tisdag, februari 27, 2007

Tomt hot från kyrkoledarna i abortfrågan

Det är lite komiskt att se pingstledaren Sten-Gunnar Hedins och den katolske biskopen Anders Arborelius utöva utpressning mot regeringen i allmänhet och socialminister Göran Hägglund (kd) i synnerhet. Det handlar om aborter just nu, men vi kan förvisso vänta oss samma typ av hot när det kommer till homosexuellas rättigheter.

DN Debatt skrev de i söndags:

vi, tillsammans med majoriteten av kyrkoföreträdare, kanske tvingas att aktivt medverka till att förminska alliansens chans att bli omvald. Vi vädjar till rege­ringen att inte pressa oss till detta.

För det första överskattar Hedin och Arborelius sitt inflytande något makalöst. För det andra måste man fråga sig vilket parti de menar att de kristna skulle rösta på för att sparka ut alliansen? Socialdemokraterna? Vänsterpartiet? Det är bara att gäspa och vända blad.

Jag hoppas emellertid att det äntligen kan bli en sansad diskussion om abort. Frågan är betydligt större än kvinnans rätt över sin kropp å ena sidan, och mordfrågan å den andra.

KD och partnerskapet

Från att ha varit helt och hållet emot partnerskapet vid omröstningen 1994, är Kristdemokraterna nu det parti som är dess ivrigaste förespråkare. Hänger partiets väljare med på denna vindflöjelsmekanism?

Etiketter: ,

måndag, februari 26, 2007

Om att hushålla med välsignelserna

På tidningen Dagens framsida på webben nu på förmiddagen fanns följande nyheter publicerade efter varandra:

Påven välsignar polsk spionbiskop » I ett brev till, Stanislaw Wielgus, den tilltänkte ärkebiskopen av Warszawa som avslöjades som spion, försöker påven ge tröst. Benedikt XVI uttrycker tacksamhet för den öppenhet Wielgus visat och ger honom sin välsignelse.

Anglikanska kyrkans ultimatum: Sluta att välsigna homosexuella » Anglikanska gemenskapens ledare har gett Episkopalkyrkan i USA ett ultimatum: inga fler välsignelser av homosexuella par och inga fler homosexuella biskopar. Annars kan kyrkan hamna utanför. Därmed har schismen inom gemenskapen förhindrats – åtminstone tills vidare.

Det gäller att hushålla med välsignelserna.

Etiketter: ,

söndag, februari 25, 2007

Vad i hela fridens namn är det han skriver?Maranatakyrkan har nyss lagt ut reklam för olika bokpaket författade av sin framlidne grundare och förkunnare, Arne Imsen. Där kan man bland annat få tag i boken Låt dig inte skrämmas av homosexmaffian, som jag verkligen trodde att jag hade läst, men tydligen inte, eftersom jag satte aftonteet i halsen när jag läste följande passage, som Maranata tydligen är extra stolta över, eftersom den står att läsa i anslutning till annonsen:

"Ett samhälle som frigör och sanktionerar homosexualiteten och upphöjer sådana förhållanden till äktenskap samt initierar det med kyrkans välsignelse är moraliskt bankrutt och har kapitulerat för och underblåser de krafter vilka torpederar normalfamiljen. Det samhället har egentligen genom reträtter passerat alla stadier neråt till den nivå, som markerar punkten för det avgörande straffet för försumlighet, passivitet och resignation - homosexualiteten själv med alla dess förgreningar och bieffekter. Den låter sig inte längre hejdas utan den måste utrotas genom naturens eget sätt att slå tillbaka."

Etiketter:

fredag, februari 23, 2007

Onödig upprördhet över hjärnforskning

Jag kommenterar Annica Dahlströms bok Könet sitter i hjärnan på den nya nyhetsportalen HomOnline: Onödig upprördhet över hjärnforskning

Etiketter:

torsdag, februari 22, 2007

KD argumenterar i fel debatt

Förra veckan debatterades familjelagstifningen i riksdagen och frågan om könsneutralt äktenskap togs upp. KD:s Yvonne Andersson argumenterade på följande vis enligt Världen Idags referat:

Hon menade att det finns starka skäl för att reservera äktenskapet för man och kvinna.

- Äktenskapet är en bas för framtida generationers trygga uppväxt och identitet. Det borgar för stabilitet i samhället, sade Yvonne Andersson.

Hon tog också upp den utredning som gjorts i Frankrike och som lett till att parlamentet där sagt nej till en liknande lagändring som diskuteras i Sverige.

- Det riktigt intressanta med den utredning som Frankrike har lagt fram är att man där utifrån ett annat perspektiv, nämligen barnets bästa, har kommit till en annan slutsats än vad man har gjort här i Sverige.

