torsdag, januari 11, 2007

Inkonsekvent religionskritik

”Tvättdags för kd-byken”, skriver Ordfront Magasin i introt till titelartikeln i nya numret. De menar att partiet måste tala ut om hur långt de vill driva kristendomen politiskt, och hur banden till Livets Ord ser ut. Och visst är det bra att fokusera på de teokratiska tendenserna inom kristenheten, vars syn på lagstiftningen är att den skall tillfredsställa Gud, istället för att reglera människors faktiska villkor. En Gudsstat kan aldrig vara demokratisk. Artikeln följs av ett referat av en studie som visar att sekularisering och välstånd går hand i hand och vice versa, med det stora undantaget USA.

Denna religionskritiska ansats gör att tidningens sista text förvirrar mig något. Det är ett utdrag ur Pankaj Mishras kommande bok Buddha i världen, som handlar om Buddhas tänkesätt applicerat på dagens människor. Och självklart finns det mycket klokt att hämta från buddhismen – som från alla andra religioner. Men varför en probuddhistisk text i ett religionskritiskt nummer? Buddhismen är inte mindre vidskeplig än andra religioner. Varför acceptera tanken på en reinkarnerad Buddha, när man avfärdar och förlöjligar tanken på en gudasänd Ulf Ekman?



(Publicerad i Sydsvenskan den 11 januari 2006)

2 Comments:

Anonymous Adam Haglund said...

Jag läste din text i Sydsvenskan imorse, och kan bara nicka instämmande.

Svaret på din avslutande retoriska fråga ligger kanske någonstans i det här med att olika religioner placerats in på en politisk höger-vänster-skala. Hur kunde det bli så? Varför sympatiserar den kristna högern med den så revolutionära Jesus som det står om i evangelierna?

torsdag, januari 11, 2007 5:26:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Det här med höger-vänsterskalan handlar förmodligen också om någon sorts västerländskt självhat kopplat till postkolonial skuld.

*

Du har rätt. Jesus var synnerligen radikal. Hans lärjungar var om möjligt ännu radikalare. Det är intressant att fråga sig vad som hade hänt om lärjungarna hade haft ett reaktionärt/konservativt sinne.

torsdag, januari 11, 2007 5:33:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home