onsdag, maj 24, 2006

Livsstil, tralala

Världen Idag beskriver idag Åke Greens liv efter rättegångarna i samband med det tidningen kallar "sin omtalade predikan om vad Bibeln säger om sexualitet". (Med en sådan formulering slår man fast att Bibeln far med osanningar - ett märkligt drag från en tidning som kallar sig kristen.) Det är mycket resor och föreläsningar, och inte helt olikt den tillvaro en dokusåpakändis får året efter Big Brother-finalen. Undra om Åke Green har fått erbjudande från Brinkenstjärna. I artikeln får han återigen tillfälle att förtydliga sina ståndpunkter:

- Men jag har bara invändningar mot livsstilen och inte människorna.

Fast ja... Förtydliga är väl knappast ordet. Återigen detta märkliga uttryck: Homosexuell livsstil. Vad är det för något, egentligen? Vad betyder det? Vad ingår?

Konstigt nog missar han att förtydliga med vad han känner inför homosexuella människor i vardagen. Låt oss dra oss till minnes:

- Äckel. Två män som kysser varandra, det är äckligt. Jag ryser när jag ser det, och det tror jag att de flesta andra vanliga svenskar också gör.

Olaglig åsikt? Absolut inte. Men den förklarar en hel del...

5 Comments:

Blogger joelh said...

vi kristna kunde ett tag köra med "älska syndaren hata synden" tänket kring den här frågan; alltså "jag har inget emot människorna, bara deras livsstil," och folk visste liksom inte vad de skulle svara. Men efter nåt år hade man hämtat sig och stack hål på ballongen: "det är ju en jevra motsägelse! Jag ÄR ju homosexuell: du kan ju inte skilja ut vem jag ÄR från vad jag GÖR. Fördömer du mina handligar så fördömer du mig."

Rimligt.

Men. Inte så enkelt ändå. Det är ändock en central tanke i kristusdomen att det inte går att sätta ett likhetstecken mellan vad en människa innerst inne är och vad hon gör. Decartes gav INTE uttryck för en sant kristen tanke när han sa "Jag tänker, alltså är jag." Det är inte tänkandet eller görandet det kommer an på. Djupt inne i vårt innersta finns något annat, och däri ligger vår djupaste identitet: att vi är Guds avbild. Och en dag avslöjas det vilka vi innerst inne är: "och jag skall ge honom en vit sten, och på stenen skall det stå ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det." (Upp 2:17) I denna värld av förvirring är det hoppet: någon känner mig närmare än vad jag känner mig själv.

Därmed inte sagt att jag på något sätt försvarar eller stöder Greens predikan eller hans outsägligt kränkande snack. Han missbrukar det som någonstans ändå är en vacker tanke.

torsdag, maj 25, 2006 9:15:00 em  
Anonymous Björn said...

Att prata om begreppet "den homosexuella livsstilen" och där inkludera diverse, enligt kristen syn, syndfulla beteende- mönster är lika förvirrande som att prata om den "kristna Livsstilen" och där i lägga Knutbysektens beteendemönster som yttrade sig i mord bland annat.

Den syndfylla kristna livsstilen sprider sig som en cancersvullst på jordakroppen. Ve och fasa :-)

fredag, maj 26, 2006 10:45:00 fm  
Anonymous C. L. K. Aqurette said...

Vad Åke och andra extremkristna är ute efter är väl att frånta homosexuella alla former av fysisk närhet och djupare relationer. Bögar och lesbiska ska helt enkelt avsäga sig allt det som de extremkristna i alla andra sammanhang ger den största betydelse – kärlek och familj.

Detta är då tänkt som ett alternativ till att hata homosexuella personer, men med det fina resultatet att bögar och lesbiska genom ensamhet, meningslöshetskänslor och självförakt reduceras till levande döda som antingen går under eller känner sig nödgade att ingår "falska" äktenskap med någon av motsatt kön. Som det var på den gamla goda tiden när Åke var ung – då homosexuella inte tog ton utan skrev vackra dikter och knoppar som brister och sedan skar upp handlederna och bara försvann...

lördag, maj 27, 2006 12:35:00 em  
Anonymous Björn said...

Precis! Varför är dom nu så otroligt rädda för att även våra homosexuella relationer skulle jämställas med deras i form av äktenskap? Det är så pinsamt att läsa deras pseudo argument och sandlåde retorik kring kampen om lika rätt till äktenskap maskerat som "Bevara, bla, bla bla"

Skitsnack.

Det handlar om att de vill misunna oss rätten att ingå varaktiga relationer på samma grunder som de gör så att dom i sina förvirrade förestälningsvärldar kan fortsätta att nedvärdera, förödmjuka, håna och hata oss homosexuella med Bibeln som slagträ i sina smutsiga hatfyllda hjärtan.

Åke Greens utalande om att han äcklas av att se homosexuella säger ju allt.

måndag, juni 05, 2006 11:07:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Hi! Just want to say what a nice site. Bye, see you soon.
»

lördag, juli 22, 2006 9:57:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home