förbättrade villkor och mänskliga rättigheter, eller för att de sponsrar Pridefestivalen. En annan orsak kan vara att man inte inte vill stödja folk som ansvarar för att tendentiösa texter om homosexuella publiceras på nätet, som fallet var i den aktuelle företagarens fall. Givetvis är uthängningen av honom och hans hus som ägt rum på Internet förkastlig, och det har jag diskuterat många gånger på denna blogg och andra ställen (se nedan). Men att han förlorar kunder som inte samtycker med hans verksamhet är inte det minsta konstigt.

Jag har skrivit mycket om Homosexuellt.com, och den aktuelle företagaren har varit inne och debatterat här på bloggen också (se nedan). Sajten startade i början av 2000-talet och publicerade något de kallade för förbjuden vetenskap och fakta om homosexualitet, som vanligen inte kom fram i den politiskt korrekta debatten, det vill säga att homosexualitet leder till förkortad livslängd och allehanda sjukdomar, olyckligare liv, att homosexuella oftare skulle vara pedofiler och att homorörelsen allmänt är omoralisk och strävar efter att fördärva samhället. Vid närmare analys av texterna som publicerades på Homosexuellt.com stod det klart att det inte är homosexualiteten som ligger bakom evenutella mätbara variationer, utan vissa beteenden som de antihomosexuella debattörerna kallar den homosexuella livsstilen, där bland annat promiskuitet, droganvändande och sexuellt risktagande ingår – det vill säga beteenden som är precis lika farliga för heterosexuella.

Nyhetsmaterialet kom till övervägande del från Världen Idag, och vetenskapen från forskare som dr Paul Cameron, som inom ramen för sitt Family Research Institute helt ägnar sig åt att publicera negativa och demoniserande studier om homosexuella. På den här sajten granskas hans metoder och vetenskap utförligt. (Jag har också skrivit om honom, till exempel här, här och här.)

En av de sista artiklarna som publicerades på gamla Homosexuellt.com var en genomgång av boken Pink Swastika och en länk till boken i sin helhet. Boken driver tesen att nazismen var en homosexuell ideologi, sprungen ur gayrörelser. Pastor Maria Hallman driver samma tes i sin bok Homosexualitet är synd. (Jag skriver om boken här.) Jag läste Pink Swastikas förord, och det räckte… Här ligger mina anteckningar från läsningen.

Man kan jämföra homosexuellt.com med sajter som Jew Watch som jobbar med att ”kritiskt granska” det judiska inflytandet på samhället. Sajten kartlägger judiska makthavare, judiska lobbyorganisationer, judiska mecentater, judiska medieägare, med mera. Sajtens upphovsmän slänger sig också med vetenskapliga termer, studier och analyser. Detta var precis vad Homosexuellt.com höll på med, fast riktat mot homosexuella. Jag gjorde ett experiment med en av texterna som publicerades på homosexuellt.com, där jag bytte ut homosexuella mot judar. Ett billigt grepp, måhända, men mycket avslöjande. Den antijudiska retoriken är identisk med den antihomosexuella. De antihomosexuella debattörerna försöker ständigt påvisa de homosexuellas skadlighet för samhället, och deras otillbörliga inflytande på justis och lagstiftning, samt genom vetenskapliga studier visa att de är sämre och mer omoraliska människor.

Man skulle kunna skapa liknande sajter om kristna, till exempel genom att samla negativa händelser där kristna är inblandade, och kalla det för ”kristendomens sanna ansikte”. Och så kan man spekulera kring om det inte borde vara vanligare att barn far illa i kristna hem, eftersom Bibeln förespråkar aga, med mera. Syftet bakom en sådan sajt hade inte varit en uppriktig vilja att skapa dialog och debatt, utan bara att sprida spekulativa och tendentiösa rykten och påståenden om kristna som grupp. Och just så var det med homosexuellt.com också.

Det stora problemet med Homosexuellt.com:s trovärdighet var att den var anonym. ”För att undgå hot och trakasserier”, angav sajtens upphovsmän som skäl. För att kunna styra debatten till ens egen fördel och att slippa stå för det man skriver, är en mer plausibel förklaring. En av de som hängde ut domänägaren på nätet intervjuas i dagens Världen Idag, och han anger också anonymiteten som orsaken till att han provocerades att avslöja avsändaren.

- Det var jag och två andra personer som för några år sedan ville veta vem eller vilka som låg bakom hemsidan eftersom han inte ville framträda med namn. Vi ville enbart ta reda på vem som stod bakom sajten för att starta en dialog. Jag tror att det är bättre än att ha anonyma sajter.

Homosexuellt.com använde anonymiteten som ett billigt sätt att vinna martyrpoänger. För givetvis behöver man inte vara anonym för att skriva om homosexualitet. Det finns gott om exempel på ickeanonyma ”homokritiska” sajter, till exempel Tidens Tecken, Bed.nu, Maranata, Anders Brogren, RKTL, Olof Amkoff och Pelle Poluha.

