tisdag, oktober 24, 2006

Debatt om Brokeback Mountain

Efter artiklarna om att Brokeback Mountain undviks på Malmöskolor för att homosexualitet är ett laddat ämne särskilt i invandrartäta områden har en insändardebatt satts igång i Sydsvenskan. (Jag kommenterade saken här.)

Den 19 oktober skrev Charlotte Andersson att hon var glad att filmen inte visades. Hon frågar sig vart rätten att motsätta sig homosexuellas rättiheter har tagit vägen. Hon är kritisk till att filmen upplyfter otroheten till norm. Men det är ju det den absolut inte gör. Låt gå att Jacks (Jake Gyllenhaal) relation till sin hustru och hennes familj är raljant skildrad – men den delen av filmen är slapstickartad humor och bör självfallet bedömas efter sådan måttstock. Däremot skildras relationen mellan Ennis (Heath Ledger) och hans fru djupt seriöst och på ett minst lika tragiskt och medkännande sätt som relationen mellan Jack och Ennis.

Den scen som jag minns som mest gripande så här i efterhand är inte mellan Jack och Ennis, utan mellan Ennis och hans fru, när hon berättar om hur hon lagt en kärleksfull lapp i fiskelådan, och upptäckt att han inte ens öppnat lådan på fisketuren. Otroheten skildras absolut inte som något bra eller eftersträvansvärt, utan som en konsekvens av en samhällsstruktur som påtvingar folk roller och beteendemönster.

Här följer hela Anderssons insändare:

Jag är mycket glad att höra att Malmös skolor inte visat intresse för att visa filmen Brokeback Mountain som handlar om två homosexuella cowboys. Olof Lundborg, Lärarnas riksförbund, anser, enligt Sydsvenskan den 15.10, att just Malmö är en stad där denna film behöver visas. Varför då?

Varför vill Lärarnas riksförbund visa en film som handlar om otrohet och homosexualitet? Är detta något vi vill lära den uppväxande generationen? Att detta ska ses som "normalt"; en alternativ livsstil?

Om jag hade barn skulle jag inte vilja att de såg denna eller andra filmer om homosexuella. Var är våra rättigheter och vår valfrihet som inte stöder utvecklingen som det svenska samhället går mot; att det ska skapas allt fler rättigheter för de homosexuella (att adoptera, inseminera, få gifta sig etc), att tv-program alltmer ska ha med en rollkaraktär som är homosexuell och att vi ska "upplysas" om HBT-frågor och lära oss att tolerera dessa människors livsstil alltmer? Det handlar inte om att skapa acceptans längre för att det finns människor med homosexuella böjelser, utan mer om att skapa tolerans och införlivande av den homosexuella livsstilen som något "normalt" i samhället. Var är vår valfrihet som inte vill att våra barn ska utsättas för homosexuella budskap, om de ska tvingas att se homofilmer i skolan och bli "upplysta"? Man undrar vart vårt samhälle är på väg.

Man kan lika gärna fråga sig varför skolelever ska tvingas se Schindlers List. Vart är valfriheten? Idag bemöts hon av läraren Yvonne Rosén, som framhåller att det enligt skollagen är skolans uppdrag att "motverka alla former av kränkande bahandling såsom mobbing och rasistiska betetenden". Insändarskribenten Karl Hansson frågar sig "hur utökade rättigheter för HBT-personer skulle kunna ha en konkret eller negativ inverkan på Charlotte Anderssons existensberättigande". Han framhåller att han skulle må fruktansvärt dåligt om han inte öppet kunde få visa sin kärlek till sin flickvän. "Det är 2006 och det är dags för väldigt många att fatta mod och plocka av sig skygglapparna".

Jag gissar att debatten kommer att gå vidare.

19 Comments:

Anonymous James said...

Hmmm, jag förstår din tanke. Men kan du förstå att mnskor bedömer filmen utifrån det som skrivs i insändaren, en film som romantiserar otrohet. Och att allt som har ett inslag där homosexualitet tas upp inte döms bort av den orsaken. Det kan ju faktiskt finnas andra orsaker än just det. Eller?

tisdag, oktober 24, 2006 9:12:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

"Vi", "våra barn"...

Jag, mej och mitt.

tisdag, oktober 24, 2006 9:19:00 em  
Anonymous M. said...