Första argumentet förstår jag inte. Jag förstår inte hur framtida generationers uppväxt blir mindre trygg om homosexuella får gifta sig. Jag förstår inte hur deras identitet skulle påverkas, på annat sätt än i positiv riktning för de ungdomar som upptäcker att de är homosexuella och genom lagstiftning och exempel i samhället inser att de inte behöver uppleva sin läggning som problematisk.

Det andra argumentet – barnens bästa – får mig att misstänka att Yvonne Andersson av misstag gått till fel debatt. Vad har barnens bästa med det här att göra? Vill man skydda barn från homosexuella föräldrar är det totalt verkningslöst att hindra homosexuella från att gifta sig. Barn kan nämligen komma till även utan ett äktenskapet.

Den som på allvar tror att barn far illa av att växa upp med homosexuella föräldrar bör istället argumentera för följande:

- beslagta befintliga barn i som lever med homosexuella föräldrar
- riv upp lagen om homosexuellas rätt att prövas som adoptivföräldrar, även i närståendefall.
- hindra homosexuella från att skaffa biologiska barn, till exempel genom sterilisering

Etiketter: , ,

onsdag, februari 21, 2007

Kristoislamsk längtan efter apokalypsen

Mats Tunehag skriver idag en intressant artikel om Irans farliga Messiastro:

Irans president Ahmadinejad […] tror helhjärtat på den 12:e imamens återkomst, en islamsk Messias-gestalt som ska upprätta ett islamskt lyckorike. Men hans återkomst föregås av stora omvälvningar, katastrofer, krig och död – en apokalyps. Och hans återkomst kan man påskynda genom att medverka till denna apokalyps.

Vad Tunehag inte nämner är att islam och kristendomen möts i denna fråga som enäggstvillingar. Kristendomen väntar också på sin Mehdi – nämligen Jesus. Även hans återkomst skall ”föregås av stora omvälvningar, katastrofer, krig och död” – hela uppenbarelseboken handlar ju om detta. Och det finns gott om kristna rörelser som gör allt för att medverka till denna apokalyps, till exempel Livets Ord som arbetar aktivt för att uppfylla ett av uppenbarelsebokens villkor för Jesu återkomst, nämligen att alla världens judar skall samlas i Israel. En av missionärerna i denna så kallade Operation Jabotinsky beskev verksamheten så här i Världen Idag i vintras:

– De [judarna] flyger från olika platser i forna Sovjet. Vi hjälper dem att hitta dokument, följer de till flygplatsen och har ett antal så kallade ”fiskare” som hittar och motiverar judarna för att åka, och sedan hjälper dem i hela processen att ta sig till Israel.

För ytterligare kommentar kring denna verksamhet, se mitt inlägg Migration med humanitära och eskatologiska aspekter.

Tunehags artikel är som ett försök att avleda uppmärksamheten från den kristna högerns domedagsromantik och perversa längtan efter jordens undergång, och projicera detta på exakt identiska företeelser hos islam. Om man ska vara drastisk så är ju varje bön efter Jesu återkomst en bön efter jordens förintelse. Maranata!

Jag delar emellertid Tunehags oro över Iran. Min oro över kristna stater är inte lika stor, eftersom världen inte har några kristna teokratier. Däremot finns det starka strävanden åt det hållet, och detta måste uppmärksammas och utmanas.

Etiketter: ,

tisdag, februari 20, 2007

Ny blogg om den mystiska "homosexuella livsstilen"

Bloggfundamentalisten börjat formulera Anti-HBT-bibeln, som svar på prästen Karl af Hällströms HBT-bibel. Bloggaren understryker att han på intet sätt har något emot HBT-personer – utan det är deras "livsstil" det handlar om.

det [är inte] fråga om att vara emot hbt-personer, utan visa på att de homoliberalas stöd för deras livsstil är lika destruktivt för dem som droglegaliserarnas arbete är för narkomaner

Jaha, det var ju intressant. Jag postade fyra frågor till Bloggfundamentalisten:

1. Vad grundar du detta på?

2. Vad är det för livsstil du avser?

3. Vad är typiskt för denna livsstil?

4. Vad är det destruktiva i den?

Etiketter:

söndag, februari 18, 2007

Kris i Världen Idags redaktionsledning

(Uppdaterad 19 jan och 18 okt 2008)

Ruben Agnarssons ledare Nu tar vi nya steg tycks handla om att tidningen expanderar och uppdaterar sin layout. Men under ytan döljer sig ett faktum om att tidningen går vidare efter en redaktionell kris i samband med att en av de fyra redaktörerna slutat, Hans Göran Björk. Vad det beror på ska vi inte gå in på här. Ryktesspridning och insinuationer är Världen Idags bord. "Bekämpa inget så intensivt att du blir lik det", som Artur Lundqvist sa.

