onsdag, september 13, 2006

Om religiösa friskolor

Jag har länge undrat hur Världen Idag ska förena sitt försvarande av religiösa friskolor med sin islamkritik. Idag kom svaret. Religiösa friskolor är bra – men bara kristna. Absolut inte muslimska. Varför? Jo, för

[islam] är den enda religionen som lär att dess efterföljare ska ta politisk makt för att sedan implementera en lag som ska styra livets alla aspekter, vilket leder till diskriminering mot kvinnor och icke-muslimer.

Detta enligt Dr Patrick Sookhdeo. Tidningen kallar honom islamkännare, och ledare för Barnabas Fund. Vad de inte berättar är att Barnabas Fund är en kristen lobbyorganisation som till stor del ägnar sig just åt islamkritk. Vilken överaskning att Dr Sookhdeo är kritisk mot just muslimska friskolor...

Dessutom har Dr Sookhedo fel. Islam är inte "den enda religionen som lär att dess efterföljare ska ta politisk makt för att sedan implementera en lag som ska styra livets alla aspekter". Kristendomen är i allra högsta grad också en sådan religion. Riksförbundet Kristen Tro och Livsstil har till exempel en agenda som går ut på att Sveriges lagstiftning skall spegla Bibeln för att landet inte skall störtas i fördärvet. Och Vatikanens försök att styra hur katolska politiker ska rösta i parlamenten är välkända.

Här ligger min text Katolsk sharia sipprar in i den demokratiska processen, som handlar om hur Vatikanen försöker förmå katolska politiker att till varje pris hindra eller riva upp lagar som reglerar samlevnad mellan homosexuella personer. Att som Dr Sookhedo hävda att kristendomen inte är en religion som leder till diskriminering är en uppenbar lögn.

1 Comments:

Anonymous Mohamed Omar said...

Mohamed Omar och tidskriften Minaret har en hemsida: www.mohamedomar.se

torsdag, september 14, 2006 9:03:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home