fredag, januari 05, 2007

Haveri om dödsstraff och människovärde

En fråga som verkar ha återkommit när Stefan Gustavsson och Christer Sturmark debatterade tro och vetande i november var hur man kan motivera människans unika värde. Sebastian Ibstedt som skrev ett konfliktsökande referat i Världen Idag menade att Sturmark aldrig lyckades motivera människans unika värde, och att konsekvensen således blir att människan i Humanisternas ögon saknar värde. (Länk till min kommentar på artikeln.)

Gustavsson däremot, lyckades gång på gång bevisa människans unika värde, enligt Ibstedt: "människan har ett unikt och högt värde just för att hon är skapad till Guds avbild."

När jag i Dagen läser Stefan Gustavssons tankar om dödsstraffet blir jag därför ytterst konfunderad.

– Som jag ser det finns inga absoluta teologiska eller moraliska hinder för dödsstraff. (...) Jag reagerar på om man hävdar att kristen tro säger ett principiellt nej till dödsstraff. Bibeln förbjuder det inte, det är uppenbart för var och en som läser den. Det finns i Gamla testamentet, och i Romarbrevet 13 talar Paulus om att överheten inte bär svärdet förgäves.

Så lätt kan man alltså fiffla bort människans unika värde. Det är som sagt tur att det inte bara är religionskritiker som lyfter fram Bibelns avigsidor...

I dagens tidning protesterar många samfundsledare mot Gustavssons uttalande. Är de uppriktigt uppbragta, eller anser de sig vara tvingade till avbön på det politiskt korrektas altare? Man kan aldrig vara säker.

2 Comments:

Blogger Pastor Astor said...

Jag förvånades också över Gustavssons artikel. En ståndpunkt jag inte kan förså är hur man kan argumentera mot abort och för dödsstraff. I min värld borde man inte kunna vara för det ena och mot det andra, åtminstone inte om man argumenterar utifrån människovärde. Jag känner Stefan och sätter stort värde på hans tänkande, men ibland hänger jag inte med.

söndag, januari 07, 2007 5:17:00 em  
Anonymous Göran Koch-Swahne said...

Bibeln förbjuder det uttryckligen. 5:e Budet säger Du skall icke döda!

2:a Mosebok kap 20 och 34
jämte 5:e Mosebok kap 5.

Vilket citeras t.ex. av Paulus i Rom 13:9...

Det finns i sen-modern tid ett antal amerikanska calvinistiska biblar som ändrar "Du skall icke döda!" till "Du skall inte mörda!" just för att försvara dödsstraff och krigstjänst.

Men det står i Bibelen står Ou fthoneis! Ordet betyder "döda".

Däremot är det tivelaktigt om Paulus själv har skrivit Rom 13:1b-2 och 4, med orden om Överheten såsom Guds tjänare.

Alla vet ju oxå att det är mera sällan som den är just det...

Romarbrevet är Paulos' mest bearbetade; Marcion c:a 140, Pastoralbrevskretsen i Smyrna c:a 160 och Clemens av Alexandria c:a 180, har alla varit där... ;=)

måndag, mars 19, 2007 4:25:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home