Under hösten 2005 urartade homosexuellt.com till att bli någon sorts hämndsajt och flera av sajtens kritiker hängdes ut. I något fall hade upphovsmannen kommit över bilder på en av kritikernas familj, som publicerades med förklenande omdömen.

Under vintern 2005 slutade uthängningarna, och sajten återupptog delar av sin gamla verksamhet, vilket till största del gick ut på att länka till artiklar från Världen Idag, men sedan eller omkring den 9 januari 2006 har sajten varit nedstängd igen.

Idag skriver Världen Idag tre texter om Homosexuellt.com, särskilt värd att lyfta upp är Hans Göran-Björks ledare Den militanta gayrörelsen, där han utnämner dem som hängt ut den aktuelle företagaren till rörelsens frontfigurer. Ett billigt sätt från Björks sida att göra dem till talesmän för gayrörelsen, och ställa gayrörelsen bakom deras handlingar.

Här ligger några av mina homosexuellt.com-relaterade texter i kronologisk ordning. Texternas länkar till homosexuellt.com fungerar av förklarliga skäl inte längre:

25 augusti 2005
Anteckningar om Pink Swastika

9 september 2005
Homosexuellt.com i ny version

12 september 2005
Olustigt

15 september 2005
Homosexuellt.com-nytt (Observera debatten med ägaren av domänen bland kommentarerna)

6 oktober 2005
Den billiga anonymniteten

10 oktober 2005
Friska tag på Homosexuellt.com

10 oktober 2005
Självmotsägande om homosexuellas hälsa

11 oktober 2005
HS.com: RFSL #1

11 oktober 2005
HS.com: RFSL #2

9 januari 2006
Homosexuellt.com-nytt

Etiketter: ,

onsdag, maj 24, 2006

Livsstil, tralala

Världen Idag beskriver idag Åke Greens liv efter rättegångarna i samband med det tidningen kallar "sin omtalade predikan om vad Bibeln säger om sexualitet". (Med en sådan formulering slår man fast att Bibeln far med osanningar - ett märkligt drag från en tidning som kallar sig kristen.) Det är mycket resor och föreläsningar, och inte helt olikt den tillvaro en dokusåpakändis får året efter Big Brother-finalen. Undra om Åke Green har fått erbjudande från Brinkenstjärna. I artikeln får han återigen tillfälle att förtydliga sina ståndpunkter:

- Men jag har bara invändningar mot livsstilen och inte människorna.

Fast ja... Förtydliga är väl knappast ordet. Återigen detta märkliga uttryck: Homosexuell livsstil. Vad är det för något, egentligen? Vad betyder det? Vad ingår?

Konstigt nog missar han att förtydliga med vad han känner inför homosexuella människor i vardagen. Låt oss dra oss till minnes:

- Äckel. Två män som kysser varandra, det är äckligt. Jag ryser när jag ser det, och det tror jag att de flesta andra vanliga svenskar också gör.

Olaglig åsikt? Absolut inte. Men den förklarar en hel del...

"Män är djur"

Sverigs Radio har tragglat ROKS hela morgonen. Hur länge ska Sveriges Radio fortsätta ge utrymme för detta undermåliga uttalande? Det är ju inget att bry sig om! Vilken idiot trodde att Irene von Wachenfeldt uttalade sig bokstavligt? Varför ska svensk debatt dikteras av det mediokra?

tisdag, maj 23, 2006

Populistiskt förvanskande av begrepp

Missa inte Världen Idags utrikesredaktör Mats Tunehags billiga försök att skämta i dagens tidning. Det är sorgligt att se vuxna och belevade människor skita ner sig så ogenerat med avsiktliga och populistiska missförstånd. Ända upp till stövelskaften, minsann...

Det måste vara den femtionde gången jag ser företrädare för den konservativa kristenheten förvanska ordet könsneutral som i "könsneutrala äktenskap", till betydelsen könlös. Men återigen: Det är inte individerna i äktenskapet som är könsneutrala, utan själva äktenskapet. Formuleringen könsneutrala äktenskap betyder att det kan bestå av man och man, man och kvinna, eller kvinna och kvinna. Alla i högsta grad med kön och könsorgan.

Tunehag skriver bland annat:
Genom hela mänsklighetens historia och i alla kulturer har man sett och förstått att det finns två kön: man och kvinna. Det går också en röd tråd genom samma historia: äktenskap sanktionerade av samhällen är och har varit mellan en man och en kvinna – inga könlösa eller könsneutrala individer.

