onsdag, september 06, 2006

Relevant om könsroller

Könsrollsdebatten går vidare i Dagen. Idag ställer litteraturvetaren Mattias Agnesund en mycket relevant fråga till dem som pratar om könsroller och könsgränser som något Gudagivet:

Men om den absoluta könsgränsen i någon mån omfattar även de traditionella könsrollerna, hur kan det då vara helt okej [...] att enskilda individer väljer att bryta mot detta mönster? Blir inte detta också ett uppror mot skaparen?

Den som argumenterar för att könsrollerna är givna av Gud, kan ju näppeligen acceptera några som helst avsteg. Det vore ju att bryta mot Guds ord. En kvinnlig chef, usch. En man som diskar, hu. En kvinna som försörjer sin familj, aja baja...

2 Comments:

Blogger Noa Resare said...

Jag tycker att Agnuesunds fråga slår huvudet på spiken. Jag har i mina ganska långa samtal med Olof och Mona Edsinger (vi är barndomsvänner) förundrats över hur deras syn på skapsleberättelsen som norm och de vrakar och väljer bland de konsekvenser en sådan normativitet ger fritt efter vad sammanhanget kräver.

Om man säger att något kan vara synd (till exempel äktenskap mellan personer av samma kön) endast utifrån att det inte beskrivs och sanktioneras i skapelseberättelsen ger man den har en normativ kvalitet som får långtgående konsekvenser. För hur är det egentligen med etnicitetsöverskridande äktenskap? Beskrivs sådana i skapelseberättelsen? Eller över huvud taget något beteende som bryter mot konservativt kristna stereotyper om hur livet skall levas. Allt som avviker skulle rimligen kunna fördömas om skapelseberättelsen blir normen.

Men att fördöma varje individ som bryter mot till exempel könsrollsstereotyperna med hänvisning till skapelseberättelsen blir man inte särskilt populär av, bättre då uttala sig diffust om "gudagivna roller" och "naturlig spänning mellan könen". Att den logiska konsekvensen av en sådan argumentation blir att den som avviker syndar mot skapelsen väljer man att tala tyst om.

Jag tycker att det ärliga att göra vore att välja. Antingen säger skapelsen att alla avvikelse från normen är synd, eller så gör den inte det.

onsdag, september 06, 2006 10:04:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Just så. Det riskabla med att dra in Gud i såna här resonemang är att förhållandena blir absoluta. Antingen eller. Jag ser ytterst sällan kristenheten dra konsekvenserna av denna polarisering.

onsdag, september 06, 2006 10:18:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home