söndag, november 19, 2006

Synpunkt i slöjdebatten

Thomas Gür skrev en intressant ledare i SvD häromdan om att Slöjförbud hindrar kvinnors frigörelse.

I dag fungerar huvudduken också som det instrument med vars hjälp kvinnor i patriarkala samhällen, eller ur sådana minoritetsgrupper, kan ta sig ut i offentligheten, studera eller arbeta utanför hemmets väggar. Många gånger är det så att kvinnan inte kan studera eller arbeta offentligt om hon inte kan ha huvudduk. Men vi vet samtidigt att när kvinnor får utbildning och när de når offentligheten, ställer de också krav på lika rättigheter och lika behandling.

Det låter som ett rimligt argument. Men när han resonerar kring vad slöjan symboliserar, tycker jag han missar en grej. Han skriver nämligen att "tvånget är ett maktinstrument, [...] det utgår från idén om kvinnan som en, i jämförelse med mannen, andligen svagare och därför också mer lättledd varelse".

Men handlar det snarare inte om att det är männen är andligt svagare än kvinnor? Det är ju männen som inte förväntas klara av att utsättas för en massa kvinnoattribut till höger och vänster. Det är ju männen som ska skyddas från sin egen kättja, genom att kvinnorna täcker sig. Således är det männens andliga svaghet som kräver slöja.

3 Comments:

Blogger Göran Koch-Swahne said...

Nu har ju logik och mobbing aldrig varit samma sak...

;=)

måndag, november 20, 2006 9:04:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tor, kan du inte lämna detta forum till att handla om just antigay retorik? Jag tycker frågor kring Islam, bland annat slöjan, är otroligt angelägna och "brännande" just nu men tror det finns en fördel att hålla ämnet här rent.

tisdag, november 21, 2006 6:10:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Relevant synpunkt, Björn. Men jag har valt att även diskutera de yttre skikten av antigayretoriken. Ett av dem är religiös fundamentalism och intolerans. Ett annat är manlighet och synen på manlighet. Eftersom slöjdebatten i vissa avseenden tangerar dessa båda yttre skikt, finner jag det vara rimligt att då och då beröra även den på denna blogg.

tisdag, november 21, 2006 9:53:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home