Han menar alltså att bara för att ett synsätt är gammalt, så måste det vara rätt. Vid det skall man hålla fast vid oavsett vilka erfarenheter och upplysningar som framkommer genom åren. Homosexualitet har varit omgivet av tabu och demoniseringar genom hela den mänsklighetens historia Tunehag talar om. Inte förrän de senaste tjugo åren har historier om och erfarenheter av homosexualitet kunnat nå det allmäna medvetandet på samma villkor som heterosexualitet – det vill säga utan obligatoriskt demoniska förtecken, som kuriositet eller som metafor för något annat. Därför är det en självklarhet att det inte finns någon utförligare kunskap om homosexualitet, eller några historiska belägg för homosexuella äktenskap.

Finns det fler normer och tradtionella synsätt vi bör vårda bara för att de är gamla, förutom synen på homosexualitet? Ska kvinnor ha röst- och arvsrätt? Skall handikappade spärras in på nerskitade sinnessjukhus? Skall det resas galgbackar utanför varje köping? - Precis som under mänsklighetens historia och i alla kulturer? Inga skygglappar är så effektiva som de konservativa. De skymmer även sikten rakt fram.

Mats Tunehag är utan vidare en av Världen Idags mest erfarna redaktionsmedlemmar. Det råder inga som helst tvivel att han har intellektuell kapacitet att göra skillnad på begreppen könsneutrala äktenskap och könlösa individer. Ändå skriver han som han gör. Det vittnar om en djup oärlighet gentemot läsarna, eftersom syftet inte är att klargöra samband, utan att blanda bort korten.

söndag, maj 21, 2006

Världen Idags konspirationsteorier på skam

En av de många konspirationsteorier Världen Idag torgför, är att Sveriges Television direkt styrs av Socialdemokratiska partiet, och aktivt motarbetar andra politiska partier i sina reportage och granskningar – "vi har ju public (s)ervice"...

Nu inför valet i höst granskar SVT alla riksdagspartier utifrån en intern spricka eller motsättning. Första avsnittet handlade om Kristdemokraterna och hade rubriken Bögfaktorn, och kristna medier och opinionsbildare mobiliserade som vore det frågan om DaVincikoden. Så här skrev chefredaktören Carin Stenström

Avsnittet om moderaterna hade rubriken Utmanaren, programmet om kristdemokraterna heter Bögfaktorn. Det säger allt om SVT:s valbevakning. Redan innan valrörelsen kommit igång har man bestämt sig för att ingå i socialdemokraternas kampanjorganisation.

I dess valstrategi ligger ju att tiga ihjäl och försöka slå ut kristdemokraterna ur riksdagen. Man får hoppas att både de och SVT faller på eget grepp.

Vad förvånad hon måste ha blivit igår när programmet om Socialdemokraterna sändes. Det hade rubriken Femini(s)terna och var med Världen Idags retorik en veritabel valfilm för Kristdemokraterna. Det handlade nämligen om föräldraförsäkringen, och det massiva nederlag som den feministiska falangen som krävde kvoterad föräldraförsäkring led vid förra partikongressen. Fram trädde bilden av en djupt oenig socialdemokrati, där dogmatiska feminister ställdes mot dem partiet säger sig värna om – de fattigaste. En kvoteringsreform skulle nämligen kunna vara kostsam för just kvinnor med långa inkomster. De som uttalade sig mot kvotering i programmet använde argument som skulle kunna vara hämtade från kristdemokraterna eller Världen Idags ledarsida.

Så vad ska Världen Idag dra för slutsatser av granskningen av Socialdemokraterna? Att SVT är Kristdemokratiska lakejer? Att Dokument Inifrån-redaktionen gjort myteri? Eller att tidnignen lanserar spekulativa och lögnaktiga konspirationsteorier?

fredag, maj 19, 2006

Sjöberg talar ut

Pastor Stanley Sjöberg uttrycker det tydligt i dagens upplaga av tidningen Dagen. Homosexulla har inget i kyrkan att göra. Att homosexuella gör anspråk på Jesus som sin frälsare och finner identifikation i Bibeln betraktas vara ett angrepp "mot hjärtat av den kristna församlingens gemensamma tro och övertygelse".

Katolsk paradox

Maria Hasselgren, pressansvarig i Stockholms katolska stift, beklagar sig idag över att katolska kyrkan svartmålas och misstänkliggörs i boken/filmen DaVincikoden. Det har hon all rätt att göra. Katolska kyrkan har fått ta mycket skit genom åren och ofta utsatts för förtalskampanjer, lögnaktiga rykten och illvilliga tolkningar. Trots att DaVincikoden är uppenbar fiktion sås ett frö hos publiken; att det nog ligger något i det ändå, som Hasselgren skriver. Och visst fungerar det så.

Ingen förtjänar att bli felaktigt utpekad, vantolkad eller förföljd. Ändå reagerar katolska kyrkan med förvåning och upprördhet när de själva blir utsatta för det som de genom alla tider har utsatt andra för – låt oss för enkelhetens skull exemplifiera med homosexuella. Vatikanen har alltid framställt homosexualitet och homosexuella i negativ dager, särskilt under de senaste tjugo åren under ledning av förre storinkvisitorn Joseph Ratzinger, som i sina skrifter på område konsekvent ägnat sig åt att misstänkliggöra, omyndigförklara, dehumanisera och sprida lögner om homosexuella. (Jag skriver om saken i texterna Katolsk sharia i den demokratiska processen, Påvliga insikter utan verklighetskontakt och recensionen av Lars Gårdfeldts avhandling Hatar Gud bögar?)

