onsdag, september 20, 2006

Svar till Samuel

Bloggaren Samuel tycks ha startat sin blogg Kaskad enkom för att bemöta mig. Det är förvisso smickrande att tas på så stort allvar. Tyvärr fungerar inte kommentatorsfunktionen på hans blogg, så vi får tillfälligtvis nyttja denna otympliga form av blogg-mot-blogg-debatt. Här bemöter jag hans senaste inlägg:

= = = = = = = = = = =

Att debattera är tidskrävande. Särskilt när man har ett arbete att sköta bredvid. Att behöva sitta och försvara sig från avsiktliga missförstånd vantolkningar och hårklyverier är därför högst irriterande och frustrerande. Jag uppskattar din debattvilja och sprudlande argumentationslust, och jag fortsätter mer än gärna diskussionen. Men SNÄLLA, läs mina texter bättre, och framförallt: utgå inte från att jag är en trångsynt idiot. Jag tycker inte att jag förtjänar det. Försök också att växa ur den puerila den-som-sa-det-han-var-det-argumentationen. Ska vi debattera, ska vi debattera på riktigt, och inte med hink och spade. Jag ska försöka bena upp och bemöta det du skriver:

1a. Hetslagen gäller även trosuppfattning. Känner du dig kränkt eller förföljd på grund av din religiösa övertygelse har du samma möjlighet att polisanmäla precis som judar, homosexuella eller mörkhyade. Nej, du har ingen ”egen” diskrimineringsombudsman. Men anledningen att det finns en HomO är att hatbrottsligheten mot homosexuella är ett fenomen som hittills har sopats under mattan, och samhället vill markera sin försummelse tydligt. Det är också ett sätt att informera om att denna brottslighet och problematik finns. På sikt kommer sannolikt alla diskrimineringsgrunder att samlas under en och samma myndighet.

1b. Du påstår att man inte får kritisera ”den homosexuella livsstilen”. Får man inte? Vad är det du så gärna vill säga, men inte får? Säg det, så får vi se. Om du inte vågar: maila mig privat, så lägger jag ut det på min blogg: tor-at-radioman.se

1c. Anser du att du blir kränkt om samhället sanktionerar och uppmuntrar homosexuella att leva i stabila parförhållanden, och att samhället erbjuder en samlevnadsform för detta?

1d. Anser du att det är troligt att en stat med kraftiga influenser av till exempel Vatikanen, det vill säga där påvens ord har stort politiskt inflytande, skulle sanktionera sådana förhållanden som beskrivs under 1c? Hade det blivit en partnerskapslag i Sverige om (kd) hade haft riksdagsmajoritet? Hade det ens blivit en sambolag för homosexuella? Läs riksdagsprotokollen, så får du se.

1e. Du talar om kränkningar i termer av hönan eller ägget. Vad kom först? Kyrkans fördömelse och förföljelse av homosexuella, eller hetslagen?

2. Återkom som sagt gärna med länk. Det är smickrande att vara så läst och påpassad.

3. Jag sätter inget motsatsförhållande mellan religiösas och homosexuellas rättigheter. Du ställer den konkreta frågan ”Är det viktigare att skydda homosexuellas rättigheter än religiösas? ” Jag svarar nej. Svaret på frågan utvecklas förhoppningsvis under punkt 1b, 1c och 1d.

4. Du låtsas som att du inte läst min argumentation om ordet homofobi. Jag exemplifierade med ordet ”antisemit”, som trots sina ordstammar inte har ett dugg med att vara emot semitiska folk att göra, utan enbart emot judarna. På samma sätt har ordet homofob förskjutits till att även innefatta annat än vad som har med ”sjuklig rädsla” att göra.

Nationatencyklopedin skriver:
personlig, irrationell rädsla för homosexualitet, homosexuella människor eller egna homosexuella impulser. Även samhällets rädsla för och intolerans mot homosexualitet kan kallas homofobi.


Nationalencyklopedins ordbok skriver:
rädsla eller avsky för homosexualitet

Och det av kristenheten nyligen lanserade ”kristofobi” som är konstruerat på samma sätt innefattar givetvis även allmän skepsis och demoniserande hållning gentemot kristna.

Hoppas det rättar till sig med kommenatarerna.

4 Comments:

Anonymous Samuel said...

Jag ska fatta mig kort: jag svarar alla som svarar på mina inlägg, du har varit en av de mest aktiva så här långt. Men intreset att debattera med ngn som inte verkar vara riktigt seriös kan ju på sikt bli ganska tungrott. Jag vet inte var hink-o-spade resonemanget kom ifrån, så talar oftast ngn vars argument tryter. Jag anser att om du läser den debatt vi fört kan man nog knappast anklaga mig för att föra debatten på en låg nivå, däremot kan man ifrågasätta dina generaliseringar, fördomar och omotiverade uttalanden. Jag hoppas att inlägg med storebrors attityden slutar förekomma hos Billgren, annars förstår jag orsaken till att många inte tar debatten med dig.
Till sist: jag har aldrig kallat dig trångsynt idiot, vet inte vilken öm tå jag trampat på. Även jag arbetar, skriver inlägg på raster mm. Kommer definitivt att sluta föra debatten med dig på detta sätt, tyvärr gick det inte att debattera seriöst med dig heller, vilket jag först trott. Men man får som du säger ständigt ompröva vad man gör.
(Nu ska kommenattorsfunktionen fungera).

onsdag, september 20, 2006 1:16:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

--- Mitt utbrott föranleddes framförallt av de hisnande och obegripliga slutsatserna du kommer fram till under punkt ett:

Billgren hävdar att när vissa gör sådana försök att ifrågasätta och kritisera saker i och kring den homosexuella livsstilen (precis som man gör med tro, etnicitet och kön för att ta några exempel) så är dessa per automatik kränkande Orsak: "De utgår bara från samkönade par som inte vill leva i sådana relationer"?!?

Jag upplever inte det vara ett ärligt försök att förstå min argumentation. Möjligen är det för att jag inte förstår hur du menar.

--- Med hink-och-spade-resonemanget menar jag ditt sätt att ta upp käpphästar och retoriska figurer av mig, och använda dem mot mig. Det är ungefär som ett sånt här meningsutbyte:
- Säg "Du är dum."
- Du är dum.
- Nej, säg att DU är dum.
- Du är dum.
- Nej säg att det är DU som är dum.
- Jag är dum.
- Ha ha, du sa att du är dum...

--- För det första efterlyser du vidsynthet i min argumentation. För det andra antyder slutsatsdragningen i din punkt 1 att jag skulle vara en förvirrad stolle. Härav trångsynt idiot.

onsdag, september 20, 2006 1:34:00 em  
Anonymous Samuel said...

Du bör inte låta dina tolkningar och slutsatser av det som debatteras styra på detta sätt. Jag har på intet sätt försökt få dig framstå som sämre vetande, varje sådan slutsats tyder på missförstånd eller övertolkning. Du måste acceptera att min utgångspunkt är fakta och vilka åsikter jag har, inte att demonisera dig. Om det uppfattats så kan jag inte annat än be om ursäkt, men när man debatterar bör man kunna ha en ngt hårdare panna än att ta åt sig på detta vis. Det var mina sista ord, i denna fråga vill säga :)

onsdag, september 20, 2006 2:07:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Underbart. Vi hörs således.

onsdag, september 20, 2006 2:20:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home