torsdag, november 23, 2006

Rysk Roulette i samlivet enligt katolskt recept

Vatikanens grymhet och ansvarslösa skygglappsbeteende i kondomfrågan övergår egentligen all fattningsförmåga. I länder där stora delar av befolkningen bär på HIV-viruset, och där resurser knappast finns för att HIV-testa sig stup i kvarten, hindrar de människor att skydda sig vid sexuellt umgänge. Om sexuellt umgänge endast sker inom äktenskapet behövs inget skydd, menar de. Men den premissen håller endast om båda parterna är oskulder vid vigseln. Om någon av parterna har haft sex tidigare, blivit våldtagen eller råkat ut för blodsmitta inom sjukvården eller på annat sätt, är även det äktenskapliga samlivet Rysk Roulette.

Måtte studien Vatikanen genomfört om kondomanvändandet leda till en ändring av denna mycket destruktiva politik.

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home