onsdag, juli 12, 2006

Homosexualitet är synd #1

Bläddrandet i Maria Hallmans bok Homosexualitet är synd gav mersmak. Jag startar härmed en citatserie. I dessa fallen redigerar eller korrigerar jag varken stav- eller meningsbyggnadsfel:

Masturbation är inkörsporten till all slags pervers sex och även då homosexualitet. Ensamheten, självhat och självförakt är många homosexuellas vardag. Den som har levt ett aktivt homosexuellt leverne har i många fall gemensamma nämnare, förnedrande sexupplevelse som barn, masturbation och senare i livet självmordstankar. Masturbation ger ångest.

Åh, jag älskar enkla förklaringar!

Märk väl att Hallman använder förfluten tid: "den som har levt ett aktivt homosexuellt leverne". Det implicerar att hon talar om människor som blivit omvända – som inte längre lever som homosexuella. Det är intressant att hon därigenom medger att omvändande leder till självmordstankar senare i livet. Och det är intressant att hon ändå argumenterar för att homosexuella skall botas.

Etiketter:

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home