Hur kan katolska kyrkan tro sig kunna vara immuna mot något de själva är de främsta tillskyndarna av, och således också i högsta grad legitimerar?

torsdag, maj 18, 2006

Prat om kärlek betraktas vara "hopplöst romantiskt och överandligt"

Igår publicerades en studie om ungdomars attityder till sex och sexualitet. Den skapade rubriker som till exempel "Sex utan kärlek helt OK för unga". Mam behöver inte vara siare för att förutspå vilka slutsatser den religiösa pressen kommer att dra av detta - att det är normupplösningen i samband med den ökade toleransen mot homosexuella som ligger bakom attitydförändringarna hos unga.

De kommer att förbise att det de senaste åren är gayrörelsen som i störst utsträckning har argumenterat utifrån kärlek och äktenskap. Religiösa företrädare har däremot snarare tonat ner kärleken, och arbetat hårt för att bygga murar kring äktenskapet. Förre Dagenchefen Olof Djurfeldts intervjubok Försvara Äktenskapet innehåller en del sådana tendenser. En av dem som intervjuas är EFS-företrädaren Agne Nordlander, som betraktar kärleksargumenten i debatten om homoäktenskap som "hopplöst romantiska och överandliga".

Det manipulativa implicita skrivandet

Tidningen Dagens opinionsredaktör Birger Thureson insinuerar idag på samma sätt som förra gången jag kommenterade hans texter, att det bland annat skulle vara toleransen och acceptansen mot homosexuella som ligger bakom ungdomars ohälsa och att småflickor blir lurade till sex av dreglande gubbar.

De vuxna män i mogen ålder som jagar småflickor på nätet för att lura dem i sina sexfällor är inte ensamma bovar i dramat. Den rollen kreeras av hela den vuxenvärld som till varje pris vill sudda ut gränsen mellan normalt och onormalt.

Detta är ett raffinerat – men ganska billigt – sätt att angripa något utan att i klartext skriva ut vad man är ute efter. Förutsättningen för denna typ av implicit skrivande är den enorma teoretiska överbyggnad religiösa tidningar alltid har. Det räcker att en skribent skriver tre, fyra ord, för att den religiöse läsaren ska veta vad det handlar om egentligen – sammanhangen faller på plats i enlighet med den teoretiska överbyggnaden. Men om en ickereligiös som läser samma ord får med största sannolikhet helt andra associationer. Det är därför religiös media måste granskas av människor som har kännedom om teorin och kodspråket.

(kd) debatterade med halshuggen socialdemokrat

Värden Idag har tidigare gjort ett stort nummer av att det vid pridefestivalen för några år sedan förekom pilkastning mot en bild av påven. Tidningen valde att bortse från att det var ett försök att med humor reagera mot en institution som fastslagit att våld mot homosexuella är de homosexuellas eget fel, och att homosexuellas relationer inte är att betraktas som mänskliga, och tolkade istället pilkastningen som ett uttryck för homorörelsens intolerans och "avsky mot kristna".

Men när Kristdemokraterna anordnar en debatt mot en skyltdocka som föreställer en halshuggen socialdemokrat, reagerar tidningen inte med nämnvärd uppbragdhet. Snarare lite putslustig finurlighjet. Dubbla standarder. Igen.

måndag, maj 15, 2006

Varför celibat, när bot finnes?

Världen Idag rapporterar idag om att Bevara Äktenskapet-kampanjen (vars motsägelser och absurditeter jag kommenterar till exempel här) kommit förbi "första delmålet" med sin Hit men inte längre-kampanj, riktad mot homosexuella. De påstår sig arbeta för att stärka äktenskapet och familjen genom att hindra människor från att gifta sig och bilda familjer...

Tidningen gör ett nummer av att prästen Erik Johansson har skrivit under uppropet. Johansson är homosexuell och ordförande i Medvandrarna, ett nätverk för kristna som "brottas med sin homosexualitet". Jag hade tyckt det var mycket mer intressat att läsa en artikel om varför Erik Johansson inte har blivit heterosexuell än, efter alla år av förbön och innerlig önskan att bli botad.

