fredag, juni 16, 2006

OK att diskriminera homosexuella i Lettland

Några snäpp längre ner skriver jag om hur Världen Idag rapporterar om äktenskapsfrågan i Lettland. Landet lade nyligen till en definition av äktenskapet i sin konstitution, som befäster det som ett förbund mellan man och kvinna. Nu kan den konservativa kristenheten i Sverige ånyo glädjas över utvecklingen i Lettland, ty igår beslutade det lettiska parlamentet att inte inkludera sexuell läggning i sin nya diskrimineringslag. Lagen förbjuder diskriminering på grund av ras, kön, ålder, handikapp, religiös tillhörighet, politisk eller annan tro, nationalitet, socialt ursprung, materiell eller familjestatus eller andra omständigheter, skriver tidningen QX. Men sexuell läggning togs bort, efter ett förslag av Janis Smits från första partiet (LPP). Detta skedde samma dag som EU antog sin nya resolution om kampen mot det rasistiska och homofobiska våldet i Europa.

Jag påminner åter om att svenska kristna debattörer arbetar aktivt för att konsolidera en negativ bild av homosexualitet i Baltikum.

Etiketter:

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

varför det är ju ingentig fel med personen ju

måndag, januari 01, 2007 8:32:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Vad menar du?

måndag, januari 01, 2007 9:15:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home