onsdag, september 06, 2006

Det religiösa spelet i FN:s kulisser

I ett inlägg några snäpp ned skrev jag en raljerade text om att jordklotets alla motståndare mot homosexuellas rättigheter borde slå sina påsar samman i en konferens med efterföljande party. En läsare gav mig kommenterade att så redan var fallet, och berättade om sina erfarenheter från FN:

Det som vi [...] kallar för den "Oheliga alliansen" (dvs. Vatikanens FN-delegation och FN-delegation för "l'Organisation de la Conférence islamique") aktivt samarbetade när det gällde att tvinga Kofi Annan att dra tillbaka sitt beslut att partnerskap o same-sex marriage skulle gälla för FN-anställda! De har även sökt att infiltrera UNGLOBE (UN gay, lesbian or bi-sexual employees)genom att skriva in sig på vår e-mail-lista!

Annan's aktion – att partnerskap och samesexmarriages skulle godkännas av FN vad gäller anställningsvillkor – togs upp i FN:s administrativa domstol, eftersom motståndarna (dvs. en majoritet av medlemsländerna) menade att Annan hade överskridit sina befogenheter genom sitt dekret. Domstolen slog fast att så inte var fallet. För att gjuta olja på vågorna, utfärdade han ett nytt dekret, med samma mening men mindre provokativt ordval.

L'Organisation de la Conférence islamique och Vatikanens FN-delegation samarbetar också för att blockera alla försök av ILGA (International Lesbian and Gay Association) att få observatörsstatus i FN. Enligt ILGA samordnar de islamska och katolska organsiationerna lobbyverksamheterna gentemot medlemsländerna innan omröstningarna. Och hittills har de ju lyckats. Men Annans dekret om partnerskap har den oheliga alliansen inte lyckats rucka på. Frågan är hur det blir när Annan avgår i slutet av året.

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home