Etiketter:

Ickeargumenten (Del 2)

1. De homosexuella är inte så många som de påstår.
Övervikten av artiklar om Alfred Kinsey tyder på att detta är en viktig faktor för sajtens estniska upphovsmän. Kinsey är forskaren som på 50-talet presenterade studier om att 10 procent av befolkningen är homosexuella. Detta är något som antigaydebattörer tror sig vinna stora poänger på att vederlägga. Enligt det forskning de brukar hänvisa till är endast 1-2 procent av befolkningen homosexuella. De utgår från den märkliga premissen att homosexuellas villkor och rättigheter skulle stå i proportion till antalet homosexuella. Detta är givetvis nonsens. Vad spelar det för roll om det finns en miljon homosexuella i Sverige eller hundratusen? Eller tiotusen? Vad menar dessa debattörer att andelen homosexuella ska ha för effekt på dessa homosexuellas villkor?

På en arbetsplats räcker det med att en anställd är blind för att företagets lokaler skall anpassas för denne. Menar dessa debattörer att detta är fel? Hur många blinda ska krävas på en arbetsplats för att det ska vara rimligt att anpassa den?

Vidare borde det väl räcka att en enda person i Kabul vill konvertera till kristendomen för att lagen skall ändras så att denne ende skall få den möjligheten utan att riskera dödsstaff och förföljelse?

Den som försöker göra ett nummer av en viss grupps antal i en diskussion om denna grupps villkor, rättigheter och status, avslöjar bara sina egna ohederliga syften.

lördag, maj 13, 2006

Svenska debattörer sprider demoniserande propaganda i Baltikum (Del 1)

Villkoren för homosexuella i de nya EU-länderna har inte – som man rimligen kunde tro - förbättrats. Tvärtom. I Polen stoppas manifestationer för lika rättigheter av den reaktionärpopulistiska regimen, och för några månader sedan stormades en känd gaybar av polis. På bloggen Go East kommenteras situationen i Polen i artikeln Enkelriktad frihet.

I Lettland försökte ledande politiker stoppa Pridemanifestationen i Riga på grundval av helt horribla föreställningar om homosexualitet. Manifestationen genomfördes under stor bevakning, och under hot av högerextrema grupper.

Även i icke-EU-landet Ryssland har klimatet hårdnat, och flera försök att demonstrera har stoppats av såväl politiska som religiösa krafter.

Men de homosexuella i Baltikum, Ryssland och Polen försöker kämpa vidare för sina rättigheter. Framförallt för rättigheten att inte klumpas ihop som en depraverad skock som beskrivs i konsekvent demoniserande ordalag. Kunskapen om homosexualitet i dessa länder är av de motiveringar och uttalanden som ligger till grund för homopolitiken att döma mycket låg och bristfällig. Situationen blir givetvis inte bättre av att det aktivt sprids demoniserande propaganda om homosexualitet. Ett exempel är den estniska sajten HOMOSEKSUALISM - TEEME ASJAD SELGEKS!, som huvudsakligen får sitt matieral från Sverige, närmare bestämt tidningarna Världen Idag och Dagen.

Dessa artiklar finns på sajten:

- Mikael Kindboms Världen Idag-artikel Myter om homosexualitet, baserad på boken Getting it straight. (Här ligger den estniska versionen.)
Det hävdas i boken att pedofiler åter möts av ökad acceptans bland homosexuella. Ledande personer i det homosexuella etablissemanget vill göra dem rumsrena.

- Prästen Rune Imbergs Dagen-artikel Felaktig forskning bakom kyrkans syn på homosex, som handlar om Alfred Kinsey. (Här ligger den estniska versionen.)

- Rune Imbergs Världen Idag-artikel Hans forskning var övergrepp, som också handlar om Kinsey. (Här ligger den estniska versionen.)

- En text av Världen Idags VD Ruben Agnarsson, som såvitt jag kan se inte har varit publicerad i tidningen, men jag förmodar att det är en syntes av sådant han har skrivit i ämnet under åren, fullt av siffror och procenttal. Här går jag igenom en lögndiger arikel Agnarsson skrev om RFSL i höstas, där han bland annat hävdar att RFSL har en dold pedofil agenda och bedriver koppleri.

- En artikel av Focus on the Family-grundaren James Dobson. I ett annat sammanhang har han uttryckt sig så här om homosexuella:
Homosexuals are not monogamous. They want to destroy the institution of marriage. It will destroy marriage. It will destroy the Earth. (källa)

- En estnisk artikel om Sodom och Gomorra.

- En estnisk artikel om Jesus.

Det smärtar mig – men förvånar mig givetvis inte – att dessa svenska skribenter deltar i spridandet av negativ och demoniserande propaganda mot en redan förtalad, utsatt och marginaliserad grupp i ett land där villkoren för denna grupp är oerhört mycket sämre än i Sverige.

Retoriken och argumentatonen i de här artiklarna är av samma slag som vi tidigare har sett på den nu avsomnade sajten homosexuellt.com, och syftet är att genom sifferexercis, vetenskapliga rapporter, tendentiöst nyhetsstoff och groteska närstudier av sexuella praktiker skapa en negativ bild av homosexuella. I några inlägg som kommer att publiceras här ovan kommer jag att gå igenom och kommentera några av grundargumenten i antigaydebattörernas retorik.