Hans Göran Björk har framförallt haft hand om tidningens näringslivsfrågor, men också utmärkt sig som en rabiat motståndare till homosexuellas förbättrade villkor. Han är den som näst tidningens VD Ruben Agnarsson hållit hårdast i homodemoniseringsmegafonen, och han gick längst i parallellerna mellan homosexualitet och tsunamikatastrofen. Bara några veckor efter skrev han följande på ledarsidan:Det [Åke] Green varnat för i sin predikan kan ske när det normala i Guds natur och skapelse byts ut mot något som strider mot Guds vilja. (17 januari 2005)

Många spaltmeter har gått åt för att misstänkliggöra, sprida avsky för och demonisera homosexuella i allmänhet, och homorörelsen i synnerhet. I en annan ledare från 2005 skriver han bland annat att RFSLmed de många bidragen från stat och kommuner runt om i landet, får möjlighet att bedriva verksamhet som bland annat leder till brott mot sexköpslagen och utnyttjande av unga pojkar.

Han skriver också att RFSL "främjar övergrepp och våld genom sin hemsida". Han menar att hatbrott mot homosexuella är homorörelsens fel:Ska man gå finna roten till hatbrott i allmänhet, och hatbrott mot homosexuella i synnerhet, bör Säpo och polisen också gå till botten också med de budskap, både dolda och synliga, som RFSL:s intressegrupper och egen verksamhet via kontaktannonserna, själva står för.

Här nedan ligger länkar till några av mina kommentarer på texter av Hans Göran Björk:

Konsten att skriva mellan raderna
Praktexempel på tillämpningen av den insinuationsjournalistik som Världen Idag upphöjt till en konstform.

Den destruktiva polariseringen
Bland annat om att RFSL:s informationsverksamhet i skolorna går ut på att "uppmana till homosexuell livsstil".

Kristlig vetenskap som havererar igen
Kommentar på en ledare där han kallar charlatanen Paul Cameron för en sanningssägare som homorörelsen försöker tysta.

Kristenheten tvår sina händer
Om God Hates Fags-pastorn Fred Phelps, som Björk tar avstånd från. Men var skiljer sig deras lära egentligen åt?

Att infantilisera meningsmotståndare
En intervju med dåvarande ordföranden för KDU, Erik Slottner. Björk vilseleder intervjuobjektet med lögner och infantiliserar hans svar.

Hur vetenskapen används
Kommentar på Hans Göran Björks artikel om Paul Camerons studier om att "Homosexuell livsstil ger 20 år kortare livslängd". Texten infördes i tidningen.

*

Världen Idag går alltså vidare med nya steg och sin nya reducerade redaktionsledning. Tidningen brukade göra ett stort nummer av att ledningen representerade fyra trossamfund – Carin Stenström (Svenska Kyrkan), Mats Tunehag (Svenska Missionskyrkan) och Ruben Agnarsson (Livets Ord). Hans Göran Björk representerade Evangeliska Frikyrkan, så nu är det bara tre.

Jag önskar Hans Göran Björk lycka till med livet utanför Världen Idag, och hoppas att han finner andra utlopp för sin profession än att sprida och cementera demoniserande föreställningar om medmänniskor.

Etiketter: ,

fredag, februari 16, 2007

Antigayretoriken och vetenskap

Som vi vet älskar antigaydebattörerna vetenskap. Eller rättare sagt: De älskar att använda vetenskap, och utmålar sig inte sällan som seriösa vetenskapsmän och forskare. Var och varannan antigaydebattör har titeln doktor, vilket självklart ger tyngd åt deras argumentation, som om de vore läkare. När en doktor uttalar sig om homosexualitet vet han förstås vad han talar om... Fast oftast handlar det förstås om akademiska doktorsgrader i teologi. Det är som att en doktor i väg- och vattenteknik skulle flasha med sin doktorstitel för att få tyngd i en diskussion om dopets betydelse.

Antigaydebattörerna använder vetenskapen på framförallt två sätt:

1. Fabricerad vetenskap
Studier och rapporter framtagna för ett speciellt syfte, det vill säga att påvisa homosexualitetens (eller rättare sagt "den homosexuella livsstilens") fördärv. De som ägnar sig åt det här har redan bestämt sig för vilka resultaten och slutsatserna ska bli, och designar sedan metoder och urval för att dessa slutsatserna skall uppfyllas. En annan vanlig teknik är att hantera statistik på ett oärligt och vetenskapligt skrattretande sätt. Paul Cameron och hans Familiy Research Institute är ett bra exempel på denna typ av vetenskap.

