fredag, juni 16, 2006

"Det kristna samvetet" banar väg för diskriminering

Världen Idag fortsätter idag hylla Lettlands politiska ledning för dess arbete med den nya konstitutionen, där det slås fast att homosexuella inte skall kunna ingå äktenskap. Särskilt det kristdemokratiska så kallade Första Partiet hålls fram. Som jag skrev i inlägget härunder var det just företrädare för Första Partiet som drev igenom att den nya diskrimineringslagen inte skulle gälla sexuell läggning. I Lettland skall man alltså kunna förvägras anställning eller få sparken om man är homosexuell, utan att detta betraktas vara diskriminering. Givetvis skriver Världen Idag inte om diskrimineringslagen, fast reportaget från Riga är makabert så det räcker ändå. Bland annat uttalar sig Rigas vice borgmästare, pastorn Ludwig Almers, hur staden skall ställa sig till en eventuell framtida Pridemanifestation:

Om arrangörerna gör en ny förfrågan denna sommar tänker Almers och hans kollegor möjligen erbjuda dem en plats i stadens utkanter.

När homosexuella vill demonstrera för sina villkor och rättigheter, skall alltså detta möjligen ske "i stadens utkanter". Vilka andra grupper hade det varit OK att förvisa till "stadens utkanter" för demonstration?

Grönljuset för diskriminering av homosexuella på arbetsmarknaden ställer intervjun med baptiströrelsens biskop Peteris Sprogis i ett mycket otäckt perspektiv:

– Det är farligt när en liten homorörelse ständigt upprepar sina åsikter och hänvisar till mänskliga rättigheter. Till slut börjar människor att tro på dessa märkliga idéer om moral och etik, eftersom de uttrycks så starkt. Detta är problemet i dagens Europa, att den kristna värdemajoriteten är så tyst.

Men så inte i Lettland alltså. Att kristna är engagerade i samhället är nödvändigt, menar biskop Sprogis.

– Kyrkan ska vara samhällets och politikernas samvete. Och i grundläggande frågor som familjen behöver vi verkligen tala ut med full kraft.

Den nya diskrimineringslagen i Lettland visar vilka konsekvenser detta "samvete" för med sig. Utvecklingen i Lettland är mycket oroande. Än mer oroande är att en svensk tidning som påstår sig stå för demokratiska värden hyllar den. Världen Idag hänvisar gång på gång att dessa idéer är populära i Lettland, otaliga namnunderskrifter och folkmajoriteten. Fast de glömmer att fråga sig en mycket viktig sak: Kan man verkligen kalla en demokrati som inte värnar om sina minoriteter för demokrati?

Etiketter:

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home