måndag, november 13, 2006

Poäng från Paulus

Paulus har sina poänger ibland:

Det är bäst för en man att inte alls röra någon kvinna.
(1 Kor 7:1)

11 Comments:

Blogger Kalle af said...

:-D

måndag, november 13, 2006 1:41:00 em  
Anonymous Anonym said...

Haha, is that so? Så vad håller alla män på med?

måndag, november 13, 2006 3:42:00 em  
Blogger Noa Resare said...

Har jag inte lärt dig att Bibelverser skall tolkas och förstås i sitt sammanhang? *smile*

Som en liten giveaway från min nya arbetsgivare så kan hugade blogläsare lyssna på hela kapitlet från http://voxbiblia.se/promo/1_Kor_7.mp3

måndag, november 13, 2006 3:57:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hahahahahaha, ååå vad kul vi har på antigayretorik sidan. Här skämtar vi om allt religiöst och kräver respekt från alla andra, mest från religiösa. Hyckleriet och dubbelmoralen har fått ännu ett ansikte i Billgren. Grattis Tor.

måndag, november 13, 2006 4:18:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hej Anonym. Lustigt att du kallar Paulus ord för skämt.

måndag, november 13, 2006 4:31:00 em  
Blogger Noa Resare said...

Anonym: tycker du att Billgrens roliga ryckande ur Pauli sammanhang är respektlöst?

måndag, november 13, 2006 5:18:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Det är översättningen som är ett skämt.

Den förbannade sista Statliga Bibelkommissionen förvanskar Paulos' brev i anti-moderna socialpolitiska syften (kvinnans åter-underordning, mm).

1 Kor 7:1 är en fråga som ställts till Paulos från några Helleniserande personer i Korint:

"Är det icke skönt för en man att icke upptändas av en kvinna!"

Nej, svarar Paulos, det är icke skönt;

”Må var man ha sin hustru och var kvinna sin man!”

Paulos är nämligen Jude och Judendomen har aldrig varit sexualfientlig – det är den indo-europeiska filosofin som är det.

7:1 Perì dè ån egrápsate; kalòn anthråpå gynaikòs mä áptesthai? 2 [dià dè tàs porneías] Ékastos tän eautoû gunaîka exéto kaì ekástä tòn ídion ándra exétå!

Om det ni skrev; ”Skönt är det för en man att icke upptändas av en kvinna”; 2 må var man ha sin egen hustru och var kvinna ha sin egen man!

[Orden inom klammer är ett senare tillägg som försöker ändra innehållet. Tillägg och ändringar är a v s i k t l i g a.]

I 2:a årtusendet har detta ställe förvanskats (och kapitlet avdelats) för att försvara Roms skapelsefientliga läror om obligatoriskt celibat för präster och biskopar (Lateranum II 1139), genom att framställa Paulos som celibatär TROTS att Paulos berättar i samma brev att han (som judisk rabbin) är både gift och skild – t.o.m. 2 gånger om!

1917 gjorde ett slags halv-falskt mellanting: ”Vad nu angår det I haven skrivit om, så svarar jag detta: En man gör visserligen väl i att icke komma vid någon kvinna, men…”

Men Prof. Riesenfeldt (Sveriges jämnaste humör) som förestod 1981 års översättning översatte på Roms vis (och konverterade sedan utstötande höga rop om Svenska kyrkans avfall… ;=)

I fortsättningen (nuvarande verserna 3-5) säger Paulos (1917 års översättning):

”Mannen give sin hustru vad han är henne pliktig, sammalunda ock hustrun sin man.

Hustrun råder icke själv över sin kropp, utan mannen; sammalunda råder ej heller mannen över sin kropp, utan hustrun.

Dragen eder icke undan från varandra, om icke möjligen, med bådas samtycke, till en tid, för att I skolen hava ledighet till bönen.

Kommen sedan åter tillsammans, så att Satan icke fresta eder, då I nu icke kunnen leva återhållsamt.”

”Till en tid” – det är kanske 10 minuter…

måndag, november 13, 2006 9:48:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Så för att sammanfatta, Göran: vilken är den korrekta översättningen?

måndag, november 13, 2006 9:54:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Om det ni skrev; ”Skönt är det för en man att icke upptändas av en kvinna”; 2 må var man ha sin egen hustru och var kvinna ha sin egen man!

måndag, november 13, 2006 9:55:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Du fick lite judisk äktenskapsteologi på köpet ;=)

(samma hos t.ex. Jeremias)

måndag, november 13, 2006 9:58:00 em  
Blogger Christoffer Smitz said...

Anonymous:

Mr Billgren har - så vitt jag vet - aldrig hävdat att man inte får skoja om t.ex. homosexualitet. Däremot är det en smula irriterande när människor (ibland kristna) sprider lögner och lobbar för diskiminering.

Jag skulle hävda att det är en viss skillnad mot att skoja. Tycker inte du?

tisdag, november 14, 2006 3:24:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home