onsdag, juni 14, 2006

Demoniseringar grund för lagstiftning i Lettland

Jag har tidigare uppmärksammat hur svenska kristna debattörer sprider demoniserande propaganda om homosexuella i Estland, bland annat genom artiklar som ursprungligen varit publicerade i Världen Idag och Dagen. De homosexuellas situation i Baltikum är mycket svår, och det är tragiskt att se hur svenska debattörer anstränger sig för att göra den svårare.

Idag skriver Världen Idag flera artiklar om äktenksapet och att Lettland infört en definition av äktenskapet i sin konstitution med syfte att omöjliggöra en utveckling mot att homosexuella skulle kunna få möjlighet att ingå äktenskap. Carin Stenström utgår i sin ledare från att den verkliga drivkraften bakom att homosexuella söker sig till äktenskapet är destruktivitet. Att den dolda agendan är att förstöra äktenskapet och tömma det på innehåll.

Borde inte Carin Stenström glädas åt att fler vill gifta sig i tider av galopperande skilsmässostatistik? Borde hon inte glädas åt att familjen och äktenskapet är så åtråvärda institutioner, att till och med dem som varit utestängda genom århundradena nu söker sig dit? Nej, hon väljer konfrontation. Homosexuella är uppenbarligen fel sorts människor, och om fel sorts människor tillåts gifta sig svärtas hela äktenskapet ned. Det devalveras.

Den andra artikeln är en intervju med Lettlands familjeminister Ainars Bastiks, och innehåller flera fantastiska citat:

– Om vi skulle börja stödja homosexuella parbildningar skulle vi dö ut inom en generation. En sådan ordning skulle vara det absolut sämsta för vår nation och vår framtid, säger Bastiks.

Sic! Här lyser de fullständigt bisarra förställningarna om homosexualitet igenom. Att lagstiftande och juridiska församlingar genomsyras av sådant här är alarmerande. Det är i denna jordmån Världen Idag-medarbetarna sår sin demoniserande propaganda som jag nämnde i början av texten.

Familjeministern förklarar att EU:s syn på rättigheter och villkor för minoriteter inte är intressant för Lettland:

– EU behöver vara mycket försiktiga med att på odemokratiska sätt pressa enskilda medlemsländer. Om de tvingar på oss idéer som är i strid med folkmajoritetens skulle det få ännu fler att ifrågasätta det goda med den Europeiska Unionen. Vi är inga robotar som automatiskt kan påläggas idéer som inte är vetenskapligt eller moraliskt goda eller erkända.

Ytterligare ett exempel på vilka föreställningar som tycks dominera det styrande skiktet i Lettland. Idéer om homosexuellas ställning och villkor i samhället betraktas inte vara vetenskaplgt eller moraliskt goda eller erkända. Vems forskning åberopar han? Dr Paul Camerons?

Texten fortsätter med sedvanliga konservativa bortförklaringar och skygglappar:

Att homoliberala åsikter i dag tycks vara starkast i Väst tror Bastiks hänger ihop med materialismens starka ställning där.

– När man har hög levnadsstandard börjar man fokusera på nöjen och tokiga idéer för att livet är så tråkigt och ointressant. Individuell bekvämlighet och personlig välfärd blir viktigare än ansvar för familj och barn. Ett sådant samhälle blir väldigt egoistiskt, men också väldigt ensamt.

Det är intressant att familjeministern ser ökat välstånd som ett problem. De röda ränderna från proletariatets diktatur tycks inte ha bleknat helt. Homosexualitet som ett uttryck för västerländsk dekadens... Har familjeminister Bastiks studerat i wahabitisk koranskola? Eller på maoistiskt internat i Pyongyang?

Slutligen dras de vanliga parallellerna till Moskva, och att homosexuellas kamp för förbättrade villkor är analog med Sovjettidens tyrrani.

