måndag, maj 29, 2006

Världen Idag skriver om Homosexuellt.com

Så går historien om sajten Homosexuellt.com in i ett nytt stadium. Världen Idag skriver idag om företagaren som ansvarade för domänen, och hur han känt sig uthängd och trakasserad av folk som varit kritiska till sajten. Han ska även ha lidit ekonomisk skada, eftersom han förlorat kunder på grund av att han ansvarade för sajten.

Detta kallas med vanligt språkbruk marknadsekonomi, och är något som värdekonservativa tidningar i regel brukar föredra framför till exempel planekonomi. Det innebär att man som kund har möjlighet att välja av vem man vill köpa en vara eller tjänst. Om man hamnar i ett läge där man inte samtycker med säljarens övriga verksamhet kan man välja att avsluta samarbetet med säljaren. Det finns människor som bojkottar hela länder för att de inte vill stödja ländernas politik (israeliska apelsiner, franska viner, danskt smör). Ibland bojkottas företag för att de stödjer homosexuellas kamp för förbättrade villkor och mänskliga rättigheter, eller för att de sponsrar Pridefestivalen. En annan orsak kan vara att man inte inte vill stödja folk som ansvarar för att tendentiösa texter om homosexuella publiceras på nätet, som fallet var i den aktuelle företagarens fall. Givetvis är uthängningen av honom och hans hus som ägt rum på Internet förkastlig, och det har jag diskuterat många gånger på denna blogg och andra ställen (se nedan). Men att han förlorar kunder som inte samtycker med hans verksamhet är inte det minsta konstigt.

Jag har skrivit mycket om Homosexuellt.com, och den aktuelle företagaren har varit inne och debatterat här på bloggen också (se nedan). Sajten startade i början av 2000-talet och publicerade något de kallade för förbjuden vetenskap och fakta om homosexualitet, som vanligen inte kom fram i den politiskt korrekta debatten, det vill säga att homosexualitet leder till förkortad livslängd och allehanda sjukdomar, olyckligare liv, att homosexuella oftare skulle vara pedofiler och att homorörelsen allmänt är omoralisk och strävar efter att fördärva samhället. Vid närmare analys av texterna som publicerades på Homosexuellt.com stod det klart att det inte är homosexualiteten som ligger bakom evenutella mätbara variationer, utan vissa beteenden som de antihomosexuella debattörerna kallar den homosexuella livsstilen, där bland annat promiskuitet, droganvändande och sexuellt risktagande ingår – det vill säga beteenden som är precis lika farliga för heterosexuella.

Nyhetsmaterialet kom till övervägande del från Världen Idag, och vetenskapen från forskare som dr Paul Cameron, som inom ramen för sitt Family Research Institute helt ägnar sig åt att publicera negativa och demoniserande studier om homosexuella. På den här sajten granskas hans metoder och vetenskap utförligt. (Jag har också skrivit om honom, till exempel här, här och här.)

En av de sista artiklarna som publicerades på gamla Homosexuellt.com var en genomgång av boken Pink Swastika och en länk till boken i sin helhet. Boken driver tesen att nazismen var en homosexuell ideologi, sprungen ur gayrörelser. Pastor Maria Hallman driver samma tes i sin bok Homosexualitet är synd. (Jag skriver om boken här.) Jag läste Pink Swastikas förord, och det räckte… Här ligger mina anteckningar från läsningen.

Man kan jämföra homosexuellt.com med sajter som Jew Watch som jobbar med att ”kritiskt granska” det judiska inflytandet på samhället. Sajten kartlägger judiska makthavare, judiska lobbyorganisationer, judiska mecentater, judiska medieägare, med mera. Sajtens upphovsmän slänger sig också med vetenskapliga termer, studier och analyser. Detta var precis vad Homosexuellt.com höll på med, fast riktat mot homosexuella. Jag gjorde ett experiment med en av texterna som publicerades på homosexuellt.com, där jag bytte ut homosexuella mot judar. Ett billigt grepp, måhända, men mycket avslöjande. Den antijudiska retoriken är identisk med den antihomosexuella. De antihomosexuella debattörerna försöker ständigt påvisa de homosexuellas skadlighet för samhället, och deras otillbörliga inflytande på justis och lagstiftning, samt genom vetenskapliga studier visa att de är sämre och mer omoraliska människor.

Man skulle kunna skapa liknande sajter om kristna, till exempel genom att samla negativa händelser där kristna är inblandade, och kalla det för ”kristendomens sanna ansikte”. Och så kan man spekulera kring om det inte borde vara vanligare att barn far illa i kristna hem, eftersom Bibeln förespråkar aga, med mera. Syftet bakom en sådan sajt hade inte varit en uppriktig vilja att skapa dialog och debatt, utan bara att sprida spekulativa och tendentiösa rykten och påståenden om kristna som grupp. Och just så var det med homosexuellt.com också.

