lördag, mars 31, 2007

Bemötande av Illmans Ant-HBT-Kunskap 2

Bloggfundamentalisten Thomas Illman har under en tid publicerat bemötanden på prästen Karl af Hällströms HBT-bibel. Illman har kallat sitt arbete Anti-HBT-Bibeln. Nu har han startat en ny serie: Anti-HBT-kunskap. Bloggen är inte helt lätt att navigera i, men det är värt att göra ett försök. Illmans huvudtes är att homosexualitetens eventuella medföddhet är irrelevant för det kristna fördömandet av homosexuella handlingar. Det är en tes vi känner igen från till exempel pastor Albert Mohler, som jag skrev om här.

Här ligger mina svar på inlägget Anti-HBT-kunskap 2 (27.3.2007 16:31:55).

***1*** Premisserna för ”det homosexuella beteendet” Paulus talar om i Romarebrevet är att den ena parten i en homosexuell relation spelar kvinna (malakos) och den andra spelar man (arsenokoites), alternativt föredrar gossar (Åke Green åberopade just denna översättning av grundtexten). Som homosexuell frågar man sig: När ska Paulus börja tala om homosexualitet?

***2*** Jag tycker inte att alkoholism är en adekvat jämförelse i sammanhanget. Alkoholism är ett tillstånd som saknar motsvarigheter hos dem som inte är drabbade. Homosexualitet däremot är en variation på ett område alla har, nämligen könsdriften. Hos heterosexuella är den riktad mot personer av motsatt kön, och hos homosexuella mot personer av samma kön. Alla har en könsdrift, men alla har inte ett missbrukarbeteende. En mer adekvat jämförelse hade därför varit till exempel vänsterhänthet. (Inte helt klockren den heller, men bättre.)

***3*** Det är framförallt inte den eventuella medföddheten som gör att den traditionella bibeltolkningens fördömande av homosexualitet kan ifrågasättas, utan vad som de facto står i dessa texter. Ponera att du läser en text om den gula frukten apelsin. Att den är avlång till sin form och ofta böjd. Rund form förekommer aldrig, och frukten är föga saftig. Ganska snart reser sig frågan: ”Men vänta, är det inte BANAN de talar om?”. Ens erfarenheter av frukter intygar detta, trots att det går stick i stäv med texten. Här har man två val. Antingen håller man fast vid att en apelsin är avlång och föga saftig, eller så konstaterar man att texten handlar om något annat. Den konservativa läsningen av Bibeln beträffande homosexualitet är ett exempel på det förra. ”Står det apelsin, så är det apelsin.” Att som homosexuell läsa de bibelställen som åberopas mot homosexualitet är som att läsa en text av den här typen om apelsiner. Man förbjuder inte homosexualitet genom att förbjuda det man TROR eller HOPPAS ska vara homosexualitet. Ett förbud mot att ha sexuellt umgänge med sin hustru under hennes månadsrening är väl knappast ett förbud mot heterosexualitet?

***4*** Kan man inte nöja sig med att Gud har olika syften med olika människor? ”Föröka er och uppfyll jorden”, sa han. Innebär det att det katolska prästerskapet är ett uppror Gud? Eller att Paulus hädar när han säger att det bästa för en man är att leva utan en kvinna? Jag tycker inte alls att det är märkligt att tänka sig att Gud kallar olika människor till olika saker. Vissa kallas till prästämbetet – men alla hade inte kunnat bli präster (inte katolska i alla fall), så hade mänskligheten strax dött ut. Innebär detta att det är fel att vara katolsk präst?

***5***Alla förbud i Bibeln kan förklaras och motiveras logiskt. Till och med de mosaiska renlighetslagarna och föreskrifterna om rena och orena djur (se till exempel Mary Douglas). Men inte förbudet mot homosexualitet. Är inte det märkligt?

***6***Dr Spitzer, som People can Change åberopar har protesterat mot att hans studier på det här området har vantolkats och förvrängts. Till exempel här.

fredag, mars 30, 2007

Livets Ord förvirrade efter att inte kunnat styra mediebild

I och med den helt unika ställning Livets Ord och Ulf Ekman har på tidningen Världen Idag, har samfundet vant sig vid att kunna breda ut sig helt okritiserade och oemotsagda. Därför uppstod stor förvirring när SVT-programmet Existens häromdagen granskade samfundet, och Livets Ord alltså inte själva kontrollerade rapporteringen. I dagens tidning vädrar de förvirringen av att konfronterats med journalistiska metoder.

De försöker också få en ett stort antal församlingsmedlemmars protester på SVT:s hemsida att framstå som en "tittarstorm". Gäsp.

Etiketter: ,

Agnarssonsk smörja om äktenskapet och homosexuella

Kommentarer på Ruben Agnarssons ledare Skenäktenskap som samlevnadsform. (Världen Idag den 30 mars 2007.)

I
Det drivande motivet för de radikala förändringar som skett inom familjepolitiken är oftast inte hur Sverige kan bygga ett stabilt och välfungerande samhälle, där enskilda individer - inte minst barnen - kan växa upp och leva under trygga familjeförhållanden.

Det viktigaste har istället blivit att försäkra sig om att olika livsstilar och samlevnadsformer får legitimitet och omgivningens bekräftelse.

