onsdag, november 08, 2006

Förvirrande om hetslagen på Världen Idag

Världen Idags utrikesredaktör Mats Tunehags artikel Lika goda kålsupare är en briljant uppvisning i antydningskonst och retorik. Ett mästerstycke som hade gjort Jago i Othello grön av avund, och jag som bugar mig ödmjukt och uppriktigt inför. Självklart går det att beundra en text som man i grunden förhåller sig kritisk mot. (Den här texten handlar dock inte om den retoriska briljansen, utan om själva sakinnehållet.)

Artikeln tar avstamp i kritik mot Turkiets lagparagraf 301 som förbjuder att man uttrycker missaktning mot turkiskhet. Sen kallar Tunehag den svenska lagen som reglerar hets mot folkgrupp – Brottsbalken 16:8 – för Sveriges 301.

I Europa är det framförallt två grupper som kräver respekt: homosexuella och muslimer. Och det kravet innebär att man inte får kritisera eller ifrågasätta, att man inte ska få uttrycka något som kan uppfattas som kränkande. Inte ens klara fakta som dessa grupper upplever som besvärande får framhållas.

När han problematiserar lagen om hets mot folkgrupp väljer han helt skygglappsmässigt att bortse från att lagen tillkom 1948 för att skydda det judiska folket (Wikipedia). Avser han även denna hets när han skriver som nedan:

Sådana fredade zoner är ytterst farliga för yttrandefriheten. Försök att införa hörandefrihet är början till slutet på yttrandefriheten. Ingen kan kräva att slippa höra åsikter man inte gillar.

Med tiden har lagen utvidgats för att skydda även andra grupper för liknande påhopp. Idag omfattar lagen skydd mot hets på grund av

1. ras
2. hudfärg
3. nationellt ursprung
4. etniskt ursprung
5. trosbekännelse
6. sexuell läggning.

Samtidigt som Världen Idag ofta skriver om antisemitism som ett problem, och har infört begrepp som hatbrott mot kristna, och kristenheten i stort börjat tala om begrepp som kristofobi och hets mot kristna (senast signaturen Bengt i flera kommentarer här på bloggen), ställer sig alltså Tunehag kritisk mot lagen om hets mot folkgrupp och utmålar den till ett hot mot demokratin. I alla fall när det gäller homosexuella och muslimer.

Menar Tunehag att lagen ska bort i sin helhet? Är det OK att yttrandefriheten begränsas med avseende på missaktning mot judar som grupp? Vilka skall omfattas av lagen? Är det inte bra att trosbekännelse står med i listan? – det omfattar ju även kristna. Skall homosexuella och muslimer strykas ur listan? Ska fler grupper strykas?

Mera renodlat: Är det själva lagen om hets mot folkgrupp som är dålig? Eller är det dåligt att trosbekännelse och sexuell läggning omfattas av lagen?

9 Comments:

Blogger Göran Koch-Swahne said...

It depends on who's ox is gored, som di säger i utriket.

onsdag, november 08, 2006 8:02:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

När far super är det rätt, även när han sålt smöret och tappat pengarna...


... säger vi lite mera rakt på sak här himma.

onsdag, november 08, 2006 8:03:00 em  
Anonymous Anonym said...

Görans inlägg är alltid lika roliga, och oförståeliga. Och du Tor, kanske har du missat vad Tunehag syftade på i sin kommentar? Det förstärkta skydd som homosexuella och muslimer fått genom skärpningen av hetslagen. Denna skärpning är född i politisk korrekthet mot just dessa minoriteter och dess praxis har endast och kommer troligtvis endast tillämpas när dessa grupper hamnar i, vad de själva anser vara, trångmål. Denna exklusiva och elitistiska sits som enskilda minoriteter besitter både juridiskt och i debatten, är farlig för samhället. Jag tror det var det lilla, ähum, du missade. Din egen retorik är inte så illa heller, får man berömma. Du som gärna ena stunden talar om alla gruppers rätt, sedan gärna slår ner på varje bokstavskristen yttring som existerar i samhället. Men du kanske har mer rätt till detta än Tunehag?

onsdag, november 08, 2006 8:07:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Är det fel att ge grupper förstärkt skydd? Lagen om Hets mot folkgrupp gäller även hets på grund av kristen tro. Är det också fel? Kan du svara på frågorna jag ställde i grundinlägget?

Är det själva lagen om hets mot folkgrupp som är dålig? Eller är det dåligt att trosbekännelse och sexuell läggning omfattas av lagen?

Ska lagen tas bort eller korrigeras? Och i så fall hur? Och varför?

onsdag, november 08, 2006 8:21:00 em  
Anonymous Anonym said...

NEJ, Kan DU svara på de påståenden jag gör??? Det är BRA att alla dessa grupper inneffattas i lagstiftningen, jättebra! Min fråga till dig: Är det bra om vissa av dessa får en särställning? En särställning som närmast skänker immunitet? Och som i sin tur tvingar andra grupper att ta hänsyn medan man själv slipper detta? Är det fel av mig att påpeka att du sedan missuppfattat själva riktningen i artikeln? Kan det vara så att BIllgren HAR FEL och att Tunehag inte alls är emot skyddslagstiftningen för grupperna, utan endast vill påvisa detta helt obalanserade förhållande? Och kan du kommentera varför skärpningen av hetslagen endast har praktiserats när det gällt brott mot homosexuella och ingen annan grupp? Den politiska korrektheten i rättsväsendet såväl som media och i samhälet i stort MÅSTE bort mot muslimer och homosexuella. Endast detta försöker Tunehag påvisa. Och det är naturligtvis bekvämare att hävda att han vill upphäva skyddslagstiftningen istället för att debattera sakfrågan? Det gör att han ser ut som the bad guy. Ojojojoj

onsdag, november 08, 2006 8:27:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Enligt lagstiftningen har alla sex grupper lika stort skydd. Om man misstänker att någon av grupperna får EXTRA mycket skydd får man anmäla detta till Justitiekanslern.

Det du kallar "skärpningen av hetslagen" var ju just att homosexuella inkluderades. Själva hetsbestämmelserna är inte annorlunda i jämförelse med till exempel kristna eller hinduer.

onsdag, november 08, 2006 8:43:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jag tycker det är ganska enkelt att hävda att han vill upphäva skyddslagstiftningen, eftersom han jämför Brottsbalken 16:8 med Turiets lag 301, och utnämner den till ett hot mot demokratin. Vad tycker du själv att sådana jämförelser och slutsatser signalerar?

onsdag, november 08, 2006 8:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

svar till signaturen: "Oj vad pinsamt"

Du, den dag du riskerar att åka på en smäll på käften eller bli mördad för att du är vänsterhänt, har blont hår eller krokig näsa.

Alltså enkom för något du är född till att vara.

Den dagen detta är en realitet då kan vi diskutera behov av lagar om skydd för vänsterhänta, blonda eller kroknäsade individer i samhället.

Du missar hela poängen och desutom har du en tråkig arrogant och bitter ton i ditt inlägg.

lördag, november 11, 2006 10:52:00 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Högsta Domstolens friande fällande av Åke Green var förstås ett exempel på "politisk korrekthet" i domstolsväsendet?

Och hr ordförandens attityder inför sexköpslagen var inte exempel på en till ytterlighet gående motsats till "politisk korrekthet"??

Och densammes attityder inför den sexköpande kollegan Torson inte mannamån??? ;=)

Eller????

lördag, november 11, 2006 6:51:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home