fredag, september 01, 2006

Könsrollsdebatt i Dagen

I Dagen har det de senaste veckorna varit debatt om könsrollerna, och jag fattar inte varför det måste bli så dogmatiskt och kollektivistiskt i såna här diskussioner. Mona Edsinger och Olof Edsinger anser i dagens tidning att grundproblemet är oförmågan "att uppfatta gränser som något positivt/skapelsegivet, och [...] att denna oförmåga är ett av huvudskälen till att nutidsmänniskan mår så dåligt."

Jag tror grundproblemet är den kollektivistiska och polariserade synen på egenskaper och preferenser. Sådant som har med enskilda individer att göra kan inte formuleras på ett kollektivt plan. Det funkar ibland, men inte alltid. Alla får inte plats i kristenhetens Prokrustesbädd.

Anledningen att vissa saker (till exempel homosexualitet) befinner sig utanför normerna är ju att det i årtusenden har avvisats på grundval av inadekvata och drastiskt tolkade bibelformuleringar. Gränserna har upprätthållits på felaktiga grunder. Jag säger inte ifrågasättandet av gränser och normer är ett självändamål - men upprätthållandet och försvarandet av en norm måste alltid ske med i alla fall ena benet i verkligheten.

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home