Det stora problemet med Homosexuellt.com:s trovärdighet var att den var anonym. ”För att undgå hot och trakasserier”, angav sajtens upphovsmän som skäl. För att kunna styra debatten till ens egen fördel och att slippa stå för det man skriver, är en mer plausibel förklaring. En av de som hängde ut domänägaren på nätet intervjuas i dagens Världen Idag, och han anger också anonymiteten som orsaken till att han provocerades att avslöja avsändaren.

- Det var jag och två andra personer som för några år sedan ville veta vem eller vilka som låg bakom hemsidan eftersom han inte ville framträda med namn. Vi ville enbart ta reda på vem som stod bakom sajten för att starta en dialog. Jag tror att det är bättre än att ha anonyma sajter.

Homosexuellt.com använde anonymiteten som ett billigt sätt att vinna martyrpoänger. För givetvis behöver man inte vara anonym för att skriva om homosexualitet. Det finns gott om exempel på ickeanonyma ”homokritiska” sajter, till exempel Tidens Tecken, Bed.nu, Maranata, Anders Brogren, RKTL, Olof Amkoff och Pelle Poluha.

Under hösten 2005 urartade homosexuellt.com till att bli någon sorts hämndsajt och flera av sajtens kritiker hängdes ut. I något fall hade upphovsmannen kommit över bilder på en av kritikernas familj, som publicerades med förklenande omdömen.

Under vintern 2005 slutade uthängningarna, och sajten återupptog delar av sin gamla verksamhet, vilket till största del gick ut på att länka till artiklar från Världen Idag, men sedan eller omkring den 9 januari 2006 har sajten varit nedstängd igen.

Idag skriver Världen Idag tre texter om Homosexuellt.com, särskilt värd att lyfta upp är Hans Göran-Björks ledare Den militanta gayrörelsen, där han utnämner dem som hängt ut den aktuelle företagaren till rörelsens frontfigurer. Ett billigt sätt från Björks sida att göra dem till talesmän för gayrörelsen, och ställa gayrörelsen bakom deras handlingar.

Här ligger några av mina homosexuellt.com-relaterade texter i kronologisk ordning. Texternas länkar till homosexuellt.com fungerar av förklarliga skäl inte längre:

25 augusti 2005
Anteckningar om Pink Swastika

9 september 2005
Homosexuellt.com i ny version

12 september 2005
Olustigt

15 september 2005
Homosexuellt.com-nytt (Observera debatten med ägaren av domänen bland kommentarerna)

6 oktober 2005
Den billiga anonymniteten

10 oktober 2005
Friska tag på Homosexuellt.com

10 oktober 2005
Självmotsägande om homosexuellas hälsa

11 oktober 2005
HS.com: RFSL #1

11 oktober 2005
HS.com: RFSL #2

9 januari 2006
Homosexuellt.com-nytt

Etiketter: ,

14 Comments:

Anonymous Marianne said...

Tobias, Tobias..... du är en sådan man som jag är tacksam för! Skarpsinnig och rättfram och hederlig. Den som sträcker armen genom dimridåerna och sätter fingret exakt på de ruttna fläckar i argumentationen som hbt-hatarna försöker att inte låtsas om.
Du är en favorit-bloggare!

måndag, maj 29, 2006 8:23:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hej Marianne. Vad trevligt att läsa dina ord. En liten synpunkt bara: Jag heter ju Tor...

måndag, maj 29, 2006 10:29:00 em  
Anonymous Michael Rydén said...

Bra artikel. Som vanligt så försöker man få det att låta att företagaren bakom Moreau Communication och personen som drev homosexuellt.com skulle vara olika personer. Dock vet vi som gjort lite efterforskning att så är inte fallet, personerna är densamma. Dock var han inte ensam om att driva den. Det underliga är att man tydligen inte får efterforska vilka som ligger bakom sajten, och sedan kritisera innehållet. Då kallas man för aktivist. Desutom får dom det att låta som dom blvit annonyma tack vare hot, dock vet vi att dom alltid varit det. Med tanke på den selektiva bevisföringen i bl.a. mina egna brev till dom, så kan man fråga sig hur allvarliga hoten EGENTLIGEN varit, och varför dessa inte är polisanmälda? För hot är trots allt ett lagbrott.

tisdag, maj 30, 2006 11:42:00 em  
Anonymous Marianne said...

Tor, just det...*host, hrm*..... och där föll min trovärdighet.... Förstår inte hur jag kunde få för mig att du hette så. Men i övrigt läser jag din blogg mer noggrannt!

tisdag, maj 30, 2006 11:44:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hej Michael. Nu ska vi inte fortsätta hänga ut...

Men det är riktigt att sajten var anonym redan från början. Det var en riktigt otäck verksamhet de ägnade sig åt i höstas... Undrar förresten varför den lades ned?

onsdag, maj 31, 2006 3:10:00 em  
Anonymous Björn said...

Jag har i vänlig och kristen ton kontaktat EM som tillsammans med andra kristna på högerkanten drev homohatar-siten homosexuellt.com

Dom valde att vara anonyma från första början och snacket om att dom blev anonyma för att dom hotats är en del av deras förvirrade lögnpropaganda.

