fredag, januari 12, 2007

Vad grundar sig ställningstagandet mot homosexualitet på?

Till inlägget om att det behövs ett nytt ord för homofobi, eftersom företrädare för den konservativa kristenheten (och extremhögern, fast det är en annan historia) gör allt för att urholka och desarmera det medelst hårklyverier och bagatelliseringar, kom nedanstående kommentar, synnerligen inspirerad av Mats Tunehags många skygglappsmässiga resonemang i frågan (exempel):

Jag håller med om att ordet homofobi inte är någon fobi. Fobier i allmänhet ska kunna botas genom hypnos/medicinering eller genom psykoterapi.

När det gäller synen på homosexualitet handlar det mera om ett ställningstagande om hur man kan/bör leva sitt liv. Sådana ställningstaganden "botas" vanligen inte med ovanstående metoder utan man brukar i intoleranta länder tillgripa tortyr, propaganda (ex. lansering av nya ord och uttryck som ska visa på en gruppsolidaritet), och genom intensiva utbildningsinsatser.

Detta får mig att undra:

1. På vad grundar sig detta ställningstagande om hur man kan/bör leva sitt liv?

2. Vilka åtgärder bör vidtagas mot dem som inte kan eller vill leva sitt liv enligt detta ställningstagande?

3. På vilket sätt är principen för detta ställningstagande inte kollektivistisk?

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home