Etiketter:

fredag, maj 12, 2006

Reportage från Teheran

– Hoppas ingen följde efter er, säger han och stänger snabbt dörren bakom oss.

Missa inte Sydsvenskans reportage från en hemlig gayfest i Teheran: Deras kärlek är livsfarlig. Den religiösa staten i sin mest utpräglade vidrighet.

torsdag, maj 11, 2006

Om uttrycket "klassisk kristen tro"

Ett uttryck som används lite då och då av framförallt konservativt kristna debattörer är "klassisk kristen tro", eller varianten "traditionell". Det är ett synsätt som grundar sig i att en teori eller bibeltolkning är rätt och riktig bara för att den har tillämpats länge.

Att hänvisa till "klassisk kristen tro" innebär framförallt att man kräver att få hålla fast vid ålderdomliga föreställningar trots att de är felaktiga. Ett bra exempel är synen på homosexualitet. Genom att hänvisa till "klassisk kristen tro" kan man lätt fördöma homosexualitet utan att behöva bry sig om att de traditionella uppfattningarna om homosexualitet är felaktiga. De traditionella tolkningarna av Bibelns "homoformuleringar" ju inte är lästa utifrån kunskap om homosexualitet, utan utifrån vanföreställningar. Läser man däremot Bibeln med adekvat kunskap i bagaget är det mycket tydligt att det som traditionellt sett betraktas handla om homosexualitet i själva verket handlar om något annat, eller är skrivet för att demonisera och skrämmas.

Genom att hänvisa till "traditionell kristen tro" kräver man således att få slippa konfronteras med dessa synsätt, trots att empiri och vetenskap visar att de är riktiga. Det är ett sätt att sticka huvudet i sanden, att stoppa pekfingrarna i öronen och ropa LA LA LA LA LA LA inför fakta.

Ett bra exempel på vilket virrvarr detta mycket diffusa och subjektiva uttryck (klassisk/traditionell kristen tro) kan vålla finns i dagens upplaga av tidningen Dagen, där religionsvetaren Jesper Svartvik försvarar sig från ett påhopp från Bevara Äktenskapet-mannen Stefan Gustavsson, som anklagat honom för att just vilja omtolka klassisk kristen tro. Just det här fallet handlar inte om homosexualitet, utan det är ett annat – av många – exempel.

tisdag, maj 09, 2006

Leder homosexualitet till heteroprostitution?

Tidningen Dagens opinionsredaktör Birger Thureson skriver idag i ledaren Människor blir objekt om konsekvenserna som normlösheten på sexualitetens område för med sig, och nämner mordet på 10-årige Bobby, människohandel, sexuellt utnyttjande av barn i flyktingläger och fallet med där en fader utnyttjat sin dotter hundratals gånger.

När normlöshet på sexualitetens område omtalas i kristen media är givetvis homosexualitet det främsta uttrycket för detta. Om homosexualiteten släpps lös och accepteras i samhället öppnas dammluckorna för allsköns annan perversion, brukar det heta. Nu skriver inte Thureson detta explicit, och det är svårt att avgöra om han menar det implicit, men det står bortom allt tvivel att många av hans läsare kommer att uppfatta det så - trots att de exempel som Thureson tar upp alla är resultat av havererad maskulinitet och heterosexualitet.

söndag, maj 07, 2006

Länk till bloggkartan

torsdag, maj 04, 2006

Kommentar om Världen Idag och islam

Jag fick den här kommentaren lite längre ner på inlägget Världen Idag under täcket:

Apropå att smutskasta islam, jag är lärare och har en exiliranier som tipsade mig om en hemsida gjord utav exiliranier som kritiserar islam (med rätta!). Heja Världen Idag som vågar säga vad det handlar om - var inte så blåögda! Vill homosexuella införa Sharia?
http://efsha.co.uk/indexen.htm
Mvh Fredrik

Den här bloggen är kritisk mot all fundamentalism, inte bara kristen. Anledningen att jag skriver mest om kristendomen är att det är den religion jag vet mest om och kulturellt tillhör. Anledningen att jag skriver så mycket om Världen Idag, är att det är en tidning som på ett uppenbart sätt skildrar homosexuella och homosexualitet på ett konsekvent negativt och demoniserande sätt. Som jag skriver i inledningen till min förra blogg om Världen Idag tycker jag att tidningen överlag är "ett friskt bidrag till debatten och mediebilden i Sverige", att jag läser tidningen med behållning och att "det ger mig mycket att läsa hur andra tänker och argumenterar, och ta del av åsikter som inte är mina egna." Det har hänt att folk har mejlat mig och uppmanat mig att agera för att tidningen skall förlora sitt presstöd eller på andra sätt stoppas, men de har grundligt missförstått syftet med den här bloggen. Jag vill inte på något sätt att Världen Idag skall försvinna, tvärtom.

