måndag, januari 15, 2007

ID vilar på felaktig premiss

I helgen publicerade Torbjörn Fagerström (f d professor i teoretisk ekologi vid Lunds universitet) en intressant artikel om intelligent dsign i Svenska Dagbladet - Människan är bitvis ett fuskbygge. Han är inne på samma tankegångar som jag har redovisat här på bloggen när det gäller ID, det vill säga att den stora mängd ointelligenta konstruktioner i naturen är ett bra argument mot intelligent design. Exempel:

Detta fuskbygge består i att matstrupen ligger bakom luftstrupen, så att all mat och dryck måste korsa luftstrupens öppning, vilket förutsätter att struplocket (epiglottis) sluter till den senare i exakt rätt ögonblick för att förhindra att maten slinker ner i fel strupe. Vi har alla erfarenhet av vad som händer om synkroniseringen av struplocket missar en smula - vi sätter i halsen, något som inte så få personer har dött av.

Och slutsatsen:

[...] den springande punkten är egentligen inte den fråga som upptar så mycket av debatten om ID, nämligen huruvida ID kan anses kvala in som fullfjädrad vetenskaplig teori och därigenom bli värdig en seriös analys. Den springande punkten är att ID är motbevisad redan genom att dess grundläggande premiss är fel - utgångspunkten att naturen är intelligent formgiven. Förespråkarna för ID ställs därför inför en egen variant av teodicéproblemet: varför skulle en intelligent formgivare ibland konstruera intelligenta, ibland ointelligenta, former?

Evolutionsteorin, däremot, förklarar tillfredsställande förekomsten av såväl intelligent som ointelligent formgivning. Så evolutionsteorin bör föredras framför ID redan av detta skäl, även av den som till äventyrs vore villig att betrakta ID som en vetenskaplig teori. Ty enligt gammal god vetenskapsfilosofi bör en teori som förklarar ett bredare spektrum av fenomen föredras framför en teori som förklarar ett smalare spektrum.

Etiketter:

8 Comments:

Blogger Nineve said...

“Dålig design” är det verkligen ett argument mot ID? Vad gäller kristendomen är det det inte, kristna har alltid hävdat att skapelsen är vad som heter på kyrkspråk: fallen; Skild från Gud, skadad, inte så som Gud tänkt…där stora förändringar skett från Guds skapelse (från början fans tex inte ens några köttätare)

ID säger ingenting om designern och att den/de skulle komma med den ultimata designen, att vi inte skulle ha förmåga att komma på någon bättre lösning

tisdag, januari 16, 2007 9:07:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

ID säger visst något om designern - nämligen att hon/han ska vara intelligent. Detta motsägs av de inbördes placeringarna av luft- och matstruparna.

tisdag, januari 16, 2007 9:21:00 fm  
Blogger Nineve said...

När du står där med din bokhylla från IKEA och inte får ihop den, hyllplanen passar inte...dålig design ja....men du skulle aldrig någonsin få för dig att den inte är designad, och att personen som designat den inte skulle vara intelligent.

Ett annat alternativ är att du saknar kunskap om varför saker och ting är som dom är och därför inte ser anledningarna till att saker och ting är utformade som dom är.

tisdag, januari 16, 2007 11:15:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Aha, så det finns ett gudomligt syfte med att kvävas av matbitar som man får ner i luftstupen?

tisdag, januari 16, 2007 1:34:00 em  
Blogger Nineve said...

Tor läs mitt första inlägg....Guds skapelse är förstörd, likt en krashad bil...nej inte konstruktörens syfte eller mening att det inte går att öppna eller stänga dörrarna.

tisdag, januari 16, 2007 2:19:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

"Guds skapelse är förstörd". Jag vänder mig mot detta mycket destruktiva synsätt, som också brukar avspegla sig i en uppriktig längtan efter apokalypsen och alltings slutliga förintelse. Jag tycker det är respektlöst mot människorna och de tidigare generationernas strävan och kamp.

tisdag, januari 16, 2007 2:22:00 em  
Blogger Nineve said...

Visade endast att artikeln inte argumenterade mot ID och kristen tro....att du inte gillar den kristna övertygelsen är en annan sak.

tisdag, januari 16, 2007 3:13:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jag tycker att artikeln på ett alldeles utmärkt sätt argumenterar mot ID genom att visa premissen är felaktig.

För övrigt är ID-förespråkarna mycket noga med att förneda att designern skulle vara JHVH. Den kristna synen om världen som fördärvad kan därför inte appliceras på ID. Det är officiellt ingen konfessionell teori.

onsdag, januari 17, 2007 12:42:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home