onsdag, september 06, 2006

Kommentar till katolsk bloggare

Jag hittade bloggen Katolik i Sverige, och bemötte ett inlägg om ordet homofobi, samt trons villkor i ett sekulariserat samhälle:

1. Hej, intressant blogg. Men synd att den är anonym.

2. Jag håller med om att troende ofta inte möter den respekt de förtjänar för sin tro. Jag tror att det beror på att utövandet av tron ofta kränker andra människors mest grundläggande fri- och rättigheter. Din tro (förmodar jag) innebär ju till exempel att jag inte ska få leva i förbund med min pojkvän och uppleva den trygghet, kärlek och glädje det innebär att dela livet med någon man älskar. Påvens linje är glasklar. Inte ens "civila partnerskap" skall tillåtas. För några år sedan uppmanade han katolska politiker i hela världen att förhindra sådana. Homosexuella förhållanden skall inte erkännas, deras villkor skall inte kunna regleras juridiskt vad arv, pensioner och försäkringar beträffar. Tillvaron skall till varje pris försvåras. DÄR kan du snacka om mindre värde.

3. Vad homoadoptioner beträffar handlar lagstiftning om att homosexuella skall ha rätt att PRÖVAS som adoptionsförälder. Det är framförallt aktuellt vid så kallade närståendeadoptioner. Det handlar om den sexuella läggningen inte skall vara ett hinder vid adoption.

4. Jag förstår hur du menar med att ordet ”homofob” är utslitet. Jag håller med. Men ordet betyder inte bara ”rädsla” för homosexuella, utan innefattar också förutfattade meningar vanföreställningar och demoniserande propaganda. I kristna sammanhang är ordet dock oftast befogat, eftersom Bibelns och den kristna traditionens förståelse av homosexualitet ofta är baserad just på vanföreställningar och fantasier, och syftar främst till att just skapa en rädsla eller aversion mot homosexuella. Ta till exempel berättelsen om Sodom och Gomorra som den kristna traditionen gjort så representativ för homosexuellt beteende, att ordet ”sodomit” är synonymt med ”homosexuell”. Men vad innehåller bibeltexten? Jo, beskrivningar av en stad där ALLA män är homosexuella, som vill GRUPPVÅLDTA Lots gäster. Klart att man protesterar mot att bli karaktäriserad av en sådan berättelse.

Andra bibelställen (till exempel Paulus brev) är i grundtexten helt fixerad vid vissa sexuella praktiker, och lämnar inga verktyg för att bedöma homosexuell kärlek. Det är frustration över detta – att kristna så ofta fixerar sig vid sina föreställningar och fantasier kring hur homosexuella har sex, och väljer att bortse från – eller helt enkelt inte erkänner – kärleken, som gör att ordet ”homofob” används så ofta.

5. Åsikter som innebär försämrade villkor eller demoniserande attityder gentemot en redan utsatt minoritetsgrupp ÄR de facto hot mot demokratin.

6. Jag vill leva sida vid sida med kristna. Jag vill att religiösa och ickereligiösa människor ska leva i ömsesidig respekt och vara varandras föredömen på olika plan i livet. Men jag kommer att protestera när någon vill ta ifrån mig min absolut grundläggande trygghet, tillskriva mig egenskaper eller beteenden som jag inte har, eller skapa en negativ aura kring mig på grund av omständigheter som jag inte råder över eller bär ansvar för.

Etiketter:

8 Comments:

Anonymous Kristin said...