Nonsens. Det handlar visst om individernas (och barnens) trygghet i ett stabilt och välfungerande samhälle! Sjävlklart gagnar det samhället att alla lyfts upp till likvärdiga medborgare. Vem missgynnas av partnerskapet/homoäktenskapet, menar Agnarsson? Vem missgynnas av att homosexuella har möjlighet att reglera sin samlevnad? Vem missgynnas av att barn i homosexeulla familjer kan adopteras och följdaktligen få två målsmän, som de flesta andra barn? Varför vill Agnarsson låtsas som att dessa barn inte finns?

II.
Äktenskap, trohet och livslånga relationer är knappast något som pådrivarna - RFSL - efterfrågar eller propagerar för. Organisationen är snarare känd för att öppet förespråka bastuklubbar och allmän promiskuitet.

Till skillnad från Livets Ord och Världen Idag är RFSL inte en organisation med EN enda tillåten sanning. RFSL är en organisation som representerar människor med många olika preferenser, bakgrunder och mål i livet. RFSL har inte EN agenda, utan verkar för att förbättra villkoren för ALLA de representerar. Såväl de vill leva singelliv, som de som vill ingå äktenskap.

Det är inte märkligt att RFSL har argumenterat för bastuklubbar. Anonymt sex på bastuklubbar, parker och badhus är resultatet av den ständiga exkulderingen av homosexuella. Det är det utrymme homosexuella har haft möjlighet att skapa ett kärleks- och sexualliv inom. Det är exakt samma sak som att de första kristna församlingarna i Rom tvingades samlas i katakomber för att hålla gudstjänster under förföljelsens dagar. De använde sig av det utrymmet som fanns tillgängligt.

III.
Under 2006 rapporterade dessutom SCB att endast en bråkdel av Sveriges befolkning, drygt 3 300 män och kvinnor, levde i registrerade partnerskap.

Och??? Än sen??? Räcker det inte med att EN man i Kabul vill konvertera till kristendomen för att det skall vara rimligt att lagarna tillåter honom det?

IV.
Samlevnadsformen var heller inte särskilt populär bland dem som valde den. Skilsmässorisken var nämligen betydligt högre i partnerskapen än i de traditionella äktenskapen. Inom fem år efter det att partnerskap ingåtts hade exempelvis hela 30 procent av kvinnorna skilt sig. Motsvarande andel bland de heterosexuella paren var ungefär 13 procent, enligt SCB.

Nu har jag inte tid att kolla upp siffrorna, vilket jag i och för sig verkligen borde. Världen Idag är frekventa och ökända statistikbedragare. Men om sifforrna stämmer kommer här några mycket viktiga och relevanta faktorer som måste tas i beaktande i sammanhanget:

1. Homosexuella har hållits utanför den reglerade samlevnaden i alla tider. Därför har homosexuella i alla tider hittat andra vägar att leva sina liv. Dessa alternativa sätt självfallet rotats in i den homosexuella subkulturen.

2. Homosexuella har ofta ett efterblivet känsloliv. Ungdomens passionerade förälskelser har alltid fått tryckas tillbaka och förnekas. Därför är det inte konstigt att om man träffar någon som man blir kär i, drar igång alla tänkbara romantiska växlar och ingår partnerskap och allt vad det innebär. Det är inte konstigt att det då och då blir förhastade beslut.

3. På många håll är det fortfarande synnerligen tabu med homosexualitet. En relation behöver familjens, samhällets och vänskapskretsens bekräftelse för att fungera. Om en relation till exempel fördöms av den ena partens familj, kan påfrestningarna bli för stora och relationen spricka. Samma sak om den fördöms av samhället eller vänkretsen. Tidningen Världen Idag är härigenom en självklar faktor till att förhållanden mellan homosexuella spricker.

4. Partnerskapet ÄR inte samma sak som äktenskapet. Partnerskapet är en splitterny konstruktion helt utan historia. Spelreglerna och förutsättningarna för partnerskapet är inte fastställda i kulturen.

5. Partnerskapet används (proportionerligt) oftare än äktenskapet i invandringssyfte. Det vill säga homosexuella hjälper människor från utlandet att invandra genom att ingå partnerskap. När andra parten väl har etablerats i Sverige, upplöses partnerskapet. Detta bidrar självfallet till statistiken.

6. Och återigen: Vad spelar det för roll att att en viss procent skiljer sig, när ändå en så stor del väljer att fortsätta leva tillsammans? 2004 ingicks 430088 äktenskap i Sverige. Samtidigt uppöstes 20106 (källa: SCB). Menar Ruben Agnarsson att äktenskapet för heterosexuella skall avskaffas för att så oerhört många heterosexuella skiljer sig? Eller vad är poängen med att redovisa siffrorna på det sättet han gör?

V.

Både barnen och äktenskapet som institution skall nu få som funktion att ge bekräftelse och legitimitet till olika gruppers livsstilar. Vi står vi nu inför ett faktum där de grupper som i alla tider har hånat och häcklat allt det som äktenskapet förknippas med, nu själva vill ta över och helt rasera innebörden i samma begrepp.Detta är en stor katastrof som kommer att få oanade konsekvenser för Sverige.


Agnarsson kollektiviserar något oerhört. Alla homosexeulla dras över en kam. Självklart finns det homosexuella som har hånat och häcklat äktenskapet (delvis av självbevarelsedrift). Men självklart finns det också homosexeulla som inget hellre vill än att ingå förbund med sin partner. Varför bedömer Agnarssons "de homosexuellas" inställning till äktenskapet utifrån de som INTE är intresserade av äktenskapet? Och vad är det som raseras om homosexuella får gifta sig? Och vad är det för katastrof han skräms med?