Däremot har jag ofta synpunkter på hur tidningen rapporterar om homosexualitet och homosexuella, och det tar jag mig friheten att kommentera. Demokrati bygger på debatt, och debatt bygger på polariserade åsikter. I åsiktsfriktionen som debatten ger upphov till, uppstår förståelse och nya lösningar.

Så här svarade jag på signaturen Fredriks kommentar:

Hej Fredrik

Världen Idags kamp mot islam handlar som jag ser det om religionskonkurrens och tycks ske utifrån premissen att kristendomen är den enda sanna religionen. Tidningen rapporterar konsekvent kritiskt även om buddhism, hinduism och andra andliga rörelser. Jag får en upplevelse av att tidningen även är kritisk mot kristna rörelser som inte uppfyller redaktionens uppfattning om vad som är "sann" kristendom, till exempel Maranata.

Islam och islamism skall givetvis granskas, men inte utifrån premissen att det är fel religion, utan utifrån premissen att all fundamentalism är farlig. Jag kritiserar själv islam och islamism, till exempel här:

Islamism på frammarsch

Lysande reportage om fundamentalism

Dags igen. Denna gång Moskva

Islam och homosexualitet

onsdag, maj 03, 2006

Kampen för cancermetaforen fortsätter

Världen Idag överträffade igår sig själv i sitt desperata försvar av även de mest depraverade formuleringarna i Åke Greens predikan. En formulering tidningen har kämpat särskilt för är den om cancersvulsten. Att sexuella abnormiteter och därmed också i deras tolkning homosexualitet är en djup cancersvulst på samhällskroppen. Tidningen har ägnat spaltmeter åt att försöka blanda bort korten och klyva hår om att cancersvulsten inte avser homosexuella, utan endast själva homosexualiteten. Jag förklarar varför sådana hårklyverier är meningslösa i den här artikeln.

Det mest komiska försvaret av svulsten står Carin Stenström för i den här artikeln, där hon har googlat och funnit att cancersvulst är en vanlig metafor, och därmed OK att använda.

Men igår överträffade de som sagt sig själv med rubriken "Kina - cancersvulst på demokratins kropp". Artikeln är ett kort referat av Reportrar utan gränsers årsrapport om pressfriheten i världen som publiceras idag. Rapporten skriver om censur, fängslade journalister, hot om dödsstraff, och använder cancermetaforen för att beskriva läget i Kina.

Detta är ett lysande exempel på hur manipulativt Världen Idag agerar. Varken Åke Green eller homosexualitet nämns givetvis i texten, men mot bakgrund av tidningens alla skriverier om cancersvulsten kommer texten för tidningens trogna läsare att underförstått handla just om detta. Artikeln blir ett godkännande av Åke Greens formuleringar, en bekräftelse på att han hade rätt. Dessutom vill tidningen antyda att de är utsatta för samma förföljelser som medier i Kina.

Men det är skillnad på Greens och Reportrar Utan Gränsers svulster. Diktatur, censur, hot om dödsstraff, brott mot mänskilga rättigheter, internetfilter och fängslade journalister ÄR ett problem för demokratin. Det är något som måste åtgärdas. Trots att cancermetaforen är idiotisk, är den adekvat i ett fall som Kinas. Men homosexualitet utgör inget sådant problem för "samhällskroppen". Homosexualitet är inget problem som måste åtgärdas, det är inget som måste avlägsnas för att samhället ska överleva. Däri ligger skillnaden, och det vet givetvis Världen Idag. Men det spelar ingen roll. Den populistiska poängen är redan vunnen. Grattis.

tisdag, maj 02, 2006

Falsk polisanmälan igen?

Flera medier har i dagarna rapporterat att prästen Ejnar Svensson har polisanmälts för hets mot folkgrupp för en predikan där han kritiserat den fotoutställning i Kulturhuset som stämplats som hädisk av bland annat före detta domkyrkoprosten Hakon Långström. Enligt anmälan skall Svensson ha uttalat sig nedsättande om homosexuella, något som han i en intervju i Hallands Nyheter inte förstår, eftersom han inte överhuvudtaget uttalade sig om homosexualitet i predikan.

Hela saken verkar onekligen bisarr, men det är inte första gången det kommer märkliga polisanmälningar om hets mot folkgrupp från Halland. I augusti förra året polisanmäldes Svenska Dagbladet när de skrev om att gonorré ökade bland homosexuella män. (Här ligger Världen Idags artikel om saken). Riksdagsmannen Martin Andreasson (fp) avslöjade dock att den absurda anmälan kom från en pensionerad präst i Halland, som lämnat in anmälan för att förlöjliga gayrörelsen och urholka dess möjligheter att få verklig hets behandlad som ett brott. (Här skrev jag om saken.)

Givetvis är det en vild spekulation från min sida att mönstret skulle gå igen, att det skulle vara samme penisonerade präst som upprepat sitt bedrägeri, just för att dra ett löjets skimmer över homosexuella. Saken är lätt att kolla upp, jag uppmanar läsekretsen att höra av sig.