2. Vinklad vetenskap
Här används etablerade och respekterade forskares studier och artiklar - men fakta, citat och statistik lyfts ur sitt sammanhang. Antigaydebattörerna drar sig inte för att lyfta fram saker som sedan visar sig gå stick i stäv med forskarnas slutsatser. Här ligger till exempel en text jag skrivit om hur dr Kurt Freunds forskning om pedofili brukar feltolkas. I texten finns en länk till exempel på hur forskning av Gene G. Abel, W. L. Marshall och Nicholas Groth systematiskt förvrängs på samma sätt.

De senaste månaderna har flera forskare gått ut och kritiserat antigaydebattörer för hur de förvanskat studier och vetenskapliga artiklar. Bloggarna Box Turtle Bulletin och Ex Gay Watch är utmärkta på att lyfta fram sådana fall, och här nedan finns är några exempel på hur den okrönte mästaren i att missbruka vetenskap får på tafsen: James Dobson från Focus on the Family:

Dr. Robert Spitzer Speaks Out Against Abuses Of His Study

Video: Yale Professor Says ‘Focus On The Family’ Distorts Science

Dr. Dobson’s Abusive and Factually Untrue “Truth”

James Dobson Rebuked By Researcher On Video

Third Researcher Tells Dobson to Quit Misquoting Her

DOBSON SLAMMED FOR DISTORTING RESEARCH IN TIME MAGAZINE

Forskarna som missbrukas och vantolkas här ovan är
Dr. Robert Spitzer
Dr. Kyle Pruett
Carol Gilligan
Angela Phillips


Denna typ av ohederlig citering och förvrängning av resultat och statistik sipprar in även i svenska sammanhang, framför allt genom tidningen Världen Idag. Håll alltid ögonen öppna!

Här ligger ett urval av andra texter jag skrivit om antigaydebattörernas missbruk av vetenskap och forskning:

Kristlig vetenskap som havererar igen

Cameron publicerad i riktig tidning

Hur vetenskapen används...

Hur vetenskapen används... 2

Ickeargumenten (Del 2)

Etiketter: , ,

Moskvas elit imponerar

Det kommer mer skarpsinne från Moskvas ledande politiska skikt. För någon vecka sedan kallade stans borgmästare Jurij Luzjkov Prideparader sataniska. Nu slipar Georgij Muradov, som är ansvarig för Moskvas internationella relationer, argumenten genom att jämföra homosexualitet med alkoholism:

– Som ni vet finns restriktioner på alkoholförsäljning i många skandinaviska länder. Man kan då ställa frågan om alkoholbegränsningarna i dessa länder borde tas bort och om en "alkoholistparad" skulle få hållas i Sverige. De skulle svara: Nej, det är dåligt för hälsan. Det finns "medicinska bevis" på att "denna typ av relationer” är dåliga för hälsan. (källa: K-online)

Jag tycker att en alkoholistparad är en alldles utmärkt idé. I täten, med den Sovjetiska flaggan inbjuder jag härmed Muradov. Luzjkov kan gå efter, arm i arm med patriark Aleksij II, den rysk-ortodoxa kyrkans överhuvud. Skål, gubbtjyvar.

Etiketter:

onsdag, februari 14, 2007

Världen Idag expanderar

I måndags kom första numret av en "utvidgad och förbättrad version av Världen idag". Tidningen har ansiktslyfts och utvidgar flera sektioner, bland annat opinions- och debattsidorna. Det rapporteras även att upplagan ökar.

Jag gratulerar tidningen till framgångarna. Det är nödvändigt med olika röster i det offentliga samtalet. Debatten vitaliseras av polarisering. Men satsningen och utvidningen ställer också ökade krav på oss som har synpunkter på hur tidningen väljer att skildra nyheter, vissa fenomen och andra religioner. Tidningens i många fall extrema retorik och föreställningar måste granskas ur flera perspektiv - inte bara när det gäller homorapportering.

Förhoppningsvis kommer utvidningen att göra tidnignens retoriska tvivelaktigheter tydligare och lättare att se igenom.

Etiketter:

tisdag, februari 13, 2007

Sodom Vises Protokoll

Härmed lanserar jag uttrycket Sodom Vises Protokoll för att beskriva följande drag i den kristna högerns förhållningssätt gentemot homosexuella:

1. Föreställningen om Den Homosexuella Agendan.

2. Föreställningen om homosexuellas otillbörliga inflytande över justis och lagstiftning.

3. Föreställningen om homosexuellas ständiga strävan att nästla sig in hos myndigheter och andra instanser för att gagna homorörelsen.

4. Föreställningen om Den Homosexuella Konspirationen som syftar till att förstöra samhället och underminera dess funktioner.