Återigen en fullständigt tom text från Ruben Agnarssons penna. Fullständigt tom.

Etiketter: ,

torsdag, mars 29, 2007

Ordningsfråga

Trogna läsare av denna blogg får ha överseende med att jag ibland beter mig som en papegoja med ständiga upprepningar och hänvisningar bakåt. Jag repeterar gärna saker som jag har behandlat tidigare om de har dagsaktuell relevans, eller på annat sätt förtjänar att lyftas upp igen. Praeterea censeo Carthaginem esse delendam...

onsdag, mars 28, 2007

Baltikum nytt slagfält för antigayaktivister från väst

Antigayaktivister runt om i världen lägger nu sitt krut på Baltikum. Jag har flera gånger skrivit om en estnisk sajt som innehåller texter av svenska debattörer som Världen Idags VD Ruben Agnarsson och prästen Rune Imberg, och homOnline skrev i veckan om en kampanj i Lettland, ledd av en viss Scott Lively. Han har utropat Lettland till det nya slagfältet för den antikristliga "homokulturen".

Scott Lively är en av författarna till den historierevisionistiska boken The Pink Swastika, som jag har skrivit om här. Bokens tes är att nazismen var en homosexuell ideologi och författarna varnar för att om inte de homosexuella stoppas medan tid ännu finns, kommer vi gå mot en utveckling som under 30- och 40-talets Tyskland. Teserna har framförts i Sverige av bland annat pastor Maria Hallman och domedagsteoretikern Pierre Enbert.

På sin sajt Defend the Family har Lively nu postat ett brev till det lettiska folket, där han varnar för utvecklingen och uppmanar folket att stämma i bäcken när det gäller homosexuellas rättigheter.

Diskriminering av homosexuellt beteende är nödvändigt för att skydda ert samhälle mot homokulturens konsekvenser. (...) För att se faran av denna behöver vi inte gå längre än till Nederländerna, där sexliberalismen – förespråkad av homorörelsen – har lett till skapandet av ett pedofilparti.

Han tar upp Sverige som ett avskräckande exempel på hur religiösa åsikter tystas av homorörelsen i samband med Åke Green. Det paradoxala är ju dock att Åke Green-fallet är ett bevis på att det är helt i sin ordning att hysa åsikter av det slag som framfördes i predikan. Åke Green-rättegångarna är inget exempel på hur religiösa åsikter tystas – tvärtom.

Han kallar den homosexuella rörelsens kamp för rättigheter för antifamiljfascism, och varnar för den globala homosexuella rörelsen. Homosexuella är inga offer, säger han, utan angripare.

Slutligen uppmuntrar han det lettiska folket att göra motstånd mot homosexuellas kamp för förbättrade villkor, för att inte "falla offer för den destruktiva homosexuella planen".

Det här är förstås mycket lätt att avfärda som patetisk och fullkomligt hysterisk smörja. Men i Lettland är tyvärr grogrunden för retorik som denna mycket god – även på högsta politiska nivå. Förra året försökte parlamentet till exempel få igenom en lag som skulle tillåta diskriminering av homosexuella i arbetslivet.

Världen Idag har vid upprepade tillfälle rapporterat lyriskt och beundrande om Lettlands antihomopolitik. Frågan är om de tänker kommentera Livelys lettiska kampanj i tidningen – eller om de kommer att stödja kampen mot homosexuellas rättigheter i hemlighet i stället, som de gör i Estland.

Etiketter: , , , , ,

People can change

homOnline skriver jag om Joe Murray, som för några år sedan jobbade för den homosexparanoida organisationen American Family Association och skrev hätska krönikor mot homorörelsen. Men i samband med att USA:s överbefälhavare general Peter Pace härom veckan fördömde homosexualitet som omoraliskt och att homosexuella därför inte accepteras inom försvarsmakten, tog han bladet från munnen:

Specifically, Pace stated: "I believe homosexual acts between two individuals are immoral and that we should not condone immoral acts. I do not believe that the United States is well served by a policy that says its is okay to be immoral in any way." Pace was conveniently silent on soldiers that are divorced, take the Lord's name in vain, and post pin-ups of Hef's favorites.

Nu avfärdar han den kristna högerns hållning mot homosexualitet som hycklande och ohållbar. I en intervju på Pam Spauldings blogg berättar han öppenhjärtigt om sin omvändelse från AFA-extremist till sansad kristen.

Det krävs enormt mod och integritet att gå emot de högerreligiösa paradigmen i den här frågan. Joe Murray är sannerligen en hjälte.

Etiketter:

Öholm går till Världen Idag

Uppdaterad 18 oktober 2008

Efter krisen på Världen Idag i samband med att Hans-Göran Björk lämnade redaktionsledningen har nu tidningen rekryterat Siewert Öholm som ny näringslivsredaktör och ledarskribent.

Vad synen på homosexualitet beträffar är Öholm självklart också kritisk, men inte på samma hysteriska och paranoida sätt som sin föregångare. Det finns goda förhoppningar om att rekryteringen kan skapa en smula vett och sans på ledarsidan.