Familjeministern nämner också en namninsamling med 12000 namn som stödde konstitiutionstillägget. Men hur svårt kan det vara att samla in namnunderskrifter till homosexuellas nackdel i ett land som genomsyras av just sådana demoniserande vanföreställningar som familjeministern givit uttryck för i den här artikeln?

För att ytterligare belysa insiktsgraden om homosexualitet citerar jag här en företrädare för regeringens koalitionspartner Gröna Bondepartiet i samband med Riga Pride förra året. Leopolds Ozolin heter han:

Det är ett exempel på degenererade som glorifierar sina perversioner... Samhällets rädsla för att försvara den normala livsstilen har uppmuntrat bögarna inte bara till att gnugga varandras rövar i sovrummen, men till och med att öppet provocerande föra fram sin propaganda om sin livsstil till andra.

Jag skulle ge mitt stöd till ett så radikalt beslut som att lämna EU om denna internationella organisation, dold bakom slogans om demokrati, fortsätter att vara lika aktiv i att häckla normala människor och de grundläggande värderingarna i den lettiska nationen och i ett hälsosamt samhälle - familjen - genom att tvinga oss respektera, upprätthålla och till och med stödja dessa bajspackare.

Familjeministern kallar i artikeln minoritetens kamp för förbättrade villkor för diktatur. Vad är då denna typ av majoritetens vanföreställningar och hatkänslor gentemot en minoritet? Är det OK bara för att det är majoriteten som delar åsikterna? Är DET demokrati?

I den sista artikeln Lettländska tidningar stöder nya grundlagen anklagas tidningen Diena, som var emot konstutitionsändringen och för förbättrade villkor för homosexuella att vara styrd av sin ägare Bonniers. Det är märkligt att se en sådan anklagelse i en tidning som ständigt kämpar med att bedyra sitt oberoende från sin Livets Ord...

Etiketter: ,

5 Comments:

Blogger malte said...

Att homoliberala åsikter i dag tycks vara starkast i Väst tror Bastiks hänger ihop med materialismens starka ställning där.

Hur bemöter du anklagelsen om att rättigheter för homosexuella är ett utslag av materialismen och hög levnadsstandard? Finns det exempel som tyder på att rättigheter för hbtare inte går hand i hand med sånt?

Själv misstänker jag att högre levnadsstandard gör det framförallt lättare för homosar och homofober att undvika varandra. Det gör t ex att det blir lättare för rikare länder att anklaga fattigare för homofobi, trots att de under ytan inte skiljer sig nämnvärt.

onsdag, juni 14, 2006 12:59:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hej Malte, jag har reviderat texten ganska mycket nu. Den var ganska yxig...

onsdag, juni 14, 2006 9:59:00 em  
Blogger malte said...

Okej, men jag är fortfarande nyfiken på vad du tycker.

torsdag, juni 15, 2006 8:41:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Den som ser homosexuellas rättigheter som en negativ konsekvens av hög levnadsstandard, skjuter sig i foten. Jag förstår inte hur man kan beklaga att folk har det bra. Jag vet inte om det finns exempel på hur homosexuella har fått det bättre utan att det föregåtts av en positiv utveckling på det ekonomiska planet, men det verkar inte särskilt sannolikt.

Jag tycker inte att det gör något om det är som du säger, att rikare länder anklagar fattiga för homofobi trots att det under ytan inte är mycket bättre. Jag anser inte att man måste vara moraliskt oklanderlig för att moralisera eller kritisera. Finns det anledning att kritisera, skall man göra det, och inte försöka hitta en oförvitlig ängel som har moraliskt mandat att framföra kritiken.

Om det under ytan i det kritiserande landet döljer sig homofobi, neutraliseras inte denna för att landet kritiserar andra. Den finns kvar och det stora möjligheter att lyfta fram den.

torsdag, juni 15, 2006 9:29:00 fm  
Anonymous Björn said...

Verkar inte funka med trackbacken, så jag gör en manuell sådan:
Svenska staten sponsrar högerextremism?

fredag, juni 16, 2006 5:33:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home