fredag, november 10, 2006

Kristenhetens ansvarslösa navigation

I ett öppet brev till regering och riksdag argumenterar idag Thomas Andersson (biskop i S:t Petrus evangeliska ortodoxa församling, Halmstad), Henrik Mjörnell (pastor i Filadelfiaförsamlingen, Oskarström) och Gorm Christoffersen (diakon i S:ta Maria katolska församling, Halmstad-Oskarström) emot könsneutrala äktenskap, utifrån att äktenskapet såsom en union mellan man och kvinna är ett axiom. Praktiskt – då varken kan eller behöver man ju diskutera saken. Tänk om man kunde utropa allt som man inte vill debattera till axiom...

Människan är till sitt väsen framförallt ”person”, inte individ. Som person står hon alltid i relation till en eller flera andra personer. Sexualiteten är stark drift, som om den inte brukas rätt blir inhuman och onaturlig, våldsam och skadlig.

Kulturernas samlade erfarenheter finns i axiomet, äktenskapet, att det är en strikt relation mellan en man och en kvinna! Det krävs mod av våra politiker, och besinning av de teologer som tolkar tidens tecken, så att de inte släpper lös krafter som äventyrar vår kulturs fortbestånd. Om inte äktenskapets status bevaras kommer i förlängningen krav på månggifte vilket är redan framfört. Vad blir nästa anhalt i sådant tänkande?

Ord och inga visor. Inhuman och onaturlig, våldsam och skadlig... Slås det också fast axiomatiskt? Självklarheter som inte kan diskuteras?

Kulturernas samlade erfarenheter finns i axiomet, skriver debattörerna. Javisst är det så. Och anledningen att det inte finns något om homosexuella relationer i dessa samlade erfarenheter är att homosexuella erfarenheter och berättelser aldrig har tillåtits i det offentliga samtalet förrän nu. Kyrkan och kristenheten har endast släppt fram religiöst korrekta erfarenheter av homosexualiet – det vill säga sådana som bekräftar deras Bibeltolkningar – negativa erfarenheter, alltså. Positiva erfarenheter har aldrig nått upp till ytan.

Den stora frågan blir: Hur kan man påstå sig veta allt om någonting som man aldrig har låtit belysas på ett allsidigt och rättvist sätt?

Kristenhetens hantering av homosexualitet historiskt kan liknas vid en skeppare på ett stort fartyg som försöker navigera bland isberg utifrån hur de ser ut över vattenytan. Det praktiska har varit att kristenheten aldrig har behövt bry som om när fartyget törnar emot isbergens väldiga undervattensformationer – de smärtsamma stötarna har bara drabbat de homosexuella.

Debattörerna argumenterar även emot könsneutrala äktenskap utifrån barnens bästa, och det är lika obegripligt som alltid, eftersom äktenskap inte på något sätt är en förutsättning för barn. Ett hinder mot könsneutrala äktenskap är totalt verkningslöst om man vill skydda barn från homosexuella. Homosexuella har och får barn utan äktenskap. Den som är allvarlig med att vilja skydda barn från att växa upp med homosexuella föräldrar borde snarare argumentera för denna åtgärdslista:

1. Sterilisera homosexuella.
2. Förbjud homosexuella att skaffa barn.
3. Konfiskera barn som lever i familjer med homosexuella föräldrar.
4. Riv upp inseminations- och adoptionslagen.

Insändarskribenterna åberopar även FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där äktenskapet nämns i termer av man/kvinna. I texten Den konservativa kristenhetens självmål skriver jag om det orimliga i sådana hänvisningar.

7 Comments:

Blogger Christoffer Smitz said...

Tycker det är otroligt märkligt att man fortfarande argumenterar mot samkönade äktenskap utifrån barnens bästa..

På något sätt önskar jag att de kunde vara ärliga:

"Vi tycker homosexualitet är vidrigt och sjukt och borde förbjudas samt sjukdomsföklraras. Således bör inte såna där få ingå äktenskap heller."

Men det kanske inte blir ett så slagkraftigt argument i någon debatt.

fredag, november 10, 2006 4:49:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Det hade i alla fall varit ärligare.

fredag, november 10, 2006 5:10:00 em  
Anonymous Björn said...

Precis Christoffer, jag brukar fråga de fundamentalister jag pratar med vad de anser om min 50 åriga systers nyingågna äktenskap med en man. Dom kommer inte skaffa några barn och jag undrar då om deras äktenskap är mindre värt? Kanske borde det upplösas?

Dom hycklar fett när dom lägger fram sina tunna argument kring att förbjuda oss homosexuella att få kalla våra relationer äktenskap.

Vore mer ärligt om dom helt enklet erkänner sin motvilja mot oss som människor. Skrapar man lite på ytan ligger motviljan och atityderna där och lurar.

lördag, november 11, 2006 9:30:00 fm  
Anonymous JAG said...

Ngt som tre homosexuella, hetska debattörergivetvis vet. Billgren, Smitz och den alltid like vrede Björn Vet givetvis att kristnas argumentation mot homosexuellas utökade rättigheter bygger på ovilja, motvilja, hemska attityder, fördomar, i bästa fall.
Men jag vill hävda att homosexuellas kamp för ökade rättigheter egentligen handlar om att de vill ta över världen. Ja, så måste det vara, för de borde vara nöjda med hur bra de har det idag. De vill i själva verket skapa en norm för homosexualitet och avskaffa den heterosexuella läggningen. Mycket tyder även på att deras intentioner för detta är det förakt mot heresexualitet som deras uppslitande kommautprocess medfört, där ilska och bitterhet skapats gentemot heterosamhället. Att inte tillåta dem fler rättigheter är enda sättet att hindra dem från att ta över världen. (Intelligent analys? Ungefär samma IG-nivå som när ni hävdar på vilka grunder kristna argumenterar för sin sak. Okunskapen är slående och pinsam)!

måndag, november 13, 2006 4:08:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hej JAG
Istället för att krysta fram ogenomtänkta analogier, kanske du skulle försöka att bemöta det jag skriver på ett sakligt sätt, så att det blir diskussion/debatt? Eller vågar du inte ta i sakerna jag skriver om?

måndag, november 13, 2006 4:36:00 em  
Anonymous Magnus said...

Finns det någon här som kan definiera begreppet "Äktenskap" ?

Vad är i så fall "Oäktenskap" ?

För inte så länge sedan fanns begreppet "Oäkta barn", men fanns begreppet "Äkta barn".

Bara en liten undring...nån som orkar svara på inlägget ?

måndag, november 13, 2006 10:17:00 em  
Anonymous Björn said...

Hej signaturen "Jag"

Här kommer ett klargöran från den vrede Björnen :-) Jag är kristen och därför kan du inte bemöta mina argument med att de är i strid med kristna :-)

Desutom tror jag Christoffer är kristen med men inte helt säker.

Ditt sätt att argumentera är polimikens och konfliktens sätt. Jag tror på samförstånd och tolerans.

Nu ska jag laga till en riktig vredes soppa till middag tror jag eller en ilsken biff till huvudrätt kanske :-)

lördag, november 18, 2006 5:06:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home