(Källa: Dagens Media)

Etiketter:

måndag, mars 26, 2007

Den heterosexuella livsstilens fördärv

Läs gärna Tuve Skånbergs målande vittnesbörd om den heterosexuella livsstilens avskalade och äkta ansikte i Las Vegas, som publiceras i dagens Världen Idag. Smakprov:

Inte utan skäl kallas Las Vegas för Syndens stad; alkohol serveras dygnet runt utan restriktioner, spel i alla tänkbara former erbjuds överallt, nattklubbar och prostituerade erbjuder sina tjänster dygnet runt. Längs huvudgatan delar hela arméer av hallickar ut sina ”visitkort” med foton på flickor som för bara 39 dollar kan infinna sig till vilket hotellrum som helst i staden inom 15 minuter.

Sådan är heterosexualiteten...

söndag, mars 25, 2007

Åström-dokumentären

Ikväll sändes dokumentären Sverker Åström - på sin ålders vår. Självklart har jag inga synpunkter på att äldre män och kvinnor kan vara förtjusta i yngre män och kvinnor. Och jag utgår från att filmskaparna Åsa Blanck och Johan Palmgren hade skildrat heterosexuell gubbsjuka på samma okritiska och nästan romantiserande sätt.


Hugh Hefner och Holly Madison.

fredag, mars 23, 2007

"Hån mot äktenskapet":..

"Homosexuella par får leva hur de vill", skriver Bo Östman i en ledare i Norrbottenskuriren och fortsätter:
men utredaren Hans Regners förslag att de ska kunna gifta sig i kyrkor och kalla sig äkta makar är ett hån mot äktenskapet.

Ett hån mot äktenskapet alltså. Läs gärna texten Vikten av att känna sig förmer, som jag skrev för några dagar sedan. Den handlar just om detta märkliga behov hos människor som Östman att få känna sig överlägsen. Behovet att göra åtskillnad. Behovet att stå på en piedestal.

Magnus Westerstrand har tagit sig tid att kommentera ledaren i sin helhet.

Etiketter:

torsdag, mars 22, 2007

Ny glassdebatt


Bloggare och opinionsbildare rasar över GB:s nya glass Girlie. Jag tror jag drömmer.

Men glassdebatterna har i alla fall en praktisk nytta: De visar tydligt vilka som har alldeles för mycket tid över för strunt. Vilka opinionsbildare och myndighetspersoner som måste få sina arbetsuppgifter kraftigt omdefinierade.

Här slår jag det fast en gång för alla: Girlie är inte diskriminerande eller könsrollscementerande. Girlie är en glass. En glass.

Etiketter:

onsdag, mars 21, 2007

Hellre våldtäktsman än bög

Studio Ett i P1 handlade idag bland annat om ungdomar och porr. Man talade om unga killar som begått övergrepp och gruppvåldtäkter, och ställde sig frågan "Varför säger de inte nej? Varför lyckas de inte motstå grupptrycket?"

Ungdomsmottagningssjuksköterskan Anneli Nordner som intervjuades i programmet hade ställt just de frågorna till många killar som begått övergrepp i grupp. Enligt henne var det vanligaste svaret: "Jag ville inte att de andra skulle tro att jag är bög."

Här är resultatet av all den negativa propaganda och de vanföreställningar om homosexuella som spritts av kyrkan och majoritetssamhället under hundratals år. Resultatet av heteronormativiteten och de förstockade könsrollerna. Bättre vara våldtäktsman än bög.

Etiketter:

Världen Idag har underminerat sin roll som opinionsbildare

Det är alltid viktigt med opposition. En beslutsprocess som inte möts av motargument blir urlakad, odemokratisk och dålig. Världen Idag anser att beslutet om vigsel av homosexeulla i kyrkan har fattats utan adekvat opposition.

Med små steg och med undvikande av normal debatt och beslutsordning skulle man föra kyrkan just hit.

Men det är inte främst beslutsfattarna man skall klandra om man inte är nöjd med deras beslut – utan oppositionen. Har felaktiga beslut fattats, är det ju oppositionen som har misslyckats med att föra ut sitt budskap och skapa opinion.

Världen Idag hade kunnat vara en av de viktigaste och tyngsta rösterna mot homoäktenskap. Men tidningen har målmedvetet och under lång tid undergrävt sin position som seriös debattpart i frågor som rör homosexuellas villkor, eftersom prioritet ett i deras argumentation alltid har varit att demonisera, svartmåla och skapa avsky för homosexuella. Tidningen har till exempel på ledarplats utmålat homosexualitet som orsak till tsunamikatastrofen, hävdat att RFSL för att ha en dold pedofil agenda och sysslar med förmedling av barnsexslavar, och mycket annat som syftar till att underminera homosexuellas villkor i samhället, istället för att diskutera dem.

Att argument från en sådan tidning inte tas på allvar handlar inte om rädsla eller brist på motargument, utan om att det är omöjligt att föra en diskussion utifrån de premisserna. Innan man kan slå sig ner och diskutera själva huvudfrågan – homoäktenskap – måste man hugga sig igenom alla djungler av tarvliga generaliseringar, pedofilanklagelser, vinklad vetenskap, svavelosande religiösa fördömanden och illvillig retorik. Exemplet tangerar Goodwins lag, som handlar om det retoriskt absurda att jämföra sina debattmotståndare med Hitler och nazisterna.

Hade smutskastandet inte varit så angeläget för Världen Idag, hade de kanske kunnat vara den röst de efterlyser i debatten om homoäktenskap.

