måndag, september 11, 2006

Värden Idag och statistik. Igen...

I artikeln Här är följderna av familjeexperimenten går idag Ruben Agnarsson på Världen Idag igenom utvecklingen som enligt honom har lett till en 366-procentig ökning av antalet anmälda sexualbrott mellan 1975 till idag.

Redan första meningen är ett stolpskott som sätter standarden för resten av texten. Samma vanliga dövblinda statistiktolkning som vi blivit så vana vid i Världen Idag:
Skilsmässor var ett nästan okänt begrepp i Sverige ända fram till slutet av 1800-talet.

Ja, Ruben, och det beror på det fram till början av 1900-talet inte var möjligt att begära skilsmässa annat än efter bevisat äktenskapsbrott. Äktenskapslagarna gjorde att kvinnan var ekonomiskt livegen under mannen och han var hennes förmyndare. Läs mer i professor Christina Carlsson Wetterberg utmärkta Understreckare om äktenskapets moderna historia, som publicerades i SvD häromdan.

Förutom skilsmässor och aborter är självfallet samhällets ökade tolerans mot homosexuella en stor bov i dramat. Här är ett urval av de faktorer som enligt Agnarsson lett till ökningen av antalet anmälda sexualbrott:

--- Att reglerna i sambolagen 1988 gjordes tillämpliga även för homosexuella samboförhållanden.

--- Att riksdagen 1994 beslutade att införa registrerat partnerskap, "vilket ytterligare underminerade den traditionella synen på äktenskap och samliv." Han beklagar uppenbarligen att "registrering av partnerksap förde med sig i princip samma rättsverkningar som ett äktenskap".

--- Han kopplar ihop 60- och 70-talets sexuella frigörelse med krav på ökad tolerans mot övergrepp mot barn, och vältrar sig med sedvanligt välbehag i Pedofila Arbetsgruppens kopplingar till RFSL (som på den tiden denna fanns sträckte sig till en gemensam postbox. Det är självfallet illa nog, men att som Agnarsson ständigt lyfta upp det som något representativt för homorörelsen är felaktigt).

Agnarsson hänvisar friskt till Brottsförebyggande Rådets statistik i sin artikel. Men han nonchalerar lika energiskt BRÅ:s egna slutsatser om varför antalet anmälningar har ökat. Så här skriver Peter L. Martens i en rapport om sexualbrottsligheten:

Under de senaste 28 åren har antalet polisanmälda sexualbrott mer än tredubblats. Detta beror troligen på en ökning av anmälningsbenägenheten.

En annan orsak torde vara att fler handlingar har blivit brottsliga under dessa år.

Världen Idag har en rik tradition av att använda statistik på ett ohederligt och populistiskt sätt, genom att uteslutande hänvisa till de kalla sifforna utan att värdera dem eller föra in relevanta omständigheter i resonemangen. Här skriver jag till exempel om deras kampanj för att få det att verka som att det dödliga våldet i samhället har ökat markant.

6 Comments:

Blogger Noa Resare said...

När jag läser sådana avgrundsvrål från de extremkonservativa önskar jag att jag levde i ett land som någon gång kunde få uppleva en liberal icke socialistisk regering som inte var tyngd av sådna politiska krafter.

Jag är absolut ingen vän av socialism, men när det finns politiska krafter som yttrycker sig som Agnarsson och dessa krafter har en relativt betydelsefull roll inom kristdemokraterna funderar jag på om dessa ändå inte är att betrakta som huvudfienderna för den som förespråkar en liberal ideologi.

måndag, september 11, 2006 8:25:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Ack vad jag håller med! Du ringar in mina ståndpunkter på pricken. Hur kombinera liberalism med konservatism? Det är egentligen absurt. Höger-/vänstersystemet är verkligen inadekvat. Jag tröstar mig med att de konservativa krafterna inom Kristdemokraterna inte verkar vara särdeles framträdande. Men i en förhandlings- och kompromisssituation i en eventuell koalition vet man aldrig vilka eftergifter och kompensationer som kan bli resultatet. Det kan bli fullständigt livsfarligt.

måndag, september 11, 2006 9:42:00 em  
Anonymous Björn said...

Jag är livrädd för hur just en eventuell kompromiss situation mellan aliansen skulle se ut när det just gäller frågor om homosexuellas rättigheter.

Jag har alltid röstat liberal- konservativt och ser det som min skyldighet att påverka de neokonservativa inom KD till mer öppenhet och förståelse snarare än att ta steget att bli vänster.

Men jag ska ärligt säga att vinner aliansen och det visar sig man kommer kompromissa med KD kring frågor om homosexuellas rättigheter, abort, Stamcellsforskning etc så kommer jag vända mina åsikter i 180 grader och bli den mest högljudda motståndaren de förmodligen sett.

Nu kommer inte detta ske kan jag säga med en relativt god inblick i många av kandidaterna i aliansen och deras ståndpunkter i frågorna.

tisdag, september 12, 2006 9:57:00 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Detta med att skilmässa var svår att få gäller bara från nya Giftermålsbalken 1920.

Då infördes en mängd besvärligheter, prövotid på upp till 3 år osv.

Dessförrinnan gick det på en vecka.

Den ena parten "förlöpte" hemmet genom att resa till Köpenhamn och ta in på hotell ;=)

Detta var rutin vid svenska domstolar.

(Samtidigt hävnisades de "främmande trosbekännare" osv. som inte tilläts gifta sig enligt svensk lag att också de resa till Köpenhamn, och där ingå äktenskap på danska - som sedan gällde i Sverige)

onsdag, september 20, 2006 4:55:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Och mannen var bara förmyndare för hustrun (efter 1745) om de hade ingått ett svensk äktenskap genom att v i g a s i kyrka - i Äktenskap utan vigsel (dessa fick med Sv RL 1734 sämre rättsverkan men förblev likafullt lagliga till 1/1 1918) var mannen inte förmyndare över hustrun.

Många kvinnor föredrog alltså att inte gifta sig med vigsel - vilket också var det gängse för obesuttna.

jfr CJL Almqvists Det går an, 1839.

onsdag, september 20, 2006 5:00:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Observera att det var den calvinistiska Staten, som försökte hindra skilsmässor.

Före Enväldet och före Enväldets misogyna Rikslag 1734 var det Domkapitlen som beslutade om Äktenskap och Skilsmässa, och de dömde i 75% av fallen så som parterna ville - oavsett vad Kyrkoordningen råkade säga.

Detta efter den äldre rättsprincipen, att Lokalsamhällets Lugn var vad som skulle uppnås.

Enväldet hade pga sin ny-platonism en annan uppfattning och de naturrättsligt utbildade domarna utgick också från att kvinnan - Evas dotter - var v å l l a n d e.

onsdag, september 20, 2006 5:06:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home