fredag, november 17, 2006

Barnen som inte skall finnas...

Slutet för ett civliserat samhälle? frågar sig Ruben Agnarsson i dagens Världen Idag. Det handlar självfallet om det eventuella införandet av homoäktenskap.

Den enmansutredning som nu pågår om att göra äktenskapet könsneutralt är ytterligare ett uttryck för denna totala nonchalans av barnens horisont. Våra politiker har istället ett offer för lobbygruppers kravlistor och behov av livsstilsbekräftelse.

Det är fantastiskt att se hur Agnarsson helt nonchalerar att många barn faktiskt växer upp i homosexuella familjer. Det könsneutrala äktenskapet ÄR självfallet det bästa för dessa barn. Det skulle vara interssant att få veta varför Agnarsson inte vill att dessa barn skall växa upp med den trygghet äktenskapet ger.

4 Comments:

Blogger Christoffer Smitz said...

Vet inte hur många gånger jag frågat mig (och ev. bloggläsare) på vilket sätt det är ett argument mot att inte införa samkönade äktenskap. Barnens bästa det vill säga.

- Som du säger; hur är det dåligt för barn i homofamiljer?

- Och; hur är det negativt för barn i heterofamiljer?

- Slutligen; hur är det negativt för barn som inte omfattas av ovanstående två punkter?

Det övergår, som så mycket annat, mitt ringa förstånd.

fredag, november 17, 2006 12:37:00 em  
Blogger Noa Resare said...

Christoffer, jag har ofta som du ställt mig precis den frågan. På vilket sätt är en eventuellt könsneutral äktenskapsbalk negativt för barnen. De konservativa opinionsbildare jag varit i kontakt med har varit synnerligen obenägna att konkret sätt beskriva hur barn drabbas av äktenskapsbalken, men utifrån deras svar har jag ändå kommit fram till en teori om hur resonemanget går som kan sammanfattas i orden negativt andligt innehåll.

Tanken är alltså den att handlingar (eller för den delen beslut eller lagar) som strider mot vad Gud Tycker™ gör livet sämre för för alla. Ett slags andlig miljöförstörelse, där den enes avgaser ger den andre en försurad sjö. Detta är naturligtivs ett resonemang som blir lite svårt att sälja till den som inte delar grunduppfattnignarna om till exempel Guds vilja eller ens dennes existstens, så därför utelämnar man helt det steget när debatten förs utanför den egna kretsen. Som tur är har den egna målgruppen läran om andlig påverkan så djupt inpräntad att de förstår att det är detta som åsyftas ändå.

lördag, november 18, 2006 3:49:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Där har vi det igen. Lagstiftningen skall genomsyras av Bibeln. Strävan efter teokrati.

lördag, november 18, 2006 5:26:00 em  
Blogger Christoffer Smitz said...

Jag tror jag sagt det förut, men jag skulle ha mer respekt om de som förespråkar begränsningar för homopersoner bara sa vad dom egentligen tycker (eget antagande).

Homosexualitet är en sjukdom och/eller synd, en farlig sådan, och vi måste göra allt för att bekämpa den!

Det vore på något sätt ärligare.

torsdag, november 23, 2006 12:57:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home