torsdag, maj 18, 2006

Prat om kärlek betraktas vara "hopplöst romantiskt och överandligt"

Igår publicerades en studie om ungdomars attityder till sex och sexualitet. Den skapade rubriker som till exempel "Sex utan kärlek helt OK för unga". Mam behöver inte vara siare för att förutspå vilka slutsatser den religiösa pressen kommer att dra av detta - att det är normupplösningen i samband med den ökade toleransen mot homosexuella som ligger bakom attitydförändringarna hos unga.

De kommer att förbise att det de senaste åren är gayrörelsen som i störst utsträckning har argumenterat utifrån kärlek och äktenskap. Religiösa företrädare har däremot snarare tonat ner kärleken, och arbetat hårt för att bygga murar kring äktenskapet. Förre Dagenchefen Olof Djurfeldts intervjubok Försvara Äktenskapet innehåller en del sådana tendenser. En av dem som intervjuas är EFS-företrädaren Agne Nordlander, som betraktar kärleksargumenten i debatten om homoäktenskap som "hopplöst romantiska och överandliga".

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

This site is one of the best I have ever seen, wish I had one like this.
»

lördag, juli 22, 2006 9:57:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home