onsdag, november 15, 2006

Häpnadsväckande bra resultat för homoäktenskap i USA

Jag blir först lite uppspelt när jag läser Carin Stenströms nya artikel om Äktenskapet. Den innehåller nämligen helt ny argumentation. Tunn som spindelväv, i och för sig. Men ny. Argumentet handlar om att vi ska se oss över axeln mot USA och rätta oss efter folkomröstningarna om samkönade äktenskap som ägde rum där i samband med mellanårsvalen härom veckan.

Människors grundvärderingar är lika, antingen de lever i Sverige eller USA. Synen på vad som är grunden i samhället och den mänskliga gemenskapen är i stort sett densamma. Därför finns det anledning för Sveriges riksdag och regering att studera och begrunda resultatet av de många folkomröstningar som hållits i USA och som ger besked om att medborgarna står fast vid den självklara uppfattningen, att samhällets fortbestånd vilar på gemenskapen mellan man och kvinna och att lagstiftningen ska ge uttryck för detta.

Jag tycker inte att grundvärderingarna är särskilt lika i USA och Sverige. Den viktigaste skillnaden är synen på dödsstraffet, där inställningarna är oförenliga. En annan stor skillnad är att Sveriges befolkning är betydligt mer sekulariserad än USA:s. Ur det perspektivet tycker jag att resultaten från folkomröstningarna är helt häpnadsväckande bra sett till de homosexuellas fördel. Här är en uppställning av resultatet. Staterna är ordnade i storleksordning:

Virginia
57-43
(7 567 465)

Tennessee
80-20
(5 962 959)

Arizona
49 - 51
(5 939 292)


Wisconsin
59-41
(5 536 201)

Colorado
56-44
(4 665 177)

South Carolina
78-22
(4 255 083)

Idaho
63-37
(1 429 096)

South Dakota
52-48
(775 933)

(källa: AFA och Wikipedia)

Är det inte sensationellt att hela 43 procent av de röstande i största staten Virginia är för homoäktenskap? I Arizona, som är den tredje största staten i sammanhanget vann till och med för-sidan. Det skulle vara intressant att se statistik över hur resultatet fallit ut i antal röster, och inte i den märkliga uppställningen en delstat - en röst. Carin Stenström skriver att hittills har totalt mer än hälften av USA:s delstater sagt nej till samkönade äktenskap - men vad innebär det i absoluta tal? Hur många av invånarna i USA handlar det om?

Jag tycker det är mycket interessant att se att USA som är ett så mycket mer religiöst land är så oerhört splittrat i den här frågan.

Men det tycker inte Carin Stenström. Hon tycker att folkomröstningsresultaten i USA ska gälla i Sverige också, och att äktenskapsutredningen därigenom skall skrotas.

Det var alltså det nya i hennes argumentation, men sen tuffar det på i de gamla fotspåren.

- homoäktenskap försvagar äktenskapet som institution
Nej, hur kan äktenskapet försvagas av att fler ingår äktenskap?

- homoäktenskap skickar fel signaler, nämligen att "icke reproducerande samlevnad har samma betydelse för samhället som den förening som är grunden för nya generationer"
Wow, nästan rasbiologisk terminologi. För övrigt har samhället redan länge skickat ut sådana signaler i och med att infertila, gamla och par som inte har för avsikt att skaffa barn alltid har tillåtits ingå äktenskap.

- "Den äktenskapssyn som präglat civilisation i tusen år har visat sig vara god."
Vad gällde beträffande kvinnans ställning i äktenskapet för hundra år sedan? Var den god? Normerna för äktenskapet har förändrats under hela mänsklighetens historia. Ända sedan de judiska patriarkernas polygama äktenskap.

- Två gånger i artikeln slår hon fast att samhällets fortbestånd vilar på gemenskapen mellan man och kvinna och att lagstiftningen ska ge uttryck för detta. Lagstiftningen skall alltså spegla skapelseordningen, av Bibeln. Så tydligt har jag aldrig sett någon plädera för teokrati i Världen Idag tidigare.

Carin Stenströms artikel publiceras samma dag som nyheten om att Sydafrikas parlament har röstat igenom ett lagförslag som möjliggör äktenskap mellan homosexuella med sifforna 230 för och 41 emot. Men vi i Sverige kanske inte har tillräckligt mycket gemensamt med sydafrikanerna för att det ska vara befogat att överföra resultatet hit?

Etiketter:

6 Comments:

Blogger Christoffer Smitz said...

Räknade lite på de stater du listat i detta inlägg.M ed risk för felberäkningar:

Totalt antal röster: 36 150 000

Emot: 22 506 600 = 62,3%
För: 13 643 400 = 37,7%

(Avrundat till jämna tiotusen-tal)

onsdag, november 15, 2006 6:53:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Seriösa attitydundersökningar visar att USA och Europa följde varandra fram till 1960-talets slut och sedan dess går vitt i sär.

onsdag, november 15, 2006 7:56:00 em  
Blogger Kalle af said...

Göran, det beror uteslutande på att jag föddes 1967. :-)

Tor, det där med "den bibliska definitionen av äktenskapet" intresserar mig. Jag läste artikeln, men hon nämner inte det uttrycket en enda gång, vad jag märkte. Jag antar att du, Tor, syftar på hennes tal om "en man och en kvinna".

Men jag skulle nog sätta ett frågetecken för att det verkligen är "den bibliska definitionen". Någon sådan står nog inte att finna. Definitioner kör nog inte Bibeln med. Bibeln är nämligen ingen manual eller uppslagsbok, trots att stenströmmarna i denna värld gärna försöker använda den så.

onsdag, november 15, 2006 9:57:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Karl af! Min forumlering är inte helt ackurat! Jag loggade precis in för att korrigera den

onsdag, november 15, 2006 10:06:00 em  
Blogger Kalle af said...

OK. Det här var bättre.

onsdag, november 15, 2006 10:22:00 em  
Blogger malte said...

Tor, jag tycker din tolkning är lite galet välvillig. Det man har röstat om är en ändring i grundlagen som skulle blockera att samkönat äktenskap någonsin skulle kunna införas. Jag tror knappast att alla de som röstat emot skulle vara för homoäktenskap.

Med tanke på att de jämförelsevis homovänliga Demokraterna gjorde så stor succé i valet, vittnar inte om folkomröstningarna om att amerikanerna inte ser hbt-rättigheter som något som nödvändigtvis ska ingå i en mindre högervriden politik. Det tycker jag är lite skrämmande.

onsdag, november 15, 2006 10:41:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home