"Och att allt som har ett inslag där homosexualitet tas upp inte döms bort av den orsaken. Det kan ju faktiskt finnas andra orsaker än just det. Eller?"

Ja, det kan finnas andra orsaker. Den är en möjlighet. Men nu var det ju inte så i det här fallet.

tisdag, oktober 24, 2006 9:39:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

J a m e s
Um... Nu förstod jag inte helt hur du menar. Kan du formulera på annat sätt eller förtydliga?

onsdag, oktober 25, 2006 7:52:00 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Sen var det ju så att Brokeback Mountain h a n d l a r om homosexualitet i Mellanvästern för 40 år sedan; den är inte ett "inslag". Det är otroheten som är ett inslag - och som (vilket påpekas i posten ovan) inte beror av personerna, utan av det omgivande samhällets tryck.

onsdag, oktober 25, 2006 7:52:00 fm  
Anonymous James said...

Visst kan jag förtydliga, ansåg själv att jag var otydlig när det skrevs i all hast. Det jag menade var helt enkelt att filmer, utställningar, eller andra kulturarrangemang som tar upp homosexualitet och debatteras, ifrågasätts eller helt motarbetas kanske inte alltid gör det bara pga att det handlar om homosexualitet utan av andra orsaker. I det aktuella fallet romantiseringen av otrohet, i andra fall som t.ex Ecce Homo avbildningen av Jesus inte bara som homosexuell utan också i vissa fall promiskuös. Här tror jag att homorörelsen ibland har en benägenhet (som säkert gäller även andra minoriteter) att tolka all form av kritik mot en film som Brokeback Mountain mot bakgrund av homofobi. Men det kan faktiskt finnas andra orsaker. Håller du med?

onsdag, oktober 25, 2006 10:08:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Hm... Visst kan det ligga det till hands att tolka kritik mot en film som BM mot bakgrund av homofobi, precis som att man slentrianmässigt och förhastat kan dra till med antisemitism om någon kritiserar Israelisk politik. Men jag kan i ärlighetens namn inte se några exempel på där någon "företrädare för homorörelsen" har gjort det.

Jag har två viktiga invändningar mot dina exempel:

1. Brokeback Mountain romantiserar inte otrohet. Otrohetsdelarna i filmen skildras mycket smärtsamt och gripande (som jag skrev i mitt inlägg).

2. Ecce Homo framställer så vitt jag kan se inte Jesus som homosexuell, utan omgiven av homosexuella. Bara för att Jesus ungicks med tullare och prostituerade betyder det väl inte att han själv var prostituerad eller tullare? Och var ser du att Jesus framställs som promiskuös?

onsdag, oktober 25, 2006 10:27:00 fm  
Anonymous James said...

Tor: Har nu svarat på inlägget om polen och artikeln i K-Online. Bättre sent än aldrig...

onsdag, oktober 25, 2006 10:39:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Instämmer. Har bemött.

onsdag, oktober 25, 2006 12:26:00 em  
Anonymous J a m e s said...

1. Ok, min poäng var inte just det utan att det kan vara andra orsaker till att en film eller andra evenemang som handlar om homosexualitet kan vara oomtyckt. Man MÅSTE inte till varje pris förutsätta att man är ett offer.

2. Bilder är ju till sin natur orsak till spekulationer. Jag har svårt att se på bilderna utan att dra kopplingen att konstnärer försöker framställa Jesus som homosexuell. Jag vill dra mig till minnes att det finns mycket sexanspelningar invävda i bilder, mycket "hud" så att säga. De bilderna representerad inte min och tusentals andra kristnas, som reagerade, syn på Jesus Kristus.

onsdag, oktober 25, 2006 3:49:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

1. Det är korrekt. Det måste man inte.

2. Ta vilken målning som helst som föreställer till exempel nedtagningen från korset eller Jesu dop ska du få se på mycket hud. Det ÄR mycket hud i denna typ av konst. Det har alltid varit så. Elisabeth Ohlson har dessutom vid upprepade tillfällen understrukit att syftet med bilderna INTE är att skildra Jesus som homosexuell, utan just som omgiven av homosexuella. Att skildra Jesus som homosexuell hade rent konstnärligt varit gränslöst banalt, eftersom det gjort så oerhört många gånger tidigare.

Bilderna ligger här. Det är märkligt att så få och mediokra bilder kan få sån betydelse...

onsdag, oktober 25, 2006 4:14:00 em  
Anonymous Jamme said...

