onsdag, oktober 18, 2006

Brokeback Mountain tabu på Malmöskolor

Filmen Brokeback Mountain kommer inte att visas på Antirastiska Filmdagarna i Malmö, eftersom ingen skola har uttryckt önskemål om att se den. Krister Kjällström på Kryddgårdsskolan i Malmö som också är ordförande i Barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö, tror att stämningarna i Malmöområdet kan vara extra känsliga när det gäller manlig homosexualitet.
– För en del år sedan tvingades informatörer från RFSL mer eller mindre springa gatlopp på Rosengård därför att deras information väckte så starka negativa reaktioner. Situationen har förbättrats men i högstadieklasser med övervägande invandrarelever uppfattas homosexualitet som oerhört hotfullt, säger han till Sydsvenska Dagbladet. (K-Online)

Well, för det första kan man fråga sig vad Brokeback Mountain har på antirasistiska filmdagar att göra... Så här förklarar arrangörerna sina utgångspunkter:
Rasism handlar inte enbart om olika etniska grupper. Det är en vid definition som inkluderar förtryck, maktmissbruk, beteenden som förstärker vi-dom-tänkande, vardagsrasism, osynliggörande och andra härskartekniker samt likgiltighet. (källa)

Det är självklart att en diskussion om rasism även måste innefatta rasismens mest grundläggande mekanismer, det vill säga just intolerans och vi-och-dom-tänkande. Mekanismerna är desamma oavsett vilken grupp som utsätts. Att en harmlös film som Brokeback Mountain inte skulle kunna visas i det sammanhanget är sorgligt och oerhört viktigt att uppmärksamma.

4 Comments:

Blogger malte said...

Det finns förvånande många inom, umm, homolobbyn och dess angränsande områden som verkar tro att homofobi och rasism är i princip samma sak. RFSL-basen Sören Andersson argumenterade så på en RFSL-konferens om etniska relationer för ett år sedan. Arrangörerna i Malmö verkar tillhöra den gruppen.

Jag begriper inte varför Brokeback mountain skulle vara intressant i det här sammanhanget. Det finns andra filmer som behandlar både homofobi och rasism samtidigt - kanske man inte hade hört talas om dem.

onsdag, oktober 18, 2006 3:40:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jag håller i princip med. Fast sammanblandningen äger ju viss relevans om man förklarar rasismbegreppet på arrangörernas vis, och vaskar fram grundmekanismemen: intolerans.

Fast man får ju inte förledas att tro att en homosexuella över lag skulle vara mindre rasistiska än andra...

onsdag, oktober 18, 2006 4:09:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Eller minoriteter mindre homofoba än andra...

"Förnekelse" är en central funktion i detta.

(och uppriktigt sagt låter detta verkligen Malmö :-(

torsdag, oktober 19, 2006 12:46:00 em  
Anonymous Anonym said...

Och hela resonemanget skriker Göran!

lördag, oktober 28, 2006 1:50:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home