fredag, juni 16, 2006

Domedagslobbyns sötebrödsdagar

Debattören Per Ström har fått mycket uppmärksamhet i media de senaste veckorna. Han varnar för storebrorssamhället, och myndigheternas ökade möjligheter att kartlägga medborgare elektroniskt genom mobiltelefoner, radiochip och annan utrustning. Oroande, gunås, men jag kan inte låta bli att notera att det under de senaste månaderna också har varit en sällsam hög aktivitet hos domedagslobbyn, det vill säga den del av kristenheten som påpekar att vi lever i den sista tiden, och som ständigt får profetiska tilltal om att slutet är nära, och räknar upp tecken som tyder på detta. En av deras mest gåtfulla käpphästar är chipet under huden. Att alla medborgare kommer att få ett chip inplanterat i handen, som kommer att fungera som kombinerat id- och bankkort. De framhåller detta, samt utvecklingen mot det kontantlösa samhället som en uppfyllan av en profetia i Uppenbarelseboken:

Och det [ena av de två odjuren] ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjuerts namn eller talet för namnet.(Upp 13:16f)


Holger Nilsson på den profetiska tidskriften Flammor har skrivit om saken upprepade gånger. Världen Idags Hans-Göran Björk varnade för det kontantlösa samhället i en artikel i vintras, och här ligger några andra texter om saken ur Världen Idag. Tidningen Bed lyfter också upp chipet som ett tecken på att slutet är nära.

Jag vill understryka att inget av det som framgår på Ströms hemsidor eller i hans artiklar tyder på att han skulle vara en del av denna domedagslobby, och jag vill åter framhålla att det är bra att problemen med elektronisk övervakning lyfts fram på det sättet Per Ström gör. Jag vill bara påminna om att det inte alltid är integrietesperspektivet som står i centrum när frågan debatteras på vissa håll, utan religiösa dogmer.

(Förkortad version publicerad i Sydsvenskan den 15 juni 2006)

1 Comments:

Anonymous Michael said...

För en femton år sedan såg i Pingstkyrkan en film vari alla människor märktes med EAN-kod. Jag förmodar att den tanken är avfärdad nu..

måndag, juni 19, 2006 12:20:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home