Etiketter:

Vikten av att få känna sig förmer

När vi hör "barnens bästa" äktenskapsdebatten vet vi att det är ett skenargument. Äktenskapet är ingen förutsättning för barn. Barn är ingen förutsättning för äktenskapet. Dessutom finns det en mängd barn i homosexuella familjer. Hur kan man argumentera mot homoäktenskap utifrån barnargumentet, och samtidigt offra och förbise vissa barn?

En annan aspekt som utkristalliseras i debatten mot homoäktenskap är hierarkin. Motståndarna till homoäktenskap är mycket måna om sin överlägsna ställning. Relationen mellan man och kvinna måste till varje pris ha högre status, den måste räknas mer, måste vara lite finare. Att göra åtskillnad är centralt. Motståndarna beter sig som om de håller på att förlora en förmån, en adelstitel. De vill på intet sätt sammanblandas med homosexuella. Här kommer de homosexuella och skitar ner och drar skam och vanära över äktenskapet..

Men den som upplever att äktenskapet devalveras om det öppnas upp för homosexuella, blir ett offer för sina egna fördomar. Det som bidrar till devalveringen är ju just de egna vanföreställningarna och demoniserande bilderna om homosexualitet.

Etiketter: ,

tisdag, mars 20, 2007

Pastor: "Hormonmanipulera homosexuella fosters hjärnor"

I början av mars skrev pastor R. Albert Mohler (ordförande för Southern Baptist Theological Seminary i Louisville) en artikel där han diskuterade möjligheterna att bota homosexualitet på fosterstadiet:


Is Your Baby Gay? What If You Could Know? What If You Could Do Something About It?

Resonemangets utgångspunkt är forskningen om att homosexualitet kan ha med hormonbalansen i fosterstadiet att göra, en teori som bland annat professor Annica Dahlström också förespråkar. Mohler föreslår till exempel ett hormonplåster på den gravida kvinnans mage för att vrida fostrets hjärna rätt, i religiöst korrekt riktning.

Detta är sannerligen som att svära i den högerkristna kyrkan. Och då menar jag inte förslaget att manipulera människofosters hjärnor – utan att öppna upp för möjligheten att homosexualitet skulle vara något medfött. Mohler skriver hädiskt:

Given the consequences of the Fall and the effects of human sin, we should not be surprised that such a causation or link is found. After all, the human genetic structure, along with every other aspect of creation, shows the pernicious effects of the Fall and of God’s judgment.

Det är en totalförbjuden hållning i den högerkristna retoriken, som ju endast tillåter ståndpunkten att homosexualitet är en livsstil som man väljer till följd av ett syndfullt hjärta och svag moral. En del antigayaktivister kan eventuellt sträcka sig till att det skulle kunna bero på att man blivit våldtagen av homosexuella pedofiler som barn.

Mohler är noga med att påpeka att en eventuell biologisk förklaring till homosexualitet inte skulle spela någon roll för den kristna fördömande hållningen:


The biblical condemnation of all homosexual behaviors would not be compromised or mitigated in the least by such a discovery. The discovery of a biological factor would not change the Bible’s moral verdict on homosexual behavior.

…If a biological basis is found, and if a prenatal test is then developed, and if a successful treatment to reverse the sexual orientation to heterosexual is ever developed, we would support its use as we should unapologetically support the use of any appropriate means to avoid sexual temptation and the inevitable effects of sin.

Mohler har självfallet fått mycket kritik från antigayaktivister för att han öppnar upp för "den förbjudna möjligheten", samt för att han har använt sig av uttrycket "sexell läggning". Något sådant existerar ju inte enligt den högerkristna retoriken. Många menar ju inte ens att det finns homosexuella, bara människor som begår homosexuella handlingar. Mohler skriver:


Some have written me to say that there is no such reality as a homosexual, only those who perform homosexual acts. This flies in the face of the Bible, however, which speaks of those who commit such sins by their sin — murderers, liars, adulterers, gossips, etc. It does not help to deny this. But, even though no “orientation” can alter the moral status of actions, the fact remains that some persons are sexually attracted to persons of the same sex while the majority are sexually attracted to persons of the opposite sex.

Horribela jämförelser, javisst, men jag kan inte tycka annat än att det är bra att sleven i den högerkristna begreppsrevisionismen rörs om. Det är sannerligen på tiden. Luftslottet håller på att pysa ihop.


Här ligger Box Turtle Bulletins texter om saken:

The “Cure” For Gay Babies: Take A Chill Pill

Mohler’s “Cure” For Gay Babies: A Follow Up

Homonlines artikel:

Pastor vill "bota" homofosterUppdatering: Missa inte Aqurettes utmärkta artikel:

Bible vs God

Det falska argumentet om mänsklighetens överlevnad

Ett argument som förekommer då och då i antigaydebatten är att homosexualiteten hotar mänsklighetens överlevnad. Vi har hört högt uppsatta politiker i bland annat Polen och Frankrike uttala denna övertygelse gång på gång. Därtill en mängd opinionsbildare – till och med i Sverige.

Logiken bakom argumentet är att om alla hade varit homosexuella, hade mänskligheten dött ut. Därför måste homosexualitet vara fel.

