torsdag, november 02, 2006

Flexibla sanningar från Vatikanen


När jag googlar om att påven står i begrepp att avskaffa limbo hittar jag mest raljanta och skojfriska texter om att kidsen äntligen ska få komma in i himlen, och att himlen kommer att översvämmas av odöpta barn, och så vidare. Tyvärr är det inte så ofta som någon tar upp det verkligt relevanta med det förestående avskaffandet av limbo – nämligen att katolska kyrkan står i begrepp att erkänna att den har haft fel och spritt irrläror i 800 år. Det är ett stort nederlag för en institution som benhårt påstår sig stå för den enda och odisputabla sanningen.

Att kyrkan har haft fel är i och för sig inga nyheter, men det är alltid intressant när de erkänner det själva. Den förre påvens tid som Kristi ställföreträdare var ett veritabelt förlåtelsepontifikat, där han bland annat bad om ursäkt för kyrkans hållning mot Galileo Galilei, den katolska antisemitismen, och kyrkans undlåtenhet i samband med pedofilskandalerna. I mars i år bad den anglikanska kyrkan i Kenya om ursäkt för sin tidigare sanna och odisputabla hållning om att Aids är ett Guds straff. Och i samband med Jan Guillous teveserie Häxornas Tid bad den svenske biskopen Tony Guldbrandzén om ursäkt för kyrkans roll i häxprocesserna vid en ceremoni i Lillhärdal i Härjedalen.

Jag kritiserar inte att det beds om förlåtelse. Det är en ödmjukhet som uppskattas i högsta grad. Frågan är hur länge de ständiga snedstegen och avslöjandena om irrläror kan kombineras med anspråken på Den Enda Sanningen.

5 Comments:

Blogger Göran Koch-Swahne said...

Redan gamle Bo Giertz skrev en bok om Den stora lögnen och den stora sanningen :=)

Men saken är enkel: båda finns och kommer från olika håll.

Sanningen kommer från Bibeln och Lögnen kommer från den indo-europeisk filosofin i alexandrnsk tappning, dvs Europas statliga och akademiska ny-platonism.

Denna fick makt i Kyrkan i efter-karolingiskt tid; 900-1300-talen, då de som socialt diisciplinerande lärorna om Masturbation, Helvetet, Limbus (aldrig officiellt antagna, men placerade i bibeltexterna från c:a 1200 - flera av dessa numera obsoleta "bevis" har efter 1970 förvandlats till anti-gay), de 6 uteslutna kategorierna (Lateranum II 1139 till IV 1215), Skärseld (1215) och småningom häxor (Häxhammaren 1400-tal), uppkom och antogs i (främst) Statens intresse.

Kyrkan gjorde alltså länge motstånd.

söndag, november 05, 2006 8:53:00 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Amerikanska Episkopala Kyrkans (Anglikanska kyrkan i USA mfl länder) nya Presiding Bishop Katherine Jefferts Schori i sin installationspredikan i Washington går:

"Where is home?

Our hearts are restless. Our natural home is with God.
The scripturestell us of a search of a new home in the land of promise, and a returning home from the land of exile. Eventually Israel comes to understand they are called to invite all people home.

The image of the heavenly banquet reminds us that home is not based on place, but community gathered.

Robert Frost...home is the place that when you go there, they have to take you in!

Homecoming is that deep spiritual yearning, rooted in our call in baptism. Go home, and on your way, invite others home.

Hebrew word...shalom...a rich vision of a world where no one goes hungry, no one is sick or in prison. Every human being can use every gift. No one has abundance at the expense of another. All live at peace as siblings. The lion lying down with the lamb. The spectre of death no longer holds sway.

That is the vision towhich Jesus points..."today the scripture is fullfilled."

Och att reducera detta till legalism, penalism, tvång och paragrafer...

söndag, november 05, 2006 9:04:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Göran, "Sanningen kommer från Bibeln....", varför håller du dig inte till den då?

Fanatiker! ;=)

måndag, november 06, 2006 11:08:00 em  
Anonymous Anonym said...

Att ha rätt i en trosfråga men fel i en åsiktsfråga är inga större problem för en mänsklig varelse. Det finns få kristna idag som hävdar att de har alla teologiska pusselbitar på perfekt plats eller menar att varje detalj i den kristna tronhar VI rätt om. Däremot är det allt fler som hävdar att det bara finns en enda väg till Gud, genom Jesus. Det är inget kyrkan själv gjort anspråk på, utan Jesus själv säger. "Ingen kan komma till Gud utom genom mig." Att sedan Billgren gärna argumenterar utifrån Bibeln och kristen tro när det passar hans personliga åsikter, men påstår att den inte äger relevans när det inte passar honom, är antagligen ngt vi får dras med i debatten.

torsdag, november 09, 2006 10:41:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Jaså är det åsikter Kristi ställföreträdare framför ex catedra? Det var intressant att höra. Är det inte Sanningen kristenheten gör anspråk på?

torsdag, november 09, 2006 9:55:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home