OK, jag ska avsluta denna diskussion så här. Jag tycker att det är ensjälvklar rätt att hon fick ställa ut bilderna, men tyckte att ett konstmuseum, snarare än domkyrkan, varit en bra plats. Då dessa bilder i första hand inte har med religion utan kultur att göra. Sedan TYCKER JAG att bilderna är provocerande. Jag är, som jag skrev i tidigare kommentar, medveten om att Jesus ibland avbildats med naken överkropp därför att sammanhanget bjudit detta, t.ex vid dop och korsfästelse som du korrekt tar upp. Men i dessa bilder visas Jesus naket, promiskuöst och medvetet utmanande i sammanhang som på intet sätt kräver det, det naturliga i dessa sammanhang vore påklädnad. Men det har med mina åsikter och göra, och det kanske inte är så konstigt att vi tycker olika om detta, då jag är kristen medan du, som jag fattar det, inte direkt är religiös.

fredag, oktober 27, 2006 4:19:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Det verkar inte som att Jamme sett bilderna.

fredag, oktober 27, 2006 6:34:00 em  
Anonymous Jamme said...

Ok, det var ju ett seriöst argument Göran (NOT). Jag har sett bilderna, men du kanske har tolkningsföreträde på dessa likaväl som Bibeln? Ojojojoj

fredag, oktober 27, 2006 7:19:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

1. Det är väl inte bara bar överkropp det handlar om i dopet och nedtagningen från korset?

2. På vilket sätt skildras Jesus promiskuöst i Ecce Homo-bilderna?

3. Ecce Homo-bilderna framställer Jesus omgiven av syndare (vi är alla syndare). På vilket sätt handlar inte det om religion? Anser du att altarmålningar som framställer Jesus på Golgata med rövarna är lika stötande?

måndag, oktober 30, 2006 10:01:00 em  
Anonymous Bengt said...

Ecce Homo utställningen var hån mot alla kristna, det går inte att komma ifrån. Just för att Jesus
a l d r i g godkände synden homosexualitet. Men denne hetsfotograf ville förmedla en falsk bild av Jesus.

Men det har alla som kan läsa redan förstått.

onsdag, november 01, 2006 1:38:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

B e n g t
Vem syndar på bilderna? Ingen av de avbildade har så vitt jag kan se sex.

onsdag, november 01, 2006 7:46:00 fm  
Anonymous Bengt said...

Syndar på bilderna, sex? Vad menar du nu?

Jesus godkände aldrig synden homosexualitet. Elisabeth's, hetsfotografens, syfte är och var att Jesus skulle omfamna en som lever i synd till sig. Det gör han inte, man måste sluta med sin synd.

Så ja hennes bilder är enbart falskhet, en helt falsk bild av Jesus.

måndag, november 06, 2006 11:16:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Det du avser med synd i sammanhanget är att ha sex med någon av samma kön. Det är ju ingen synd att vara homosexuell, eller hur? Ingen på bilderna har så vitt jag kan se sex.

Det är lustigt att du (som verkar vara kristen) inte anser Jesus vara stark nog att utstå prövningar och utmaningar av det här slaget. Vad är det för märklig kristusbild som inte förmår bli undersökt och utforskad?

Som jag ser det, min enkla tolkning av den aktuella konsten (för det är vad det är, ingen vidare konst för övrigt) är att Ohlson utmålar Jesus i situationer som vi känner från Bibeln. Han omgav sig med syndare. Prostituerade, tullare m.fl. Han dog på korset tillsammans med rövare. Ohlson ersatte dessa med andra syndare - homosexuella – för att se vad som hände. Och det som hände var att stora delar av kristenhenten avslöjade sin ringa tro på Jesus. Prostituerade, tullare och tjuvar – det går an. Men inte homosexuella… Deras tro på Jesus räckte inte till ett sådant tankeexperiment.

Ecce Homo är gjort inom ramen för traditionen av så kallad inkluderande teologi, som historiskt sätt har varit vanlig bland andra minoriteter, till exempel svarta. Ingenstans i Bibeln står det väl att någon av Jesu lärjungar var svart, är det då fel och syndligt att portättera dem som just svarta?

Jesus godkände aldrig homosexualitet, säger du. Nej, han talar aldrig om homosexualitet.

tisdag, november 07, 2006 7:27:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home