På samma sätt skulle man kunna argumentera mot till exempel katolicismen. För hur hade det sett ut om alla män hade velat vara katolska präster? Då hade verkligen mänsklighetens dagar vara räknade. Är slutsatsen av detta att det alltid är fel att vara katolsk präst? Och i förlängningen: att katolicismen är fel? Jag kan inte se annat än att de som använder sig av mänsklighetens-överlevnad-argumentet i homofrågor måste dra just den slutsatsen.

Etiketter:

måndag, mars 19, 2007

Modigt och självständigt beslut om homovigsel

Sveriges biskopar på väg mot isolering, varnar Carin Stenström i dagens Värden Idag. Biskopsmötets beslut om att homosexuella ska kunna vigas i kyrkan kommer att komplicera saker och ting för Svenska Kyrkan, menar hon:

Sammanbrottet påskyndas, medlemmar kommer att försvinna, det ekumeniska samarbetet försvåras, både inom landet och med kyrkor i andra länder och världsdelar. Längtan efter tillhörighet i världen och beröm från tidsandans ledande företrädare kommer att leda till isolering och utanförskap.

Carin Stenström utmålar biskoparna som fega krakar, när de i själva verket är modiga hjältar. Det är storartat att fatta ett så självständigt och stort beslut. Men för Världen Idag är det alltid bättre att ängsligt snegla över axeln och fråga sig hur de andra gör.

Man skulle på samma sätt kunna problematisera fenomenet kvinnliga ministrar. Det finns ju länder där kvinnor inte ens får köra bil – i linje med Världen Idags ängsliga överaxelensneglande borde man ifrågasätta lämpligheten att skicka kvinnliga ministrar på konferenser och förhandlingar till dessa länder. Vad är bäst? Ignorera dessa länders förstockade syn på kvinnor och utnämna hur många kvinnliga ministrar man vill? Eller endast utse manliga ministrar för att samarbetet ska flyta smidigare?

Att fegt inordna sig i ledet tycks för Världen Idag vara viktigare än att höja sin egen självständiga stämma och agera utifrån sin övertygelse om vad som är rätt.

fredag, mars 16, 2007

Fängelsestraff för information om homosexualitet?

Olika företrädare för den polska regeringen har på sistone klargjort att den tänker lägga fram ett lagförslag som förbjuder information om homosexualitet. Enligt vice utbildningsminister Miroslaw Orzechowski är målet att "straffa den som propagerar för homosexualitet eller andra sexuella avvikelser i skolor och andra undervisningsetablissemang." Staffet ska kunna vara avskedande, böter eller fängelse.

Det är viktigt att påpeka att "propagera för homosexualitet" (=promote homosexuality) i den här typen av retorik innebär spridande av all tänkbar information som inte är religiöst korrekt, det vill säga negativ. I den amerikanska antigayretoriken kritiseras till exempel filmer som skildrar homosexuella personer på ett oproblematiskt sätt alltid just för att "propagera för homosexualitet".

Lagförslaget innebär sålunda att den polska regeringen vill förbjuda information som kan underlätta situationen för den redan hårt utsatta homominoriteten i Polen. De vill förbjuda information som nyanserar den demoniserande och katolskt förpestade bilden av homosexualitet. Och de vill förbjuda forskning som inte harmonierar den religiöst korrekta linjen. För det som inte är negativt och spär på föraktet och förvillelserna, kan ju ses som just propaganda och förespråkande av homosexualitet.

Polen tar ytterligare ett steg in i mörkret. Den katolska sharian spänner åt skruvarna allt hårdare. Var är EU i sammanhanget? Det var i början av mars det här blir känt. Var är Carl Bildt?

Här ligger mer information.

Etiketter: ,

torsdag, mars 15, 2007

Argument i äktenskapsfrågan

Efter misslyckandet att nå upp till de uppställda målen i Bevara Äktenskapet-kampanjen, och den osmakliga dödsstraffdebatten i vintras där han förklarade att han inte såg några "teologiska eller moraliska hinder för dödsstraff", har det varit tyst kring Stefan Gustavsson, generalsekreterare i Evangeliska Alliansen.

När han i dagens Dagen åter ger sig in i äktenskapsdebatten hade man förväntat sig och hoppats att det skulle vara med laddade batterier och fräscha, fungerande argument. Men knappast. Först gör han som så många försökt före honom – jämför tankarna om könsneutralt äktenskap med det totalitära och drar in Orwells tankar om nyspråk.

Nyspråket hos Orwell syftar till att minska förmågan till självständigt och kritisk tänkande och det kännetecknas av att mängden ord hela tiden minskas. Det ska inte längre vara möjligt att tänka tankar som går makten och den rådande ideologin emot. På det sättet blir det möjligt att, som Orwell säger, lära människor att ”krig är fred, frihet är slaveri och okunnighet är styrka”.

Märk den konspiratoriska bakgrunden. För Gustavsson handlar frågan om homoäktenskap om att hjärntvätta och styra befolkningen. INTE om att korrigera en mångtusenårig oförrätt, och inkludera de som har varit exkluderade och förföljda. Anser Gustavsson att den begreppsförskjutning som till exempel rör förståndshandikappade också är exempel på nyspåk? Är det livsfarlig hjärntvätt att påbjuda bruket av ordet färgad istället för nigger? Eller rom istället för tattare?

Huvudskälet till att partnerskap och äktenskap inte kan sammanfalla är att de skiljer sig åt på väsentliga områden, enligt Gustavsson:

Partnerskap och äktenskap har bland annat det gemensamt att man delar både boende och den sexuella gemenskapen, men skiljer sig åt ifråga om vad för slags sexuell gemenskap det är: samkönad eller tvåkönad, biologiskt sett ofruktsam eller fruktsam, vid sidan om eller i samklang med kropparnas och könsorganens naturliga funktion.

