onsdag, oktober 18, 2006

Några av bloggens utgångspunkter

Detta är en sammanslagning och redigering av två texter som funnits på min antigaylänksamling och Världen Idag-sajt sedan begynnelsen. Lägger dem för symmetrins skull även här.

Kyrkorna och samfunden gör enorma insatser för de svaga i samhället. Insatser som ofta negligeras eller till och med förlöjligas. Det offentliga samtalet kring religion handlar istället ofta om avarterna, och medierapporteringen rörande religiösa frågor präglas av pinsam okunskap från journalisternas sida. (Knutbyfallet är det senaste exemplet.) Det är tråkigt att människors tro och övertyglese inte respekteras i högre grad. En uppriktig och ärlig gudstro får människor med det behovet att må bra, och positiva känslor sprider sig till resten av samhället. I kraft av att vi är olika och lever våra liv på annorlunda sätt kan vi inspirera varandra, ta lärdom och lära oss förstå andra lösningar. Jag tror inte själv – men jag tror att de troende tror. Att vara av annan uppfattning vore gränslöst högmod. Det skulle vara som att påstå att två människor som älskar varandra djupt och innerligt inte alls gör det. Och vem har rätt att påstå något sådant?

Urvalet av argument och ståndpunkter som jag bemöter på den här bloggen är givetvis inte representativt och ger sammantaget ingen korrekt bild av religiöst liv. Syftet är heller inte att försöka säga något om religion, utan att peka på en viss retorik och lyfta fram vilka föreställningar som möter många homosexuella i samhället...

Mycket av bloggens innehåll rör den kristna tredagarstidningen Världen Idag, som är ett friskt bidrag till debatten och mediebilden i Sverige. Det ger mig mycket att läsa hur andra tänker och argumenterar, och ta del av åsikter som inte är mina egna. Samtidigt som jag läser tidningen med behållning, finns det punkter där jag tycker att den brister betänkligt. På denna sajt publiceras exempel på där tidningen säger emot sig själv, debatterar utifrån dubbla standarder, eller bara är allmänt klandervärd.

Om någon inte samtycker med det jag skriver insisterar jag på att vederbörande hör av sig, förslagsvis genom att kommentera direkt på bloggen. Maila annars. Varje kommentar kommer att publiceras i sin helhet (om skribenten önskar det), och jag garanterar att jag kommer att bemöta kommentarerna – det finns ingen utrymmesbrist på sajten. Jag eftersträvar öppen dialog och debatt.

Den 22 februari 2005 skickade jag ett mail till chefredaktören Carin Stenström och informerade om mina texter, och erbjöd utrymme för kommentarer från tidningens sida. Stenström svarade i ett trevligt mail att hon avstår av tidsskäl, men uppmuntrade mig att vända mig direkt til tidningen för debatt, vilket jag gjort vid något tillfälle, men för det mesta fått avstå från på grund av samma tidsbrist...

5 Comments:

Anonymous Bengt i Genève said...

Mycket tänkvärt skrivet o något att minnas, även för sådana som mig som anser sig vara ateister o lägger skulden för det mesta onda i världen på religionen! Men jag har mycket nära vänner som delar mina uppfattningar i det mesta, inkl. gay-rättigheter, så varför skulle jag inte då respektera deras gudstro?!

onsdag, oktober 18, 2006 4:29:00 em  
Anonymous Anonym said...

Gud. Ingen människa har rätt att påstå ngt sådant, bara Gud! Och många mnskor tror och läser att Han gör det.

fredag, oktober 27, 2006 5:06:00 em  
Anonymous Anonym said...

Alltså ang. vad du skriver om att ingen har rätt att ifrågasätta 2 mnskors kärlek.

fredag, oktober 27, 2006 5:07:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag blir förskräckt när jag snabbt ögnar igenom listan under rubriken "Granska själv". Nog för att jag visste att det finns extremister och allmänna galenpannor överallt men att det var i den här omfattningen och så uttalat inskränkt gör mig både upprörd och ledsen.

Ville egentligen bara skicka en uppmuntrande hälsning! Kämpa på du som orkar argumentera!!!

Kristin

onsdag, oktober 31, 2007 8:44:00 fm  
Blogger feminix said...

Hur är din inställning till den stora invandringen av muslimer med tanke på islams oförsonliga syn på hbtfolk?

måndag, juli 27, 2009 8:47:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home