5. Föreställningen om att HBT-organisatonernas informationsverksamhet i grundskolan går ut på att rekrytera homosexuella bland skolungdomarna.

= = =

Detta handlar inte om att försöka åka snålskjuts på det judiska folkets lidande, utan är en ofrånkomlig konsekvens av att jämföra den retorik som den kristna högern använder gentemot homosexuella, och den retorik extremhögern använder gentemot judar (och homosexuella, för den delen). Den kristna högern måste fråga sig varför retoriken är identisk.

Etiketter:

AFA:s teokratiska principprogram

American Family Association är en stark och mäktig lobbyorganisation i USA som bland annat uppmanar till bojkott av företag som erbjuder sina homosexuella anställda samma villkor som heterosexuella. De har glatt sig särskilt åt de tiotusentals män och kvinnor som fått sparken från Ford, vilket de hävdar har med den bojkott de tagit initiativ till att göra.

Här sammanfattar organisationens ordförande Don Wildmon sina principer för arbetet mot The Homosexual Agenda. Jag tänkte skriva kommentarer på punkterna, men upptäckte att det räckte att markera de mest bisarra delarna med fetstil. Det är skrämmande att se hur stark ställning de fundamentalistiska teokraterna har i världens mäktigaste nation. Där deras inflytande går in, går demokratin ut.

PRINCIPLES WHICH GUIDE American Family Associations OPPOSITION TO THE HOMOSEXUAL AGENDA

1. The scripture declares that homosexuality is unnatural and sinful. It is a sin grievous to God and repulsive to Christians because it rejects God's design for mankind as heterosexual beings.

2. Though there may be many influences in a person's life, the root of homosexuality is a sinful heart. Therefore, homosexuals have only one hope of being reconciled to God and rejecting their sinful behavior - faith in Jesus Christ alone. AFA seeks to use every opportunity to promote and encourage the efforts of ex-homosexual ministries and organizations.

3. It is the duty of individual Christians and Christ's Church corporately to bring the gospel to homosexuals and to speak out against the acceptance of sin in our culture.

4. We oppose the homosexual movement's efforts to convince our society that their behavior is normal because we fear the judgement of God on our nation.

5. The homosexual movement is a progressive outgrowth of the sexual revolution of the past 40 years and will lead to the normalization of even more deviant behavior.

6. The homosexual movement's promotion of same-sex marriage undermines the God-ordained institution of marriage and family which is the foundation of all societies.

7. We oppose the efforts of the homosexual movement to force its agenda on our sentiments in schools, government, business and workplaces through law, public policy and media. Our strong opposition is a reaction to the homosexual movement's aggressive strategies.

8. We oppose the effort to convince our culture that because individuals participate in homosexual behavior, they have earned the right to be protected like racial and other minority groups.

9. While we are resolute in our opposition to the homosexual movement, we recognize the importance of maintaining Christian integrity in all our efforts. By God's grace we will reject the temptation to become bitter or hateful in our words or actions.

10. Finally, we seek faithfulness more than victory. We work with the confidence that the one true Sovereign God of the Bible will fulfill His purposes.

Etiketter: ,

Metoder och jämförelser

Fackinlägget här nedan är skrivet i affekt. Det handlar framförallt om metoderna, som jag anser vara destruktiva och primitiva. Men ta övriga jämförelser med en nypa salt, och läs gärna Christian bk Aasvestads kommentarer.

fredag, februari 09, 2007

Facket bär sig åt

Jag blir illa berörd av historien om salladsbaren i Göteborg som tvingas slå igen efter en två månader lång facklig blockad (källa: Aftonbladet). Vad håller facket på med? Förra året ställde Syndikalisterna till med scener utanför en sushirestaurang i Malmö, som fick företrädare för Syndikalisterna centralt att reagera mot metoderna. Vad håller ni på med, frågade de sina kamrater i Malmö.

Det är uppenbart att det här inte handlar om arbetsrätt eller rättvisa, utan om politik och någon sorts klasskamp. För om det hade handlat om rättvisa hade Malmösyndikalisterna tvingats försätta hela Möllevångstorget i Malmö i blockad. I både Götebors- och Malmöfallet har det handlat om "fel" sorts näringsidkare som vänt sig till "fel" sorts kundkrets. Sushirestaurangen till hör Malmös mer sofistikerade och dyra, Göteborgssalladsbaren lockade så kallat nyliberalt klientel (läs gärna riksdagsledamoten Josefin Brinks (v) hatiska blogginlägg om saken). Aldrig, aldrig kommer vi att få se någon blockad framför en kebabrestaurang eller jourbutik.