Att kalla alla relationer som innebär delat boende och sexuell gemenskap för äktenskap är inget framsteg – det är ett exempel på nyspråk i Orwells anda.

Vi mörkar delar av verkligheten genom att använda ett gemensamt begrepp för relationer som faktiskt skiljer sig åt på så väsentliga områden att det är berättigat att beskriva dem med hjälp av olika begrepp.

Låt oss analysera dessa skillnader mellan homosexuella och heterosexuella relationer:

1. De är biologiskt sett ofruktsamma eller fruktsamma.
2. De ligger vid sidan om eller i samklang med kropparnas och könsorganens naturliga funktion.

Fruktbarhetskulten inom den kristna högern börjar närma sig hedniska dimensioner. Argumentet är dessutom stendött. För det första kan parter i en homosexuell relation utan vidare bli föräldrar. De kan adoptera, få assisterad befrkuktning eller bli med barn på annat sätt. Barn har kommit till på det sättet och hamnat i homosexuella familjer i alla tider. Man måste fråga sig varför Stefan Gustavsson inte vill att dessa barn ska leva i familjer som har äktenskapets status och trygghetssystem.

Det andra argumentet är oerhört naivt. Premissen är att könsorganen i en heterosexuell relation per definition används i samklang med sin "naturliga funktion", och vid sidan av i en homosexuell. Äkta heteromakar som ägnar sig åt analsex, sadomasoschism, koprofili och incestrollspel, använder enligt denna logik sin kropp på ett mer korrekt sätt än två homosexuella kvinnor som utövar ömsesidig onani.
Det är hög tid att den konservativa kristenheten släpper sitt kollektiva synsätt när det gäller sex och sexualitet. Det om något är totalitärt...

Därmed inte sagt att det inte skulle finnas relevanta argument mot homoäktenskap. Det finns det, och det är häpnadsväckande att de som är avlönade inte har förmåga att formulera dem. Tiden är till exempel ett bra argument. Det är förmodligen klokt att låta frågan bli ordentligt förankrad innan man fattar beslut. Omvärlden är ett annat argument. Hur kommer äktenskap mellan personer av samma kön att betraktas utomlands? Finns det risk att makarna utsätts för fara, till exempel om de reser i länder där homosexualitet bestraffas?

Och det viktigaste argumentet i nuläget är den politiska enigheten. Kristdemokraterna står under extremt hårt tryck från högerkristenheten, både när det gäller homosexualitet och abort. Att en kristdemokratisk socialminister skulle acceptera att äktenskapet blir könsneutralt under hans regering är förmodligen otänkbart. Jag tror det finns stora risker att KD lämnar regeringen om en sådan lag stiftas. Och för närvarande anser jag att det är viktigare med en stabil borgerlig regering, än en könsneutral äktenskapsbalk. Tanken är god och nödvändig – men det gör ingenting om den får vila några år.

Jag vet att dessa argument inte är rättfärdiga ur ett moraliskt perspektiv, och att de grundar sig i att man accepterar den gisslansituation högerkristenheten har försatt regeringen i. Men ibland kan oförrätter accepteras – bara ingen kommer till skada.

Etiketter: , ,

fredag, mars 09, 2007

Sverigedemokraterna och de högerkristna #2

Sverigedemokraterna är det parti som tydligast profilerar sig som dem traditionella familjens beskyddare och därmed motståndare mot homosexuellas förbättrade villkor. I debattartikeln i Dagen i veckan underströk sverigedemokraten Erik Almqvist att hans parti verkar för "återgång från besluten om att ge samkönade par adoptionsrätt och lesbiska par möjlighet till insemination."

Detta är förstås mumma för de högerkristna väljarna. Det stora smolket i bägaren är partiets migrationspolitik. Frågan de måste ställa sig är om den är värd att få på köpet för att slå vakt om den konservativa och traditionella familjepolitiken. Och det finns tyvärr flera skäl att tro att många skulle tycka det. Till exempel:

1. Familjefrågan beskrivs i den högerkristna retoriken som en ödesfråga. Tanken på homoäktenskap beskrivs ständigt som ett hot – en attack mot familjen och samhället.

2. Sverigedemokraterna och de högerkristna har en viktig gemensam nämnare: den konsekvent negativa synen på islam. Varför skulle högerkristna väljare INTE rösta för en restriktiv hållning gentemot det de anser hota hela det svenska samhällsbygget?

3. I vissa högerkristna kretsar ett starkt motstånd till internationellt samarbete och EU – precis som inom Sverigedemokraterna. I domedagsideologen Pierre Enberts bok Det är nära nu!? framförs stark kritik mot hela EU-tanken. Upplösandet av gränser, gemensamma fördrag och gemensam valuta ses som ett tecken i tiden mot jordens undergång.

Slutsatsen är att de högerkristna väljarna har mycket att hämta hos Sverigedemokraterna. Och vice versa. Det kan mycket väl bli så att det är den kristna skräckretoriken beträffande homosexualitet och islam som gör att vi 2010 välkomnar de första sverigedemokraterna i Riksdagen.

Fotnot 1: Läs i rättvisans namn också Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlunds kommentar på Erik Almqvists artikel.

