onsdag, juli 12, 2006

Horribelt om hatbrott

I en ledare förra veckan beklagar Världen Idag att polisen befattar sig med hatbrott och homofobi. De ställer frågan: Skall polisen bekämpa traditionella värderingar om familjeliv, samlevnad och sexualmoral?

Att som polisen uttalat fokusera på "diskriminering på grund av sexuell läggning i arbetslivet, homokompetens samt hatbrott med homofobiska motiv", tolkar tidningen som att polisen "har [...] kastat sig in i familj- och samlevnadsdebatten på ett sätt som ligger helt utanför den ordinarie verksamheten och ibland även utanför lagen".

Det är häpnadsväckande att tidningen sätter ett motsatsförhållande mellan traditionella värderingar, och kamp mot våld och diskriminering mot homosexuella, och utredande av sådana brott.

Vidare kritiseras kristdemokraternas tillsättning av Erik Slottner i Stockholmspolisens styrelse:

Slottner är säkert en duktig politiker, men delar inte partiets grundsyn på äktenskap och samlevnad.

Och vad har det med polisarbete att göra? Polisen skall bekämpa brott – även brott som Världen Idag har för vana att sätta inom citationstecken.

Det förvånar mig inte det minsta att artikeln är osignerad. Här skriver Christoffer Smitz om samma artikel.

3 Comments:

Blogger Christoffer Smitz said...

Ja, Världen idag gör det igen. Det är nästan så man blir mållös.

onsdag, juli 12, 2006 12:47:00 em  
Blogger Christoffer Smitz said...

..och att jobba med motsatsförhållanden verkar vara populärt. Att det inte alltid finns något sådant är ju skit samma så länge man kan få in en billig poäng.

"Detta är en central aspekt: vilkas intresse ska väga tyngst – barnens eller de homosexuellas."

Så står det på hemsidan för upropet Bevarara äktenskapet. Det finns säkert många fler exempel där man skapar ett konfliktförållande som egentligen inte existerar.

onsdag, juli 12, 2006 12:56:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Att skapa konfliktförhållanden som inte finns kallas strawman-argumentation och hör till retorikens mer ohederliga utmarker.

onsdag, juli 12, 2006 1:02:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home