fredag, september 01, 2006

Är kristna lögner OK?

I en ledarartikel om den gångna veckans tryckfrihetsmanifestation på många håll i mediesverige säger Hans-Göran Björk emot sig själv på ett häpnadsväckande sätt.

Manifestet är lovvärt men varför hördes inget när Åke Greens predikan passerade genom tre domstolar? Och bör tryckfriheten verkligen vara så obegränsad att det ska finnas möjlighet att skapa en lögn och sprida den utan att det ska svida ordentligt hos den som är ansvarig?

Björk avser Expressens lögner beträffande Mikael Persbrandt, och menar att spridandet av sådana ska svida ordentligt, samtidigt som han försvarar Åke Greens lögndigra predikan. Expressens lögner är tydligen att betrakta som straffbara, men att Åke Greens lögner är godtagbara...

Här följer en kort uppdatering över lögnerna i Åke Greens predikan:

- Han säger att AIDS har uppkommit på grund av homosexualitet. Det är lögn. HIV kan smitta genom samlag, men kan inte ALSTRAS av homosexuella samlag.

- Han påstår att AIDS kommer att spridas i större utsträckning i och med partnerskapslagstifningen. Det är lögn. Hur kan en lag som reglerar tvåsamma parrelationer medföra en ökning av en sjukdom som sprider sig genom partnerbyten och sexuellt risktagande?

- Han säger att "Varken i djur- eller växtriket förekommer några abnormiteter", och syftar med den formuleringen på homosexella handlingar. Det är lögn. Homosexuella handlingar är väldokumenterade inom många djurarter. Dessutom förekommer det gott om andra typer av abnormiteter inom djurriket, såsom incest, kannibalism, sadism, utstötning av svaga och sjuka med mera.

- Han säger att homosexualitet till varje pris är något man väljer själv. Det är fegt, lögnaktigt och gränslöst respektlöst mot alla de som upptäcker att de inte dras till det motsatta könet, och drabbas av skamkänslor och ångest på grund av detta.

- Han översätter felaktigt formuleringarna 1 Kor 1:9-10 till gosseskändare. Enligt professor Chrys C. Caragounis handlar det i grundtexten om aktiva och passiva homosexuella. (Vilket i sig är inadekvata begrepp för indelning av homosexuella, men det är en annan historia.)

Dessutom kan man å det starkaste ifrågasätta följande:

- "Här läser vi för första gången om homosexuella män", säger han om berättelsen om Sodom och Gomorra. På vilket sätt är den berättelsen representativ för homosexuellt beteende?

- Han för in resonemang om övergrepp på djur och barn. Vad har det i en predikan om homosexualitet att göra?

- Han säger att pedofiler börjar sin syndakarriär som homosexuella.

Etiketter:

4 Comments:

Anonymous åsiktstorped-micke said...

Jag tror du skrev lite hastigt när du skrev "Homosexuella handlingar är väldokumenterade inom många djurarter. Dessutom förekommer det gott om andra typer av abnormiteter inom djurriket [...]" Jag ser inte homosexuella handlingar som abnormiteter, varken om det sker mellan människor eller andra djur. Jag ser å andra sidan inte heller någon av de andra sakerna som "abnormiteter", eftersom de är beteenden som fyller ett syfte för arten - varför skulle det vara abnormt?

Att gå till djurvärlden för att hitta argument för mänskligt beteende är inte rätt sätt att bemöta "det är onaturligt"-argumenten, eftersom man då själv hamnar i naturligt-onaturligt-fällan.

söndag, september 03, 2006 12:13:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Jag anammar ofta mina debattmotståndares terminologi och verklighetsuppfattning för att min egen argumentering skall gå fram och i bästa fall förstås och bli föremål för reflektion. Det är därför jag alltid kritiserar kristenheten ur ett retoriskt perspektiv och aldrig utifrån till exempel queerteori - eftersom de helt enkelt inte erkänner den. Och erkänner de inte grunden för kritiken, blir den givetvis verkningslös.

Men ibland blir det otydligt och rörigt, det erkänns. Som i exemplet du anför. Och i det här svaret. Öronen ringer efter noise- och elektrofest i Malmö.

söndag, september 03, 2006 2:11:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tor!

"Dessutom förekommer det gott om andra typer av abnormiteter inom djurriket, såsom incest, kannibalism, sadism, utstötning av svaga och sjuka med mera."

Men vad trevligt att det är naturligt med incest, kannibalism, sadism, utstötning av svaga och sjuka med mera. ;-)

MVH/Bengt A A

lördag, september 16, 2006 9:08:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Just precis, Bengt. Du verkar inse hur absurt det är att sammanföra alla dessa abnormiteter under samma paraply som homosexualitet.

Jag vänder mig i min raljanta text mot Åke Greens naiva idealisering av djurriket, där han påstår att det inte förekommer några abnormiteter. Det gör det bevisligen.

söndag, september 17, 2006 1:38:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home