Världen Idag bör finnas på bibliotek!

Världen Idag har på sistone uppmärksammat att flera bibliotek inte är intresserade av att tillhandahålla tidningen - även om prenumerationen skänks av privatpersoner. Så här förklarar Kristina Andersson, som är tidningsansvarig vid Umeå Stadsbibliotek varför de inte är intresserade av Världen Idag:

– Vi tar ju inte in något som vi inte vill stå för, till exempel om någon skulle vilja att vi skulle ta en ny nynazistisk eller fundamentalistisk tidning.

Vad menar du med fundamentalistisk?
– Det finns ju religiös fundamentalism som jag inte tycker att vi ska sprida och inte politisk fundamentalism heller, säger Kristina Andersson.

Du säger att ni vill ha en stor bredd, en tidning på kristen värdekonservativ grund borde väl vara intressant då?
- Vi har ju andra kristna tidningar, så den är inte unik på det viset. Vi känner inte att den tillför något som vi vill ha.

Några dagar senare publicerade tidningen några intervjuer med riksdagsledamöter som tycker att Världen Idag absolut bör finnas på bibliotek. Jag tycker också att den bör vara tillgänglig, framförallt av följande orsaker:

1. Världen Idags webversion är undermålig. Den uppdateras långsamt och bara en bråkdel av materialet hamnar där.

2. Har man bara tillgång till webben går man alltså miste om ett stort antal artiklar som skulle vara värdefulla att granska.

3. Man missar även redigeringen och bildmaterialet - två subtila sätt att manipulera. (Till exempel att publicera en notis om ett pedofilfall bredvid en notis om homosexualitet, eller att använda ofördelaktiga och förlöligande bilder av meningsmotståndare. Sånt är vanligt i Världen Idag.)

"Ditt arv kan sponsra RFSL"

Sambotrenden ökar behovet av testamente, skriver Världen Idag idag och tillhandahåller en lista över råd vid testamenteskrivning. Vad de framförallt varnar för är ens arv kan sponsra RFSL, eftersom RFSL är en av många organsiationer som får medel ur Allmäna Arvsfonden.

– Projekt där pengar går till invandrarföreningar gillas kanske inte av invandrarfientliga grupper och det finns också personer som inte tycker om de hbt-projekt som drivs, säger [Hans Andersson, kanslichef på Arvsfondsdelegationen].
[...]
Med andra ord så bör den som inte har några arvingar men som vill försäkra sig om hur sina tillgångar används efter bortgången inte glömma att skriva ett testamente.

När fiktionen blev farlig

Kristenheten har mobiliserat länge inför premiären av filmen DaVinci-koden, och nu börjar det dra ihop sig. Här kommer några exempel:

1. Tidningen Dagen har registrerat domänen davincikoden.se, där de har en DaVinci-blogg och en nedräkning till filmens premiär. Där kan man också beställa den DaVinci-bilaga som tidningen producerat för massdistribution. Under rubriken Stämmer bokens teorier? berättar Bevara Äktenskapet-mannen och "en av Sveriges främsta experter på Da Vinci-koden" Stefan Gustafsson sanningen om boken.

2. Världen Idag har givetvis skrivit artiklar om boken, senast en text om att det inte kan finnas några koder i Leonardos målning Nattvarden, eftersom han i sina efterlämnade anteckningar inte har skrivit om några sådana. Man kan verkligen fråga sig varför han skulle avslöja koderna om det fanns några. Tonen är hätsk och anklagande. Artikelförfattaren använder formuleringar som bedrägeri och att Dan Brown lurar sin läsekrets. När började fiktion handla om sanning? Vem ska Världen Idag utmåla som lögnare härnäst? Astrid Lindgren som ljög om att det finns grådvärjar och vildvittror? Här ligger en annan text om boken.

3. Domedagsförkunnaren Holger Nilsson som förutspår jordens undergång på tidskriften Flammor har spelat in en DVD där han avslöjar sanningen om boken.

4. MovieGuide.org har startat ett upprop med rubriken SHAME ON YOU! För någon vecka sedan skicades det här mailet ut för att uppmana folk att skriva under:

With the upcoming premier of The Da Vinci Code it is important that we band together as one voice to combat the insults to the Gospel. Dr. Ted Baehr, founder and editor of Movieguide, as set up a petition for all denominations to come together and denounce the production of this movie and those associated with it.

Ordet denounce betyder 1. hotfullt el. varnande förkunna, 2. angiva /brottsling/, 3. ställa vid skampålen.

5. Och på Färöarna har filmen förbjudits, rapporterar tidningen Dagen. Var är kristenhetens rop på yttrandefrihet nu?

PS. Personligen har jag inte läst boken, och kommer näppeligen att se filmen. Det finns så mycket annat att se just nu...