Hur kan en kommentar om det här passa på en blogg som handlar om antigayretorik? Elementärt: När det handlar om demonisering och utfrysning är det alltid samma mekanismer som ligger i bakgrunden. Det spelar ingen roll om det är demonisering av homosexuella, näringsidkare, nyliberaler, muslimer eller kristna. Den som är beredd att ställa sig och stirra ut restauranggäster, hindra dem från att komma in eller till och med ta till handgripligheter, kopplar förbi samma intellektuella och sociala spärrar som den som formerar sig i en pöbel och ger sig på homosexuella. Aqurette uttryckte det drastiskt med tänkvärt i sin jämförelse med Sverigedemokraterna:

Slående är att det som socialister till både höger och vänster fruktar mest är avvikelser. De kallar det solidaritet men det handlar alltid om att alla ska tvingas in i samma trånga norm.

På konstnären Fredrik Axwiks blogg ligger fler texter och bilder här, här, här och här. Sydsvenskans Andreas Ekström skrev en bra kommentar i dagens tidning, som jag hoppas kommer att hamna på Kulturbloggen under dagen.

torsdag, februari 08, 2007

"Americans for truth"

Den mest fascinerande antigaysajten just nu är Americans for Truth. Dess president Peter LeBarbera, som är en klassiker i antigaysammanhang, samlar nyheter, bloggcitat, rapporter och egna skriverier under rubriker som
The Agenda
GLBTQ targeting youth and schools
Freedom under fire
Homosexual hate
Public sex in your neighbourhood?

Homosexual quotes...

Vetenskaplig och neutral information om homosexualitet arkiveras under promoting homosexuality. Besök sajten och försök förstå en homosexparanoikers tänkesätt och motiv.


Förresten, när jag för första gången såg en bild av den homoskandaliserade före detta kyrkoledaren Ted Haggard, tänkte jag "Men herre Guuud - det syns ju på femtio meters avstånd... Fungerar inte den amerikanska gaydaren?" När jag ser bilden av Peter LeBarbera tänker jag exakt samma sak. The lady doth protest too much, methinks...

Etiketter:

onsdag, februari 07, 2007

Nu är Ted Haggard botad!

Den kristna högern USA gläds i dagarna åt att den skandaliserade pastorn och förre kyrkoledaren Ted Haggard nu har botats från sin homosexualitet. Det var förra året som han avslöjades med att vid ett flertal tillfälle ha betalat en manlig escort för sex och droger.

Men nu är han alltså fri från detta fruktansvärda, enligt en artikel i Denver Post. Precis som man hade kunnat förvänta sig var det hans homosexuella snedsteg som blåstes upp mest i efterdyningarna av skandalen. Om droganvändandet – det enda som de facto har varit olagligt i sammanhanget – nämner artikeln inte ett ord...

Det mest sensationella är att omvändelsen gick på endast tre veckor. Peterson Toscano, som själv försökte bli hetero under många år, kommenterar:

And here I spent 17 years and over $30,000 on three continents trying to straighten myself out and at best I lived as a "healthy celibate ex-gay" for a year or two at a stretch before having a tumble only to get back on that ex-gay pony again. But I am not the only one who has doubts about the claims made by Haggard's handlers.

En annan klok sak som sagts i samband med den här affären var när Mark Shields intervjuade Ex-Gay-aktivisten Alan Chambers i CNN häromdan:

You know, I wonder if Ted Haggard had been told as a child that it was OK to be gay and that he could have a rich, full life, if his life story wouldn’t have been less painful and contorted. (Citat från Ex-Gay-Watch)

Etiketter:

Homosexuella förlorar sjukförsäkringen i Michigan

Frågan om huruvida äktenskapet skall definieras som ett förbund mellan en man och en kvinna, eller öppnas upp även för homosexuella har debatterats över stora delar av världen de senaste åren. Framförallt i USA, men också i till exempel Lettland, som införde en sådan definition i sin konstitution i somras, vilket hyllades stort av bland annat Världen Idag.

Det är lätt att tro att dessa diskussioner bara handlar om religiösa formaliteter, och en önskan från konservativa om att slå vakt om traditioner och den historiska innebörden av ordet äktenskap. Antigaylobbyn är väldigt noga med att påpeka att det inte handlar om diskriminering. Alla människor är lika värda, ni vet. Men i fredags kom ett domstolsutlåtande i Michigan, som visar hur tomt detta skramlar och som tydligt visar vad "kampen för att skydda äktenskapet" egentligen innebär.

Michigan var en av flera delstater som införde en definition av äktenskapet i sin grundlag 2004. Tolkningen av detta tillägg innebär nu att delstaten förbjuds att erbjuda sjukförsäkring till sina homosexuella anställdas partners. Sådana förmåner skall enligt domstolen endast förbehållas män och kvinnor som lever i äktenskap:

The union of one man and one woman in marriage shall be the only agreement recognized as a marriage or similar union for any purpose.

