torsdag, maj 11, 2006

Om uttrycket "klassisk kristen tro"

Ett uttryck som används lite då och då av framförallt konservativt kristna debattörer är "klassisk kristen tro", eller varianten "traditionell". Det är ett synsätt som grundar sig i att en teori eller bibeltolkning är rätt och riktig bara för att den har tillämpats länge.

Att hänvisa till "klassisk kristen tro" innebär framförallt att man kräver att få hålla fast vid ålderdomliga föreställningar trots att de är felaktiga. Ett bra exempel är synen på homosexualitet. Genom att hänvisa till "klassisk kristen tro" kan man lätt fördöma homosexualitet utan att behöva bry sig om att de traditionella uppfattningarna om homosexualitet är felaktiga. De traditionella tolkningarna av Bibelns "homoformuleringar" ju inte är lästa utifrån kunskap om homosexualitet, utan utifrån vanföreställningar. Läser man däremot Bibeln med adekvat kunskap i bagaget är det mycket tydligt att det som traditionellt sett betraktas handla om homosexualitet i själva verket handlar om något annat, eller är skrivet för att demonisera och skrämmas.

Genom att hänvisa till "traditionell kristen tro" kräver man således att få slippa konfronteras med dessa synsätt, trots att empiri och vetenskap visar att de är riktiga. Det är ett sätt att sticka huvudet i sanden, att stoppa pekfingrarna i öronen och ropa LA LA LA LA LA LA inför fakta.

Ett bra exempel på vilket virrvarr detta mycket diffusa och subjektiva uttryck (klassisk/traditionell kristen tro) kan vålla finns i dagens upplaga av tidningen Dagen, där religionsvetaren Jesper Svartvik försvarar sig från ett påhopp från Bevara Äktenskapet-mannen Stefan Gustavsson, som anklagat honom för att just vilja omtolka klassisk kristen tro. Just det här fallet handlar inte om homosexualitet, utan det är ett annat – av många – exempel.

2 Comments:

Blogger Noa Resare said...

En av de första som använde uttrycket "klassisk kristen tro" var författaren C S Lewis i boken "Mere Christianity" ("Kan man vara kristen", Libis, ISBN-9171958088). Han syftade då inte på det du beskriver, att hålla fast vid gamla föreställningar för sakens skull, utan istället på en kristendom som har ett antal (i boken beskrivna) omistliga inslag.

Det handlar om uppfattningen att synd existerar och är något som skiljer alla människor från gemenskap med Gud, att Jesus genom sin död på korset gjort det möjligt för mänskligheten att få en relation till Gud igen men att tro och omvändelse kräves för att det skall ske.

Lewis kontrasterar detta till vad han kallar urvattnad kristendom, då det förenklat handlar om att leva så bra som möjligt.

Detta begrepp har, som Lewis använder det, egentligen inget med frågan om vad som är synd och inte att göra.

Tyvärr tycks det som om värdekonservativa krafter gör sitt bästa för att ta över begreppet, något jag tycker är dystert.

torsdag, maj 11, 2006 10:07:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Super color scheme, I like it! Good job. Go on.
»

lördag, juli 22, 2006 9:57:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home