Både bloggaren och du reagerar starkt och känner er oförstådda och illa behandlade - av varandra. Och jag har svårt att förstå varför ni utsätter varann att försvara era positioner och samtidigt hävdar att just Ni är representativa för en universiell och riktig synvinkel - ur ett "frihetsperspektiv". Det förvånar mej att det används kategorier som stänger in människor - som i sig själva har mångfaldiga sidor och egenskaper - precis som om man pratar om svarta och vitas rättigheter.
Är det möjligt -skulle ni kunna- bara låta varandra få finns i välden, utan att tycka nåt om det? Om ni båda skulle mötas i ett vardagssammanhang så kanske ni skulle ha många intressen gemensamt och jag tycker det är jättetråkigt att vi i alla lägen ska ställa människor i försvar och som individ försöka reglera religionsfrihet och yttrandefrihet.
Men jag förstår också att ni vill uttrycka frustration över såna människor som gör er illa - helt klart är det ju rätt! Och jag tycker det är okej att beskriva sin situation, orättvisor, ha förslag på förändringar - absolut!! ... men hur etiskt är det att Moralisera? Att sitta i en glaskupa och bedöma omvärlden, prata om rätt och fel - utan moraliska skrupler vad gäller hur man själv uppträder.
Om homofobi: Fobi är något som man helt enkelt inte klarar av, inte ens med viljans styrning! Men det går att LÄRA sig att åka hiss om man har klaustrofobi. På ett lugnt och sansat sätt. Sen finns det ju människor som låter bli att ta hissen och vill gå istället. (som helt enkelt inte tycker att homosexualitet är okej)
Om katoliker, så lär du inte kunna omvända katolska kyrkan och den är som den är för att den tror som den gör, och den måste få finnas. En katolskt troende kan förklara sitt synsätt och tro - och måste få ha den positionen.
En homosexuell behöver inte heller förvara sig mer än han/hon själv vill. Inte heller behöver du försvara alla homosexuella. Både grupper av katoliker. homosexuella, norrlänningar, muslimer, pensionärer och zigenare - består ju av människor som är helt olika. Man kan inte stå till svars för en grupp som man inte kanske ens har valt att tillhöra. Det skulle inte falla mej in att vittna till fördel för grannen i en mordrättegång, bara för att vi bor i samma hus - om jag inte vet nåt om fallet.
Men självklart ska orättvisor inte tystas ner! Absolut inte! Men att gå fram på krigsstigar leder bara till förstörelse. Upprättning kan ni bara nå på annan väg. För det går inte att skapa ett samhälle som lyder under en enda universal sanning. Men vi kan skapa förståelse och fred!
Tack o hej!

onsdag, september 06, 2006 7:03:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hej Kristin, och tack för ditt långa och varma inlägg. Jag samtycker helt, vilket ju framgår av punkt 6 i mitt inlägg. Jag vill att det skall vara så som du beskriver.

Men det är ett ofrånkomligt faktum, att om till exempel den katolska kyrkan får tillräckligt stort politiskt inflytande, så ÄR min grundläggande trygghet hotad. Ratzingers instruktioner till katolska politiker världen över är glasklara. Jag kommenterar hans senaste skrift i ämnet här (Anmärkning: just den texten är skriven i stark affekt). Vad tyder på att påven och Vatikanen skulle backa från sin hållning i denna fråga? Vad skulle hända med mig om Vatikanen får betydande politiskt inflytande?

Ett homotolerant samhälle är per automatik inte ett religionsförtryckande samhälle. Det finns många homosexuella som är religiösa. Men ett samhälle där religionen har stor politisk makt ÄR per automatik homoförtryckande. Det är ju bara att läsa vad deras ledare förespråkar för linjer.

onsdag, september 06, 2006 7:21:00 em  
Anonymous Kristin said...

Hej igen Tor och tack... intressant!
Sverige var ju från början katolskt men Luther kastade ju ut avlatsbreven, djävulstron, katolicismen och förklarade att vi människor är både syndare och goda personer samtidigt och vi behöver nåd/förlåtelse. Nu tyckte ju inte Calvin så utan menade att vi skulle betala pengar till (katolska) kyrkan för att sona våra synder och det var bara de som hade gott om pengar som ansågs "frälsta" för Gud hade belönat dom. Tack o lov så flög vansinnigheterna iväg till Rom - och där är dom delsvis kvar i dammiga dogmer. Det tackar vi Luther för! Och det sägs att skillnaden mellan protestanter och katoliker är att - protestanterna har splittrats (vi har massor av församlingar och trossamfund som är protestantiska) medan katolikerna håller ihop och tar strid.
Så jag håller med det du säger!
Men det är även så att människor inom katolska kyrkan i allt mindre utsträckning delar den officiella (katolska) kyrkans uppfattning. De har i regel annan syn på aborter, genforskning, celibat och även homosexualitet. De börjar alltmer likna det protestantiska mönstret och skingrar sig i egna mindre läroläger. Inte många katoliker håller med dogmatikerna om att man inte ska använda kondomer, vilket katolska kyrkan lär ut i bl a Afrika där det verkligen behövs mängder med kådisar för att förhindra aids.
Och deras fundament Naturliga lagen, den använde ju också Hitler när han förklarade raserna som Gud tyckte om - och han använde den precis som Bush faktiskt också gör, för att sätta sig själv som kung över det "utvalda folket" Vidrigheter! Såklart är det detta som även vi vikingar en gång förespråkade och som rasister, sverigedemokrater och allt vad dom kallar sig - försvarar sig med. Begreppet har alltså vanställts för att användas av något Ont. Och det förtryck och den skada som Katolska kyrkan banar väg för är rena rama vanföreställningar.
Men andas ut kära du, jag tror inte du behöver känna oro. För de är inte många i det stora hela som ansluter sig till Hitlers åsikter eller dammiga katolska dogmer. Men visst, de är få men farliga! Därför ska du ta det varligt och inte skrämma bort dom som faktiskt står på din sida och vill dej väl, inom många religioner, faktiskt. Och Jag önskar dej allt gott!