Att journalisten på ViD (Haore Sulaiman) nappat på detta och börjar fabricera fram bilden av någon typ av organiserad "homo- maffia" som legat bakom kritiken av siten är rätt förutsägbart. Det ingår ju i tidningens övriga bild av världen dvs: alla som inte är med oss är automatiskt mot oss. Alla som inte är Livets Ordare är automatisk onda.

Patetiska människor. Man blir så trött.

måndag, juni 05, 2006 7:39:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Snart får jag nog städa upp bland kommentarerna här. Jag är emot uthängning och vill ogärna utgöra en plattform för sådant...

Björn: Har du lagt märke till schismen mellan Livets Ord och Maranata? Maranata förekommer mycket sällan i Världen Idag, och när det väl sker, är det i negativa ordalag, till exempel att de inte är fullgoda representanter för kristenheten. (Att H. Gardelach genomgick första delen av sin omvändelse på ett Maranatamöte är något tidningen konsekvent har förtigit.) I senaste numret av tidningen Midnattsropet rasar Maranatafolket över att Ulf Ekman har närmat sig den katolska synen på nattvarden i sin bok om densamma.

tisdag, juni 06, 2006 11:30:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Intressant att artiklarna från Livets Ords tidning Världen Idag omedelbart efter publiceringen refereras på nazistsajten Den-svenske.com:

http://www.den-svenske.com/txt/EEulApAFVFBcJyyRqh.shtml

fredag, juni 09, 2006 7:12:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Nog för att Livets Ord och Ulf Ekman har en särställning inom Världen Idag, men man kan nog inte kalla den för "Livets Ords tidning".

Men visst är det intressant att notera att Livets Ord-artiklarna hamnar hos nazisterna. När det gäller den antihomosexuella argumentationen hämtar de mycket stoff, referat och undersökningar från just kristenheten. Nazisterna hämtar mycket av sin teoretiska uppbackning därifrån, på samma sätt som de hämtar sin teoretiska uppbackning beträffande judarna och förintelsen hos forskare som Irving och Zündel. Retoriken, argumenten och forskningsresultaten är analoga.

fredag, juni 09, 2006 7:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

Greets to the webmaster of this wonderful site. Keep working. Thank you.
»

lördag, juli 22, 2006 9:57:00 fm  
Anonymous LARZ GUSTAFSSON said...

Vad det de facto handlar om är ju inte en schism mellan Livets Ord och Maranata per ce, utan fastmer har man inom Maranata reagerat mot att Ulf Ekman orienterar sig i riktning Rom och påven.
En som jag ser det fullständigt berättigad reaktion.

söndag, maj 20, 2007 7:30:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Homosexuellt tog upp sanningen om homosexuella som inte fick sägas. Statistiken var verklig. Det som sades var verkligt. Det är sjukt att den enda svenska sajt som presenterade dessa sanningar blev nersläckt. Hur ofta släcks sajter ner. Inte ofta. Oftast gäller devisen håller du inte med så låt bli att läsa. Men med denna så var det omedelbart stopp. Trots att internet svämmar över med suspekta grejor. Ser man rfsl lobba för att ta ner våldsporrsajter. Ser man dem lobba för att ta ner antisemitiska sajter. Aldrig.
RFSL är en suspekt jävla pedofilförening.

lördag, maj 31, 2008 1:30:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Varifrån härstammade folkgruppen bögar? Varifrån utvandrade dom? Hur förökade de sig inom sin folkgrupp? Var vill de bygga sin nationalstat?
Frågor frågor.

Att kritisera bögeriet nu är att undvika pedofilin imorgon.

lördag, maj 31, 2008 1:34:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

1. Begreppet folkgrupp KAN ha med nationalitet att göra, men kan precis lika gärna ha med t.ex. trosbekännelse att göra. Så vitt jag vet har folkgruppen kristna inte heller utvandrat från ett specifikt land.

2. Att kritisera bögeriet för att man tror att man därigenom motarbetar pedofili, är att fördela sina resurser helt fel. Den som lägger sitt krut på att bekämpa homosexualiteten, befrämjar snarare pedofilin, eftersom kampen mot pedofilin därigenom marginaliseras.

3. RFSL är ingen pedofilförening. Däremot finns det med största sannolikhet medlemmar som är pedofiler, precis som det finns frimurare, överläkare och kristdemokrater som är pedofiler.

4. Du får gärna specificera på vilket sätt du menar att Homosexuellt.com representerade sanningen om homosexualitet. Det mesta som jag läste på sajten var lögner och bluffvetenskap importerad från USA.

5. Menar du att någon släckte ned sajten? Hur gick det till? Vem gjorde det? Mitt minne av sajtens sista dagar var att den urartade i en osund och bitter haverism och slungade sig själv i väggen.

6. Rasistiskt och våldsförhärligande material är förbjudet inom ramen för RFSL:s forum på internet.

tisdag, juni 03, 2008 1:37:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home