fredag, maj 19, 2006

Katolsk paradox

Maria Hasselgren, pressansvarig i Stockholms katolska stift, beklagar sig idag över att katolska kyrkan svartmålas och misstänkliggörs i boken/filmen DaVincikoden. Det har hon all rätt att göra. Katolska kyrkan har fått ta mycket skit genom åren och ofta utsatts för förtalskampanjer, lögnaktiga rykten och illvilliga tolkningar. Trots att DaVincikoden är uppenbar fiktion sås ett frö hos publiken; att det nog ligger något i det ändå, som Hasselgren skriver. Och visst fungerar det så.

Ingen förtjänar att bli felaktigt utpekad, vantolkad eller förföljd. Ändå reagerar katolska kyrkan med förvåning och upprördhet när de själva blir utsatta för det som de genom alla tider har utsatt andra för – låt oss för enkelhetens skull exemplifiera med homosexuella. Vatikanen har alltid framställt homosexualitet och homosexuella i negativ dager, särskilt under de senaste tjugo åren under ledning av förre storinkvisitorn Joseph Ratzinger, som i sina skrifter på område konsekvent ägnat sig åt att misstänkliggöra, omyndigförklara, dehumanisera och sprida lögner om homosexuella. (Jag skriver om saken i texterna Katolsk sharia i den demokratiska processen, Påvliga insikter utan verklighetskontakt och recensionen av Lars Gårdfeldts avhandling Hatar Gud bögar?)

Hur kan katolska kyrkan tro sig kunna vara immuna mot något de själva är de främsta tillskyndarna av, och således också i högsta grad legitimerar?

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Very best site. Keep working. Will return in the near future.
»

lördag, juli 22, 2006 9:57:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home