Utslaget är katastrofalt för de många tusentals som nu förlorar den i USA så livsviktiga sjukförsäkringen. Självfallet drabbar det även barnen i dessa familjer. Men att alla offer är tillåtna i den kristna högerns kulturella krig visste vi ju redan.

Detta måste man hålla i minnet även när frågan debatteras i Sverige, trots att vi inte har samma system som i USA. Det här är inte bara en strid om ord – det handlar i högsta grad om livsvillkor. Varför vill de att vi till varje pris ska ha det sämre?

Läs gärna John Corvinos artikel om saken.

Etiketter:

fredag, februari 02, 2007

Ljus i den katolska tunneln

Idag kom en positiv nyhet om katolska präster som tar ansvar och tänker själv, och alltså nonchalerar delar av Vatikanens doktrin. Journalisten Riccardo Bocca på magasinet L'Espresso wallraffade i flera biktbås och sökte råd och förlåtelse för en rad kontroversiella saker, och fick i en del fall svar som går stick i stäv med Den Rätta Läran.

När reportern låtsas vara hivpositiv efter en blodtransfusion och säger att han inte har talat om detta för sin flickvän, får han av en präst veta att det faktum att han inte använder kondom "är ett personligt problem och en samvetsfråga."

Det renläriga svaret hade varit: Använd inte kondom. Det gläder mig att det finns katolska präster som inser det självklara.

Vatikanen är förstås mycket kritisk mot Boccas artikel. Kyrkostatens tidning l'Osservatore Romano skrev bland annat:

Det är ett heligt sakrament som på detta sätt har skymfats och därför har också de troende förolämpats.

Snacka om att skjuta budbäraren och sticka huvudet i sanden.

(Källa: DN och SvD)

Etiketter: ,

Offentligt sex ingen rättighet

Eskilstuna-Kuriren skriver idag:
Idag åtalades två män för att de haft sex i Vattenpalatset i Eskilstuna. De uppges ha onanerat och även ha haft oralsex vid två tillfällen den 9 oktober i höstas. Den ena mannen är en politiker från Eskilstuna. Åtalet gäller förargelseväckande beteende. Båda männen nekar till brott.

Hoppas det handlar om ett missförstånd. Är det sant är det kvalificerat idiotbeteende. Förklaringen är som hämtad ur Little Britain:
[politikern] förklarade för polisen att han bara lutat sig fram för att titta på en sak i den herrtidning som den andra mannen läste och att det kan ha uppfattats som en sexuell aktivitet.

Uppdatering
Kategoriseras under Dumdryga moraliteter

The Negro Lifestyle...

På satirsidan Landover Baptist Church hittade jag detta fantastiska flygblad. Det sätter fingret på det absurda med högerkristenhetens prat om homosexuell livsstil och homosexuellt beteende, och sammanfattar mycket av det jag har försökt peka på beträffande den retoriken. Utdrag:

We stand for the truth that Negroes can change

Calling Negro behavior sin is not anti-Negro, it's pro-US
We've seen the statistics... and they don't lie. Negro behavior is not healthy behavior when it accounts for a disproportionate number of the trash that fills our jails. Negro males account for only about 7% of the population, yet they make up over half the American prison population.

Precis så här brukar statistik och undersökningar användas mot homosexuella i den högerkristna retoriken (American Family Association, Focus on the Family, Family Research Institute, Americans for truth, med flera. Se länkarna i listan till höger. Den här texten i Världen Idag är också ett mycket bra exempel).

I detta sammanhang blir det tydligt att det är ett absurt och ohållbart förhållningssätt (hoppas jag). Man kan inte bryta ut ett antal "beteenden" och kalla det en livsstil, som man sedan applicerar på en hel grupp av människor.

Etiketter:

Fransk parlamentsledamot dömd till böter

Den franske parlamentsledamoten Christian Vanneste ska böta 10'000 euro för hets mot folkgrupp, i det här fallet homosexuella. Maranatas referat är utförligt:

– Homosexualiteten utgör ett hot mot mänskligheten. Jag har inte sagt att homosexualiteten är farlig, jag har sagt att den står lägre än heterosexualiteten. Om den utövar påtryckningar universellt, så kommer den att utgöra en fara för mänsklighetens överlevnad. För mig är de homosexuellas beteénde ett sekteristiskt beteénde.

För detta blev han anmäld. För detta dömdes han också den 26 januari 2006 till att betala 10.000 euro i böter av en domstol i Lille (tribunal correctionnel de Lille). Dessa böter skulle fördelas som skadestånd till tre franska organisationer för homosexuella. Vanneste överklagade, och saken behandlades av en högre rätt – en appellationsdomstol i Douai (la Cour d´Appel de Douai ) – den 12 december 2006.