onsdag, september 06, 2006 9:19:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Tack. Jag hoppas förstås att du har rätt. Återstår att se var vår katolske/a bloggare står i de här frågorna.

onsdag, september 06, 2006 9:26:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Inte "katolsk" utan Romerskt katolsk, alltså katolsk på Romerskt sätt (hierarkisk kyrkosyn, Biskopen av Rom som påve, scholastik, skärseld, mässoffer och merit-läror, magisterium, osv) allt kraftigt förändrat i Tridentinska mötena vid 1500-talets mitt.

För-Tridentinska kyrkor, som Svenska kyrkan och den finska, är "bara" katolska kyrkor, dvs allmänneliga på första årtusendets vis: församlingen väljer präst och äger mark och byggnader, inget obligatoriskt präst-celibat, osv, och med visst inflytande från Luther och genom det calvinistiska Enväldets Statskyrka från 1600-talets Calvinism och 1800-talets Pietism.

De anglikanska kyrkorna är katolska på anglikanskt vis, och har mera av Roms 1100-tals organisations- och läro-innovationer än vi någonsin haft och därtill ett betydande inflytande från 1500-talets Calvinism (1600-talets inbördeskrig) och, mot detta, starkt romeriserande drag från 1800-talets Oxford-rörelse (skrudar, äktenskapet som "sakramentalt", avoghet mot omgifte efter skilsmässa, osv).

När Rom kallar sig "katolskt" och låtsas att vi inte är det, är det just för att hävda sin (Tridentinska) partikulära kyrkosyn: Rom som den enda, den egna kyrkan som Kyrkan; alltså den egna tillfälliga och tidsbundna organisationen = "dina trogna i alla tider".

torsdag, september 07, 2006 11:34:00 fm  
Anonymous Kristin said...

Ja, det är lite kul det här med gränsdragningar... åsikter, yttandefrihet och universala sanningar. Jag blev bortfiltrerad från kyrksysters sida när jag ifrågasatte hennes domedagsprofetia (men det är ordnat nu) Och kanske för att jag hänvisade till din sida Tor? Lite komiskt när jag egentligen bara vill lyfta fram olika synvinklar.
(Hälsar också ett tack till dej Göran för intressant kommentar)

fredag, september 08, 2006 3:59:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor!

"Ett homotolerant samhälle är per automatik inte ett religionsförtryckande samhälle."

Jodå, då far man inte förmedla den tro man tillhör utan risk för straff.

"Det finns många homosexuella som är religiösa."

Ja det finns det säkert.

"Men ett samhälle där religionen har stor politisk makt ÄR per automatik homoförtryckande."

Nejdå, så är det inte. Lev i hbt-förhållanden, men tvinga inte religionerna som finns att ha vigselförättningar för er. Det är religionsförtryckande. Och det ÄR per automatik. Men det är klart om du pratar om islam och allah den märklige svärdsvingaren, då kan jag förstå vad du menar.

MVH/Bengt A A

lördag, september 16, 2006 8:53:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hej Bengt A A. Välkommen till bloggen och tack för dina kommentarer.

1. Jag vidhåller vid att ett homotolerant samhälle inte per autotmatik måsta vara ett religionsförtryckaande samhälle. Det finns inget i den homotoleranta "idelogin" som påbjuder förtryck av troende. Det är inte förtryck att hävda sin rätt att få leva i trygghet och rättvisa.

2. Ett samhälle där relgigionen har stor politisk makt ÄR per automatik homoförtryckande. Påven instruerar katolska politiker att motarbeta och riva upp lagar om reglerat samliv för homosexuella. Det finns inget som helst utrymme för att leva i hbt-förhållanden under påvligt överinseende.

Och det är likadant på den lutherska sidan. Den kristna lobbyorganisationen RKTL kämpar för att Sveriges lagstiftning ska spelga Bibeln. Om landet har en ogudaktig lagstiftning och tolererar homosexualitet, kommer Gud att bestraffa hela landet. "Utspy folket". Under sådana premisser finns det inte heller något som helst utrymme för hbt-förhållanden.

Hur menar du egentligen att ett samhälle där kristendomen har en dominerande politisk ställning skulle ställa sig till homosexuella relationer? På vilket sätt och skulle hbt-förhållanden kunna accepteras?

söndag, september 17, 2006 1:30:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home