Fotnot 2: Denna artikel har delvis också publicerats på homOnline.se.

Etiketter:

onsdag, mars 07, 2007

Sverigedemokraterna och de högerkristna # 1.

Sverigedemokraternas röstfiske inom högerkristenheten är förmodligen inte ogjort arbete. I en krönika på homOnline.se synar jag de gemensamma nämnarna, och drar den pessimistiska slutsatsen att "det mycket väl [kan] bli så att det är den kristna skräckretoriken beträffande homosexualitet och islam som gör att vi 2010 välkomnar de första sverigedemokraterna i Riksdagen."

Sverigedemokraternas Erik Almqvist (gruppledare i Lund och vice ordförande i ungdomsförbundet) skriver idag en artikel i Dagen där han sträcker ut handen till de högerkristna väljarna:

I takt med att kristdemokraterna valt att tona ned såväl retorik som politik för att bättre passa in i den makthungriga alliansen har deras kärnväljare börjat leta efter alternativ. I sverigedemokraterna finner de ett parti som slår vakt om familjen och äktenskapet som samhällets bas, önskar en mer restriktiv och modern abortlagstiftning och dessutom verkar för en återgång från besluten om att ge samkönade par adoptionsrätt och lesbiska par möjlighet till insemination.

Men det riktigt intressanta är hur Almqvist försöker förklara bort partiets mörka baksida, den bristande respekten för andra människor och den tveksamma hållningen till människovärdet:

För att det ska vara någon mening att tala om människovärde annat än som en abstrakt princip måste man kunna placera sin moral i ett socialt sammanhang. Detta är i mångt och mycket vad politik går ut på. Sverigedemokraterna menar att något av det viktigaste för vårt land är att vi verkar för stabila familjebildningar och uppmuntrar till personligt socialt ansvarstagande. Bara om vi lyckas med att verka för social stabilitet och gemenskap kan vi få ett samhälle som visar respekt för människovärdet. Detta måste vara en ständigt pågående process som vi alla bidrar till.

Det är inte helt enkelt att förstå tankegången här. Vilken är logiken som leder fram till slutsatsen att det bara är ett samhälle med stabila (läs: traditionellt heterosexuella) familjebildningar som kan visa respekt för människovärdet? Almqvists artikel är fullständigt tom retorik.

Etiketter:

måndag, mars 05, 2007

När fundamentalister möts

Det är inte sekten Fadershuset eller dess ledare Ruth Evensen som är ansvariga för kravallerna i Köpenhamn. Inte heller samhället eller polisen, utan endast de stenkastande aktivisterna. Jag betvivlar att fantatikerna i den hårda kärnan som orkestrerar upploppen i Köpenhanmn skulle bry sig om argument över huvud taget.

Men det gör inte Fadershuset och Ruth Evensen heller. De har tackat blankt nej till de 14 miljoner de erbjudits för att sälja tillbaka det. Självklart får man göra vad man vill med sin egendom, och självklart är man inte skyldig att sälja något bara för att någon annan vill det. Men deras sätt att helt blunda för och nonchalera den viktiga tradition av verksamhet som har rått i huset i 25 år, är anmärkningsvärd och ansvarslös.

Det var i samband med att huset skulle säljas 2000 och den ironiska banderollen "Till salu, inklusive 500 våldsälskande psykopater från helvetet" rullades ut på fasaden, som Evensen bestämde sig för att köpa huset.
- Vi kan inte ha något från helvetet på Nörrebro, det har Gud sagt till mig. (källa: DN.)

Den destruktiva polariseringen är oundviklig eftersom inga argument biter. Med två läger av fundamentalister som inte är intresserade av att förstå eller mötas i ett konstruktivt samtal, är situationen synnerligen hopplös. Men läxan är nyttig: Håll Gud och tolkningen av Guds vilja på armlängds avstånd i beslutsprocesser som rör samhället. Ett beslut som fattas på grundval av Guds vilja kan aldrig bli demokratiskt, eftersom det per definition anses vara ofelbart och absolut. Och något sådant existerar inte i en demokrati.

Etiketter:

fredag, mars 02, 2007

Destruktiv polarisering i kampen mot hiv/aids

Vidskepliga metoder, är rubriken på Ruben Agnarssons text om de besynnerliga behandlingsmetoder av hiv/aids som förekommer i länder som Gambia och Sydafrika. Det märkliga är att han drar in svenska myndigheters och institutioners metoder mot hiv/aids i sammanhanget av dessa vidskepliga metoder. På vilket sätt menar Agnarsson att kondomanvändande för att hindra hivsmitta skulle vara skrock?

Agnarssons recept är trohet och avhållsamhet, och detta är givetvis också viktiga komponenter i kampen mot aids. Men att ställa metoderna mot varandra på det polariserade sättet som Agnarsson gör är bara destruktivt. Det får inte råda något antingen-/eller-förhållande i kampen mot aids. Kondomanvändande hotar inte de kristna metoderna, utan kompletterar dem. För om en part i ett äktenskap bär på hiv, spelar det ingen roll hur trogna de är varandra. Utan kondom överförs smittan även till den andra parten. Släpp sargen, Agnarsson.

Etiketter:

torsdag, mars 01, 2007

Polen fortsätter gräva i totalitarismens verktygslåda

Jag skriver en krönika utvecklingen i Polen på homOnline.se.

Etiketter: ,