Under tiden detta på något vis har eskalerat har det skett ett och annat. Vanneste har bl.a. blivit intervjuad i TV och har då spetsat på sina uttalanden. I våras sade han i en TV-sändning bl.a. så:

– De homosexuella kan liknas vid de röda khmererna.

Och efter att ha åberopat sin katolska övertygelse och den familjesyn som han fann i den, sade han:

– De homosexuellas beteénde är klart kaotiskt. Jag är helt främmande för den homosexuella rörelsen, som utgör en rörelse av intellektuella terrorister.

Vid ett annat tillfälle samtalade han med företrädare för de tre organisationerna för homosexuella i Frankrike till vilka han hade ådömts att betala skadestånd. En av dem utbrast:

– Hur kan han tro att om han skulle ge de homosexuella deras rättigheter så skulle hela världen bli homosexuell...!

Exakt! Det är så den här typen av obildade och idiotiska uttalanden skall bemötas. Med enkla motfrågor. Argumentet om mänsklighetens överlevnad är gränslöst barnsligt och ointellektuellt. Det fungerar kanske framför en uppeldad folkmassa eller i bastun med gubbarna (hö hö hö) – men om man ägnar en mikrosekund åt att syna det, så rasar det med buller och bång och drar skam och förnedring över den som använt det. Anmäl inte skit till polisen. Låt skiten kompromettera sin upphovsman i stället för att belasta rättsväsendet.

(Världen Idag har förstås också skrivit om fallet. Notera citationstecknen kring ordet homofobi... Det är den subtila propagandan som är den mest effektiva.)

Läs även Christoffer Smitz kommentar

Etiketter:

torsdag, februari 01, 2007

Homovälsignelse och nazism

Prästen Yngve Kalin försöker i sin retorik jämföra införandet av homovälsignelse med kyrkans anpassning till nazistemen på 30-talet och Apartheid i Sydafrika (källa: TV4). Världen Idags Ruben Agnarsson var inne på samma linje i artikeln I partnerskap med tidsandan härförleden:
Det finns tyvärr tragiska exempel på att även den kristna kyrkan under olika perioder av historien har frestats till anpassning till det som just för tillfället tycks ha varit politiskt korrekt. Till och med under nazismens och kommunismens skräckvälden fanns det kyrkliga ledare som var beredda att samspela med direkt antikristliga despoter.

Kyrkomötets beslut om homovälsignelse skulle vara ytterligare ett tragiskt exempel på denna tendens hos kristenheten att böja sig för överhetens påbud.

En mera enigmatisk artikel publicerade Stefan Swärd (ordförande i Evangeliska Frikyrkan) i DN i samband med minnesdagen över Förintelsen förra veckan. På ett plan kritiserar han kyrkans historiska antisemitism och undfallenhet mot judeförföljelsen i Tyskland. Men den kan också tolkas utifrån den retorik som Agnarsson och Kalin använder, till exempel där han citerar och kommenterar en ledare i Eskilstuna-Kuriren som kritiserar de kristnas tystnad i judefrågan:

"[...] Äro de gripna av räddhåga och fruktan för staten? Dyrka de mera vår neutralitetspolitik än sin Herre och Gud?"

Denna feghet och brist på moraliskt mod tycks delvis finnas kvar i kyrkans led.

Stefan Swärd skulle alltså som en dissident à la Dmitrij Sjostakovitj skriva en sak, men mena något helt annat - alltså att kyrkomötets beslut om homovälsignelse är ett utslag för denna feghet mot staten. Men jag varken kan eller vill tro att en artikel som publiceras på minnesdagen över Förintelsen och varnar för antisemitism, i själva verket skulle handla om något annat.

Varför fungerar då inte Kalin-Agnarsson-retoriken om nazismen och Apartheid?

Egentligen är det oerhört uppenbart och självklart. Kyrkans anammande av nazismen och apartheid handlade om att stå för en människosyn där vissa människor var mer värda än andra. Där vissa grupper av människor skulle exkluderas ur gemenskapen och till och med förföljas och mördas.

Kyrkans anammande av homovälsignelse handlar inkludering av människor som har varit förföljda och föraktade. En inkluderande människosyn, alltså.

Yngve Kalin och Ruben Agnarsson förstår uppenbarligen inte skillnaden på exkludera och inkludera. Inte heller skillnaden på att förfölja och att avstå från förföljelse och förföljelsebefrämjande retorik. Förhoppningsvis gör deras läsare det.

Hokus Pokus

Och så var Venezuela en diktatur.