tisdag, augusti 01, 2006

Att skilja på handling och person

Grundargumentet i diskussionen mot homosexualitet är ”Gud hatar synden, inte syndaren”. Eller ”Det är inte de homosexuella jag har invändningar emot, utan deras beteende – deras livsstil.” Och alla tänkbara variationer på det temat.

I en insändare i dagens Dagen råkar skribenten Bitte Assarmo punktera detta tänkesätt, och sätta fingret på ihåligheten i denna retorik. Insändaren har rubriken "Svenska ministrar diskriminerar den kristna tron", och handlar om hur Leif Pagrotsky avfärdar kristna argument i stamcellsdebatten som ”osakliga och känslomässiga”. ”Det finns många fler exempel på hur svenska politiker kränker religiösa människor”, skriver Assarmo.

Men snälla Bitte. Du måste ju skilja på handling och person – det understryker ju ni kristna ständigt. Pagrotsky kritiserar inte dig, bara det du tror på. Det är skillnad, förstår du… Att kritisera den kristna tron, är ju inte samma sak som att kritisera en kristen person. Gudstro kan vi enligt den ständigt försvarade Åke Green-modellen säga är en cancersvulst på samhällskroppen, men det är ju inte ägnat att kränka några kristna personer. Eller?

1 Comments:

Anonymous Björn said...

Bra! Jag reagerade också. Kampen för vetenskapens överlägsenhet över tron måste kämpas handfast och uthålligt. Det handlar inte om att förtrycka kristna utan om att vi lever i en upplyst värld där tro och vetenskap helt klart är två olika saker och måste separeras.

tisdag, augusti 01, 2006 12:15:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home